Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Anihebʼ Yookebʼ Xbʼaanunkil li Rajom li Jehobʼa saʼebʼ li Qakutan?

 TZOLOM 22

Kʼaru Naqabʼaanu saʼebʼ li Qamolam joʼ aj Testiiw?

Kʼaru Naqabʼaanu saʼebʼ li Qamolam joʼ aj Testiiw?

Islas Salomon

Canada

Sudafrica

Jalan jalanq li kʼanjel nekeʼxbʼaanu li wankebʼ Betel ut chi joʼkan nekeʼtenqʼank chi xpuktesinkil li Raatin li Yos saʼ jun malaj saʼ naabʼal chi tenamit. Wankebʼ nekeʼtzʼiibʼak saʼ jalan jalanq chi aatinobʼaal, nekeʼxkʼuubʼ malaj nekeʼxxok tasal hu, ut wankebʼ nekeʼxokok jalam u malaj xyaabʼ kuxej saʼ CD, malaj nekeʼxbʼaanu junaq chik li kʼanjel.

Nekeʼril Chanru Yook chi Bʼeek li Xkʼanjel li Jehobʼa. Li Nekeʼjolomink re Xtenamit li Jehobʼa saʼ Chixjunil li Ruuchichʼochʼ moko yookebʼ ta xkʼaʼuxl chi xkanabʼankil li kʼanjel saʼ ruqʼebʼ li cheekel winq li Nekeʼril Chanru Yook chi Bʼeek Xkʼanjel li Jehobʼa, wank sut oxibʼebʼ malaj naabʼalebʼ chik li cheekel winq aʼin. Ebʼ li cheekel winq aʼin nekeʼxye rehebʼ li Nekeʼjolomink re Xtenamit li Jehobʼa chanru yook chi kʼiik li kʼanjel malaj nekeʼxkʼe resil junaq li chʼaʼajkilal. Ebʼ li esil aʼin natenqʼank rehebʼ li Nekeʼjolomink re Xtenamit li Jehobʼa chi xsikʼbʼal kʼaru naʼlebʼ teʼxkʼe saʼebʼ li tasal hu, saʼebʼ li chʼutam malaj saʼ junaq li nimla chʼutam. Li wankebʼ choʼq ruuchil li Nekeʼjolomink re Xtenamit li Jehobʼa, junelik taqlanbʼilebʼ chi rulaʼaninkil ebʼ li Molam Rehebʼ laj Testiiw ut chi xkʼeebʼal xnaʼlebʼ li Nekeʼril Chanru Yook chi Bʼeek Xkʼanjel li Jehobʼa saʼ li Tenamit re naq teʼxbʼaanu chiʼus li xkʼanjel (Proverbios 11:14). Nekeʼxtus jalan jalanq li naʼlebʼ ut saʼ xyanq li naʼlebʼ aʼin wank li seeraqʼ li naxkʼe li wank choʼq ruuchil li nekeʼjolomink re xtenamit li Jehobʼa. Ut li seeraqʼ aʼin naxwaklesi qachʼool joʼ aj paabʼanel.

Nekeʼxtenqʼa ebʼ li chʼuut. Saʼ li molam rehebʼ laj Testiiw, wankebʼ laj paabʼanel tenebʼanbʼil saʼ xbʼeenebʼ xaqabʼankil junaq li chʼuut ut xaqabʼankil ajwiʼ ebʼ li cheekel winq saʼ li chʼuut ut ebʼ aj tenqʼanel. Wankebʼ ajwiʼ nekeʼxbʼeeresi li kʼanjel li nekeʼxbʼaanu laj paabʼanel li nekeʼkʼamok bʼe chi puktesink, li taqlanbʼilebʼ saʼ jalan chik tenamit, li cheekel winq li nekeʼulaʼanink chʼuut. Joʼkan ajwiʼ, nekeʼril chanru tbʼaanumanq ebʼ li nimla chʼutam, chanru tyiibʼamanq ebʼ li Chʼutlebʼaal Kabʼl ut chanru tjekʼimanq ebʼ li tasal hu saʼebʼ li chʼuut re naq chixjunilebʼ kawaqebʼ xpaabʼal. Ebʼ li kʼanjel li naʼuxmank saʼebʼ li xmolam ebʼ laj Testiiw natenqʼank re naq chi tustu tpuktesimanq Raatin li Yos (1 Corintios 14:33, 40).

  • Chanru nekeʼtenqʼaak li Nekeʼjolomink re Xtenamit li Jehobʼa xbʼaanebʼ li Nekeʼril Chanru Yook chi Bʼeek li Xkʼanjel li Jehobʼa saʼ li Tenamit?

  • Kʼaru kʼanjel tenebʼanbʼil saʼ xbʼeenebʼ li xmolam aj Testiiw re li Jehobʼa?