Republica Dominicana

Japon

Haiti

Naq nachalk junaq li nimla rahilal, ebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa saʼ junpaat nekeʼxkʼuubʼ ribʼ re xtenqʼankilebʼ li rech aj paabʼanel li ra xeʼxkʼul. Ut naq nekeʼxkʼe xchʼool chi tenqʼank nekeʼxkʼutbʼesi naq nekeʼxra ribʼ chiribʼil ribʼ (Juan 13:34, 35; 1 Juan 3:17, 18). Chanru nokootenqʼank?

Nokootenqʼank rikʼin tumin. Naq kichalk jun nimla weʼej saʼ li tenamit Judea, li wankebʼ Antioquia keʼxtaqla tumin re xtenqʼankilebʼ li rech aj paabʼanel (Hechos 11:27-30). Ut saʼebʼ li qakutan, naq ebʼ li qech aj paabʼanel nekeʼxkʼul junaq li nimla rahilal, naqachʼutubʼ li tumin saʼ li qachʼuut re xtenqʼankilebʼ li ra xeʼxkʼul (2 Corintios 8:13-15).

Nokootenqʼank rikʼin kʼanjel. Ebʼ li cheekel winq li wankebʼ bʼarwiʼ xkʼulmank li nimla rahilal, nekeʼxsikʼ chixjunilebʼ li rech aj paabʼanel ut re xnawbʼal ma us wankebʼ. Ut ebʼ laj paabʼanel li xaqabʼanbʼilebʼ re tenqʼank naq nachalk junaq li rahilal, nekeʼxkʼuubʼ chanru tjekʼimanq li tzakahemq, li ukʼaʼ, li aqʼej, bʼar teʼkanaaq ut chanru teʼbʼaneʼq li ra xeʼxkʼul. Naabʼalebʼ laj Testiiw nekeʼxsikʼ chanru teʼwaʼaq ut bʼar teʼwarq xbʼaan naq nekeʼraj tzʼaqonk re xyiibʼankilebʼ rochoch li ra xeʼxkʼul malaj re xyiibʼankil ebʼ li Chʼutlebʼaal Kabʼl. Kʼaru natenqʼank rehebʼ laj Testiiw chi xkʼuubʼankil ribʼebʼ naq nachalk junaq li nimla rahilal? Li natenqʼank rehebʼ aʼan wank saʼ junajil joʼ aj paabʼanel ut saʼ xkʼabʼaʼ naq nekeʼxnaw kʼanjelak saʼ komonil. Ut wi naxkʼe ribʼ chiruhebʼ, nekeʼxtenqʼa ajwiʼ li maawaʼebʼ rech aj paabʼanel (Galatas 6:10).

Naqakʼojobʼebʼ xchʼool rikʼin li Santil Hu. Li nekeʼxkʼul li nimla rahilal nekeʼraj xtawbʼal ani tkʼojobʼanq xchʼoolebʼ. Kaʼajwiʼ li Jehobʼa naxkʼojobʼ qachʼool naq wanko saʼ rahilal (2 Corintios 1:3, 4). Joʼkan naq chi anchal qachʼool naqakʼut chiruhebʼ li qas qiitzʼin naq chi seebʼ li Xʼawabʼejilal li Yos trisi chixjunil li rahilal li yooko xkʼulbʼal (Apocalipsis 21:4).

  • Kʼaru natenqʼank rehebʼ laj Testiiw chi xkʼuubʼankil ribʼebʼ saʼ junpaat naq nachalk junaq li nimla rahilal saʼ xbʼeenebʼ?

  • Chanru naqakʼojobʼebʼ xchʼool li nekeʼxkʼul junaq li nimla rahilal?