Rikʼin chixjunil aʼin nakawuuk qapaabʼal

Ak yook chaq chi nachʼok xkamik li Jesus naq kixbʼaanu jun li patzʼom rehebʼ li xtzolom. Kixchʼolobʼ chiru laj Pedro, laj Santiago, laj Juan ut laj Andres naq wanq reetalil naq ak yooq chi jolomink saʼ Xʼawabʼejilal li Yos, joʼkan naq kixye rehebʼ: «Ani li moosej tiik xchʼool ut wank xnaʼlebʼ li kikʼeheʼk xwankil xbʼaan laj eechal re saʼ xbʼeenebʼ li rech moosil re xkʼeebʼal xwahebʼ saʼ xqʼehil?» (Mateo 24:3, 45; Marcos 13:3, 4). Rikʼin li patzʼom aʼin, li Jesus kixkanabʼ chi chʼolchʼo chiruhebʼ li xtzolom naq joʼ aj «eechal» rehebʼ, aʼan xaqabʼanbʼil re xsikʼbʼal anihebʼ yooqebʼ xkʼeebʼal li jalan jalanq chi naʼlebʼ re xkawresinkilebʼ xpaabʼal li yookebʼ xtaaqenkil saʼ xqʼehil li rosoʼjik. Joʼkan naq, anihebʼ kixxaqabʼebʼ re xbʼaanunkil li kʼanjel aʼin?

Li chʼina chʼuut chi yulbʼil ru li nekeʼxtaaqe li Jesus. Li «moosej tiik xchʼool» aʼanebʼ li Nekeʼjolomink re Xmolam li Jehobʼa ut nekeʼxkʼe jalan jalanq li naʼlebʼ re xkawresinkilebʼ xpaabʼal li rech aj paabʼanel. Chʼolchʼo chiqu naq kaʼajwiʼ li moosej aʼin naru nokooxtenqʼa re xkʼeebʼal qe li jalan jalanq chi naʼlebʼ re xkawresinkil qapaabʼal «saʼ xqʼehil» (Lucas 12:42).

Nekeʼxjolomi li Rochoch li Yos (1 Timoteo 3:15). Li Jesus kixxaqabʼ li moosej tiik xchʼool re xjolominkil xmolam li Jehobʼa arin saʼ ruuchichʼochʼ: rilbʼal chixjunil xjunkabʼlal, kʼamok bʼe re xpuktesinkil li chaabʼil esilal ut naroksi li ebʼ li chʼuut re xkʼeebʼal qanaʼlebʼ. Ut chi joʼkan li moosej tiik xchʼool naxkʼe qe saʼ xqʼehil li naʼajmank; re xkawresinkil qapaabʼal naroksi ebʼ li tasal hu li naqayeechiʼi re xpuktesinkil li chaabʼil esilal ut nokooxtenqʼa ajwiʼ rikʼinebʼ li naʼlebʼ li naqabʼi saʼebʼ li chʼutam ut nimla chʼutam.

Nayeemank naq li moosej li yulbʼil ru, tiik xchʼool xbʼaan naq junelik naxkʼut li naxye li Santil Hu ut naxpuktesi li chaabʼil esilal. Ut nayeemank ajwiʼ naq wank xnaʼlebʼ xbʼaan naq naxkʼoxla chiʼus chanru tixbʼeeres li kʼeebʼil re xbʼaan li Jesus arin saʼ ruuchichʼochʼ (Hechos 10:42). Li Jehobʼa yook rosobʼtesinkil li nimla kʼanjel aʼin, joʼkan naq yook xbʼaanunkil naq teʼkʼihanq laj paabʼanel ut yook roksinkil naabʼal li naʼlebʼ re xkawresinkilebʼ xpaabʼal (Isaias 60:22; 65:13).

  • Ani kixxaqabʼ li Jesus re xkawresinkilebʼ xpaabʼal li xtzolom?

  • Kʼaʼut nayeemank naq tiik xchʼool ut wank xnaʼlebʼ li moosej tiik xchʼool?