Madagascar

Noruega

Libano

Italia

Inkʼaʼ naqakanabʼ xik saʼebʼ li qachʼutam usta toonumeʼq saʼ xyi li kʼicheʼ, wanq ke malaj habʼ, usta wanq qachʼaʼajkilal malaj lubʼluuko chi kʼanjelak. Abʼanan, kʼaʼut ebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa nekeʼxkʼe xqʼe chi chʼutlaak rikʼinebʼ li rech aj paabʼanel?

Li chʼutlaak nokooxtenqʼa. Naq li Apostol Pablo kiʼaatinak chirix li chʼutlaak saʼ li qachʼuut kixye: «Chiqilaq qibʼ chiqibʼil qibʼ» (Hebreos 10:24). Aʼin naraj xyeebʼal naq tento tqanaw chanru wanko chiqajunqal. Joʼkan naq, li Apostol kixye naq tqakʼe qachʼool chirixebʼ li qech aj paabʼanel. Naq naqanawebʼ ru li qech aj paabʼanel nekeʼxseeraqʼi chanru xeʼruuk xnumsinkil rikʼin li xjunkabʼal li chʼaʼajkilal li yooko wiʼ chi numeʼk laaʼo, ut xnawbʼal aʼin nokooxtenqʼa.

Naqataw tzʼaqalebʼ qamiiw. Li wankebʼ saʼ li qachʼuut moko yal naqanawebʼ ta ru, wankebʼ bʼan choʼq qamiiw. Wank sut nokooxik chi rajsinkil qu rochbʼeenebʼ. Kʼaru rusilal naqataw naq chʼutchʼuuko rikʼinebʼ li qech aj paabʼanel? Naqatzol xraabʼal qibʼ chiqibʼil qibʼ ut aʼan natenqʼank qe chi wank saʼ junajil. Ut naq jun rehebʼ li qech aj paabʼanel naxtaw chʼaʼajkilal, saʼ junpaat naqatenqʼa xbʼaan naq ak xqatzol xraabʼal (Proverbios 17:17). Joʼkan bʼiʼ, naq nekeʼxchʼutubʼ ribʼ li tzʼaqal aj paabʼanel, nekeʼxkʼutbʼesi naq «[nekeʼx]tenqʼa ribʼ chiribʼilebʼ ribʼ» (1 Corintios 12:25, 26).

Naqaj naq taataw aawamiiw saʼ xyanqebʼ li yookebʼ xbʼaanunkil li Rajom li Yos ut aʼanebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa. Naqapatzʼ usilal aawe, maakanabʼ naq teʼxram chaawu wank saʼ qayanq!

  • Chanru nokooxtenqʼa wank rikʼinebʼ li qech aj paabʼanel saʼ li qachʼutam?

  • Joqʼe tatwulaq saʼ li qachʼutam ut taanaw aawu rikʼinebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa?