Argentina

Sierra Leona

Belgica

Malasia

Naabʼalebʼ inkʼaʼ chik nekeʼxik saʼebʼ li xpaabʼal xbʼaan naq inkʼaʼ nekeʼkʼuteʼk chiru chanru xnawbʼal ru li Yos chi moko nekeʼkawresiik ta xchʼool. Kʼaʼut us raj naq tatwulaq saʼ xchʼutamebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa? Kʼaru rusilal taataw rikʼinebʼ?

Sahaq saʼ laachʼool chi wank rikʼinebʼ li chaabʼilebʼ xnaʼlebʼ. Saʼ xkutankilebʼ li Apostol, ebʼ laj paabʼanel kʼubʼkʼuukebʼ chiʼus: keʼwank saʼ jalan jalanq chi chʼuut, keʼxchʼutubʼ ribʼ re xloqʼoninkil li Yos, re xtzolbʼal xsaʼ li Santil Hu ut re xwaklesinkilebʼ xchʼool chiribʼilebʼ ribʼ (Hebreos 10:24, 25). Sahebʼ saʼ xchʼool naq keʼwank saʼ komonil xbʼaan naq wankebʼ saʼ xyanq ebʼ li ramiiw: li rech aj paabʼanel (2 Tesalonicenses 1:3; 3 Juan 14, 15). Ut laaʼo naqakʼam qe rikʼinebʼ ut naqeekʼa ajwiʼ aʼin.

Taataw rusilal wi nakaayuʼami li naxye li Santil Hu. Joʼ chanru kibʼaanumank chaq najter qʼe kutan, saʼebʼ li qakutan, nekeʼxchʼutubʼ ribʼ winq, ixq ut kokʼal. Li tzʼaqlojenaqebʼ chi kʼutuk nekeʼroksi li Santil Hu re xkʼutbʼal chiqu chanru tooruuq xyuʼaminkil li naʼlebʼ li wank saʼ li Santil Hu (Deuteronomio 31:12; Nehemias 8:8). Naq chiqajunilo naqasume ebʼ li patzʼom ut naq nokoobʼichank saʼ li qachʼuut naqakʼutbʼesi naq chʼolchʼo chiqu naq li Yos tixbʼaanu chixjunil li naxyeechiʼi qe (Hebreos 10:23).

Tatruuq xkawresinkil laapaabʼal chiru li Yos. Li Apostol Pablo kixye re jun rehebʼ li chʼuut: «Kʼajoʼ naq nawaj eerilbʼal [...] re xwaklesinkil qachʼool chiqibʼil qibʼ naq wanqin saʼ eeyanq, rikʼin li jun chi paabʼaal, aʼ leere laaʼex ut li we laaʼin» (Romanos 1:11, 12). Wi junelik nokoowulak saʼebʼ li qachʼutam, tkawuuq li qapaabʼal ut junelik tqayuʼami li naxye li Santil Hu.

Chatwulaq saʼebʼ li qachʼutam re naq taakʼe reetal aʼin. Naq teʼril aawu teʼxkʼe xsahil laachʼool. Ut moko natojmank ta li ok chi moko napatzʼmank ta tumin.

  • Rikʼin anihebʼ naqakʼam qe naq naqabʼaanu li qachʼutam?

  • Kʼaru rusilal natawmank wulak saʼebʼ li chʼutam?