Li keʼjolomink re xmolam li Yos saʼ xkutankilebʼ li Apostol

Li esilhu li keʼxtaqla li keʼjolomink re xmolam li Jehobʼa

Saʼ xkutankilebʼ li Apostol, jun chʼuut chi winq «apostol ut [...] cheekel winq» re li tenamit Jerusalen keʼjolomink re chixjunil li kʼanjel li tenebʼanbʼil saʼ xbʼeenebʼ li yulbʼilebʼ ru (Hechos 15:2). Ut keʼruuk xkʼuubʼankil yalaq kʼaru chi naʼlebʼ xbʼaan naq keʼxtzʼil chiʼus li naxye li Santil Hu ut keʼxkanabʼ naq li santil musiqʼej tbʼeeresinq rehebʼ (Hechos 15:25). Ut saʼebʼ li qakutan joʼkan ajwiʼ nekeʼxbʼaanu li Nekeʼjolomink re Xmolam li Jehobʼa.

Oksinbʼilebʼ re xbʼaanunkil Rajom Yos. Li yulbʼilebʼ ru li wankebʼ saʼ xyanqebʼ li Nekeʼjolomink re Xmolam li Jehobʼa nekeʼxkʼe xchʼool chirix li Raatin li Yos, ut nekeʼxnaw ajwiʼ chanru xkʼuubʼankil junaq li naʼlebʼ ut chanru xbʼeeresinkil xkʼanjel li Yos. Ut nekeʼxchʼutubʼ ribʼ rajlal xamaan re xtzʼilbʼal rix kʼaru tzʼaqal ttenqʼanq rehebʼ li rech aj paabʼanel li wankebʼ saʼ chixjunil li Ruuchichʼochʼ. Joʼ chanru kibʼaanumank chaq saʼ xkutankilebʼ li Apostol, nekeʼxkʼe qanaʼlebʼ isinbʼil chaq saʼ li Santil Hu rikʼin esilhu, rikʼinebʼ li nekeʼulaʼanink re li chʼuut malaj rikʼin junaq chik li qech aj paabʼanel. Ut aʼan natenqʼank qe joʼ aj paabʼanel re naq junajaq ru qakʼaʼuxl ut qabʼaanuhom saʼ li xtenamit li Jehobʼa (Hechos 16:4, 5). Aʼanebʼ ajwiʼ xaqabʼanbʼilebʼ chi xkʼuubʼankil li naʼlebʼ li ttenqʼanq rehebʼ laj paabʼanel, nekeʼxwaklesi qachʼool chi xpuktesinkil Raatin li Yos ut nekeʼril ani teʼxaqabʼaaq chi kʼanjelak saʼ li xtenamit li Yos.

Nekeʼxkanabʼ naq li santil musiqʼej tbʼeeresinq rehebʼ. Li Nekeʼjolomink re Xmolam li Jehobʼa nekeʼxsikʼ xnaʼlebʼ rikʼin li Jehobʼa, li Nimajwal Yos; ut rikʼin li Jesus, li najolomink re li chʼuut (1 Corintios 11:3; Efesios 5:23). Joʼ nekeʼxbʼaanu li rech aj paabʼanel, li yulbʼilebʼ ru rikʼin santil musiqʼej, «nekeʼxtaaqe [ajwiʼ] li Karneer yalaq bʼar» ut inkʼaʼ nekeʼxnima xwankil saʼ xbʼeen li xtenamit li Yos (Apocalipsis 14:4). Li Nekeʼjolomink re Xmolam li Jehobʼa oxloqʼ chiruhebʼ naq nokootijok chirixebʼ.

  • Anihebʼ yookebʼ chi jolomink saʼ xmolam li Jehobʼa saʼ xkutankilebʼ li Apostol?

  • Chanru nekeʼxsikʼ xnaʼlebʼ li Yos li Nekeʼjolomink re Xmolam li Jehobʼa?