Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Anihebʼ Yookebʼ Xbʼaanunkil li Rajom li Jehobʼa saʼebʼ li Qakutan?

 TZOLOM 28

Kʼaru Rusilal li Internet Bʼarwiʼ Wankebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa?

Kʼaru Rusilal li Internet Bʼarwiʼ Wankebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa?

Francia

Polonia

Rusia

Li Jesus kixye rehebʼ li xtzolom: «Chilemtzʼunq leesaqenkil chiruhebʼ li tenamit, re naq teʼril leechaabʼil bʼaanuhom ut teʼxnima xloqʼal leechoxahil Yuwaʼ» (Mateo 5:16). Joʼkan naq, naqoksi ebʼ li kʼanjelobʼaal li wank saʼebʼ li qakutan, li internet aʼan jun rehebʼ li kʼanjelobʼaal aʼin. Li naʼaj jw.org/kek xaqabʼanbʼil xbʼaanebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa ut aran wank resil li xpaabʼalebʼ ut li kʼanjel li nekeʼxbʼaanu. Abʼan, kʼaru li esil natawmank chisaʼ?

Naxsume ebʼ li patzʼom chirix li Santil Hu. Laaʼat naru nakaataw xsumenkil ebʼ li patzʼom li nekeʼxbʼaanu naabʼal ebʼ li qas qiitzʼin. Joʼ naxkʼut saʼebʼ li tratado Ma twulaq xqʼehil naq tqakanabʼ xkʼulbʼal li rahilal? ut Ma teʼwanq wiʼ chik xyuʼam ebʼ li kamenaq? Saʼ li qanaʼaj saʼ Internet, naxqʼax 600 li aatinobʼaal li naru wiʼ xkubʼsinkil ebʼ li tratado aʼin. Joʼkan ajwiʼ, naxqʼax 130 li aatinobʼaal li natawmank wiʼ li Santil Hu Traducción del Nuevo Mundo, ut naabʼal ebʼ li tasal hu re xtawbʼal ru li Santil Hu, ut saʼ xyanqebʼ li tasal aʼin taataw li tasal hu Kʼaru tzʼaqal naxchʼolobʼ li Santil Hu? Taataw ajwiʼ ebʼ li tasal hu La Atalaya ut ¡Despertad! Naabʼal rehebʼ li tasal hu aʼin naru taawil malaj taawabʼi saʼ Internet, malaj taakubʼsi saʼebʼ li kʼanjelobʼaal li nawbʼilebʼ ru joʼ MP3, PDF, malaj EPUB. Re naq tatruuq xtenqʼankil junaq li qas qiitzʼin, naru nakaawisi chi huhil wiibʼ oxibʼ perel li hu saʼ li raatinobʼaal. Wank naabʼal ajwiʼ li naʼlebʼ choʼq rehebʼ li inkʼaʼ nekeʼruuk chi aatinak ut chi abʼink. Naru nakaawabʼi ajwiʼ saʼ internet chanru nayaabʼasimank li Santil Hu rikʼin xyaabʼ li son, taawabʼi ebʼ li eetalil li naxkʼe li Santil Hu chirix li kikʼulmank chaq najter, joʼ saʼebʼ li qakutan. Ut re naq sahaq saʼ laachʼool naq yooqat chi hilank, naru nakaawabʼi li chʼinaʼusil bʼich.

Naxye li yaal chirixebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa. Naru nakaawil ut nakaawabʼi kʼaru yookebʼ xkʼulbʼal ebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa, chanru yookebʼ chi kʼanjelak saʼ chixjunil li Ruuchichʼochʼ ut chanru nekeʼtenqʼank naq nachalk junaq li rahilal. Tatruuq ajwiʼ xnawbʼal joqʼe twanq junaq chik li nimla chʼutam ut chanru taataw xjayalil li xmolamebʼ laj Testiiw.

Chi joʼkan yook chi lemtzʼunk li yaal chirix li Yos saʼ chixjunil li Ruuchichʼochʼ. Li yaal yook chi wulak yalaq bʼar, maakʼaʼ naxye chanru xnajtil junaq li naʼaj, joʼ yook chi kʼulmank saʼ li kehil naʼaj Antartida. Nokootijok chi anchal qachʼool re naq «li Raatin li Qaawaʼ chi puktesiiq chi junpaat» saʼ chixjunil li Ruuchichʼochʼ re xkʼeebʼal xloqʼal li Yos (2 Tesalonicenses 3:1).

  • Chanru yook chi tenqʼank li naʼaj jw.org/kek re naq yalaq ani tixnaw li yaal chirix li Yos?

  • Kʼaru raj taawulaq chaawu rilbʼal saʼ internet chirixebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa?