Republica Democratica del Congo

Ruanda

Chiru xchʼemelal Simaco saʼ Salmo 69:31 wank xkʼabʼaʼ li Yos ut kitzʼiibʼamank tana chiruhebʼ li chihabʼ 200 ut 400

Ebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa chiru naabʼal chihabʼ keʼroksi, keʼrisi ut keʼxjekʼi jalan jalanq li Santil Hu. Abʼanan xkʼeemank reetal naq naʼajmank xyiibʼankil jun chik li Santil Hu, re naq li qas qiitzʼin teʼxtaw chi tzʼaqal «li yaal», ut aʼan li naraj li Yos (1 Timoteo 2:3, 4). Joʼkan naq, saʼ li chihabʼ 1950 xeʼok xkʼuubʼankil wiibʼ oxibʼ xtasalil li Santil Hu Traducción del Nuevo Mundo saʼ Ingles ut moko chʼaʼaj ta xtawbʼal ru. Naq keʼxnumsi li Santil Hu aʼin saʼ jalan jalanq chi aatinobʼaal, keʼxbʼaanu chi tzʼaqal re ru. Naxqʼax ru 130 chi aatinobʼaal keʼxnumsi wiʼ li Santil Hu.

Kiʼajmank naq li Santil Hu moko chʼaʼajkaq ta xtawbʼal ru. Naq nanumeʼk li chihabʼ ebʼ li aatinobʼaal nekeʼjalaak, joʼkan naq saʼ naabʼal chi Santil Hu wankebʼ li aatin chʼaʼaj xtawbʼalebʼ ru. Naq kitawmank xtasalil ebʼ li Santil Hu, keʼxkʼe reetal naq tzʼaqal re ru li naʼlebʼ wank chisaʼ, chanchan li kitzʼiibʼamank chalen chaq saʼ xtiklajik. Ut aʼan kitenqʼank re naq ttawmanq ru li naxye saʼ Hebreo, saʼ Arameo ut saʼ Griego.

Kiʼajmank naq inkʼaʼ teʼxjal li naxye li Santil Hu. Li nekeʼxkʼuubʼ li Santil Hu saʼ jalan chik chi aatinobʼaal moko kanabʼanbʼilebʼ ta naq teʼxjal ru junaq li naʼlebʼ chi moko teʼxkʼe xtzʼaqobʼ junaq li aatin, tento bʼan teʼxtzʼiibʼa joʼ chanru kitzʼiibʼamank chaq li Santil Hu saʼ xtiklajik. Abʼanan, saʼ naabʼal ut saʼ jalan jalanq chi Santil Hu moko kʼeebʼil ta chik xkʼabʼaʼ li Qaawaʼ Jehobʼa.

Kiʼajmank naq li Santil Hu tixkʼe xloqʼal li Yos. (2 Samuel 23:2.) Naq keʼxkʼuubʼ li Santil Hu Traducción del Nuevo Mundo, keʼxtzʼiibʼa 7.000 sut tana xkʼabʼaʼ li Jehobʼa joʼ chanru kitzʼiibʼamank chalen chaq saʼ xtiklajik, taqʼa wank jun li eetalil chirix aʼin (Salmo 83:18TNM). Naabʼalebʼ nekeʼwulak chiru rilbʼal xsaʼ li Santil Hu aʼin xbʼaan naq li keʼkʼuubʼank re, keʼroksi naabʼal chihabʼ re xtzʼilbʼal chanru teʼxtzʼiibʼa chi tzʼaqal re ru xkʼaʼuxl li Yos. Usta maakʼaʼ li Santil Hu aʼin saʼ laawaatinobʼaal, us naq taatzol aawibʼ rilbʼal xsaʼ li Raatin li Yos wulaj wulaj (Josue 1:8; Salmo 1:2, 3).

  • Kʼaʼut kiʼajmank naq tkʼuubʼamanq jun chik li Santil Hu?

  • Kʼaru tento teʼxbʼaanu wulaj wulaj ebʼ li nekeʼraj xnawbʼal li Rajom li Yos?