Ebʼ laj tzʼiibʼ (Estados Unidos)

Corea del Sur

Armenia

Burundi

Sri Lanka

Ebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa nekeʼxpuktesi li «chaabʼil esilal» rehebʼ «chixjunil li [...] tenamit, yalaq chan re ru nekeʼilok ut nekeʼaatinak». Naxqʼax ru 750 chi aatinobʼaal li tzʼiibʼanbʼil wiʼ ebʼ li tasal hu (Apocalipsis 14:6). Ut chanru nekeʼruuk xbʼaanunkil aʼin? Saʼ chixjunil li Ruuchichʼochʼ wankebʼ aj tzʼiibʼ ut li nekeʼnumsink re li naʼlebʼ saʼ jalan chik chi aatinobʼaal, ut chixjunilebʼ aj Testiiw re li Jehobʼa.

Xbʼeenwa natzʼiibʼamank saʼ Ingles. Li nekeʼjolomink re li xtenamit li Jehobʼa wankebʼ saʼ li nimla molam ut aʼanebʼ ajwiʼ nekeʼilok re li kʼanjel li natzʼiibʼamank saʼ Ingles. Saʼ li nimla molam aʼin wankebʼ li nekeʼjolomink re xkʼanjelebʼ laj tzʼiibʼ li wankebʼ saʼ Estados Unidos ut saʼ jalan chik tenamit. Saʼ xkʼabʼaʼ naq ebʼ laj tzʼiibʼ jalan jalanq xtenamitebʼ yalaq ani naxtaw ru li nekeʼxtzʼiibʼa.

Nataqlamank rehebʼ li nekeʼnumsink re saʼ jalan chik aatinobʼaal. Naq ak xyaloʼk li naʼlebʼ saʼ Ingles, nataqlamank rehebʼ li nekeʼnumsink re saʼ jalan chik aatinobʼaal saʼ chixjunil li Ruuchichʼochʼ. Li nekeʼxbʼaanu li kʼanjel aʼin moko kaʼaj tawiʼ nekeʼxnumsi li naʼlebʼ saʼ li raatinobʼaalebʼ, toj nekeʼril bʼan chiʼus li xkʼanjel ut nekeʼxyiibʼ li inkʼaʼ us xkanaak. Ut nekeʼxsikʼ chiʼus li aatin li teʼroksi re naq teʼxtzʼiibʼa li naʼlebʼ «chi tzʼaqal re ru» joʼ chanru kikʼoxlamank saʼ Ingles (Eclesiastes 12:10).

Ebʼ li ulul chʼiichʼ nokooʼeʼxtenqʼa chi xbʼaanunkil saʼ junpaat li kʼanjel. Ebʼ li ulul chʼiichʼ moko teʼruuq ta xbʼaanunkil xkʼanjel junaq laj tzʼiibʼ chi moko teʼruuq ta xnumsinkil li naʼlebʼ saʼ jalan chik aatinobʼaal. Abʼanan, ebʼ li kʼanjelobʼaal li wankebʼ saʼ li ulul chʼiichʼ nekeʼtenqʼank re xbʼaanunkil saʼ junpaat li kʼanjel. Joʼebʼ li tuslebʼaal aatin re xsikʼbʼal xyaalal junaq li aatin, malaj li wank saʼebʼ li jalan jalanq chi aatinobʼaal. Ebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa keʼxkʼuubʼ jun li naʼlebʼ re roksinkil saʼ li ulul chʼiichʼ, MEPS nayeemank re saʼ Ingles (Multilanguage Electronic Publishing System ut saʼ kaxlan aatin Sistema Electrónico de Edición Plurilingüe). Li naʼlebʼ aʼin natenqʼank rehebʼ chi xkʼanjelankil naabʼal li aatinobʼaal, xyiibʼankil ebʼ li jalam u, ut risinkil chi huhil li kʼanjel.

Kʼaʼut naqakʼe qachʼool chi xbʼaanunkil li nimla kʼanjel aʼin joʼ ajwiʼ chirixebʼ li aatinobʼaal wi moko kʼihebʼ ta nekeʼoksink re? Naqabʼaanu xbʼaan naq li Jehobʼa naraj naq «chixjunilebʼ teʼkoleʼq ut toxeʼxtaw [...] li yaal» (1 Timoteo 2:3, 4).

  • Chanru nekeʼxtzʼiibʼa ebʼ li tasal hu ebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa?

  • Kʼaʼut naqanumsi ebʼ li tasal hu saʼ jalan chik chi aatinobʼaal?