Us ajwiʼ naq xaakʼe aahoonal chi rilbʼal li tasal hu aʼin re naq taanaw qu joʼ aj Testiiw re li Jehobʼa, taanaw chirix li qakʼanjel ut li qamolam. Us wi li tasal hu aʼin xatxtenqʼa chi rilbʼal naq kaʼajwiʼ ebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa yookebʼ xbʼaanunkil li Rajom li Yos saʼebʼ li qakutan. Maakanabʼ tzolok chirix li Yos, seeraqʼi rehebʼ laakomon ut ebʼ laawamiiw li yookat xtzolbʼal. Ut chatwulaq junelik saʼebʼ li qachʼutam (Hebreos 10:23-25).

Wi inkʼaʼ nakaakanabʼ tzolok chirix li Jehobʼa, taakʼe reetal naq nakatxra. Naq taakʼe reetal aʼin moko chʼaʼajkaq ta ajwiʼ chaawu xkʼutbʼesinkil chiru li Jehobʼa naq nakaara (1 Juan 4:8-10, 19). Abʼan, chanru tatruuq xkʼutbʼesinkil saʼ laayuʼam naq nakaara li Yos? Kʼaʼut nayeemank naq us wanqat wi nakaapaabʼ xchaqʼrabʼ li Yos? Ut, kʼaru ttenqʼanq aawe chi xbʼaanunkil li Rajom li Yos rochbʼeenebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa? Li natzolok aawe tatxtenqʼa chi xtawbʼal xsumenkil ebʼ li patzʼom aʼin. Ut chi joʼkan laaʼat ut laajunkabʼal wankex junelik «saʼ xrahom li Yos» ut wanq ajwiʼ eeyuʼam chi junelik (Judas 21).

Naqaj naq maajunwa taakanabʼ xsikʼbʼal li yaal. Joʼkan naq tzol xsaʼ li tasal hu Chexwanq junelik saʼ «xrahom li Yos».