Bʼarwiʼ nekeʼxyiibʼ li jalam u, Estados Unidos

Alemania

Kenia

Colombia

Li kʼabʼaʼej Betel nekeʼroksi ebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa choʼq rehebʼ li ochoch li wank saʼ chixjunil li Ruuchichʼochʼ bʼarwiʼ nekeʼril chanru yook chi bʼeek xkʼanjel li Yos. Saʼ li aatinobʼaal Hebreo Betel naraj xyeebʼal: «Rochoch li Yos», joʼkan naq jwal us naq xʼoksimank li kʼabʼaʼej aʼin (Genesis 28:17, 19). Li Nekeʼjolomink re Xtenamit li Jehobʼa saʼ chixjunil li Ruuchichʼochʼ, wankebʼ saʼ li nimla molam rehebʼ laj Testiiw li wank saʼ li tenamit Nueva York, Estados Unidos, ut saʼ li naʼaj aʼin nekeʼxjolomi li kʼanjel li nekeʼxbʼaanu ebʼ li molam rehebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa saʼ li junjunq chi tenamit. Chixjunilebʼ laj paabʼanel li wankebʼ saʼ li ochoch Betel chanchanebʼ xkomonebʼ ribʼ xbʼaan naq nekeʼkʼanjelak, nekeʼwaʼak ut nekeʼxtzol xsaʼ li Santil Hu saʼ junajil (Salmo 133:1).

Aran nekeʼkʼanjelak chi kaw. Ebʼ li winq ut ixq aj paabʼanel li nekeʼkʼanjelak saʼ Betel, nekeʼraj xbʼaanunkil li Rajom li Yos ut nekeʼxkʼe chixjunil li xhoonal re kʼanjelak chirix li Xʼawabʼejilal li Jehobʼa (Mateo 6:33). Ebʼ laj paabʼanel aʼin moko tojbʼilebʼ ta. Abʼan kʼeebʼilebʼ xnaʼaj re hilank, kʼeebʼilebʼ xwa ut nekeʼtenqʼaak rikʼin tumin. Li junjunq ak naxnaw kʼaru li kʼanjel tixbʼaanu: wankebʼ aj tzʼiibʼ, aj kʼuubʼahom tzakahemq, aj mesonel meex, aj tusunel ut yiibʼanel tasal hu, aj mesunel, aj puchʼunel, aj jiʼonel, ut wankebʼ ajwiʼ li nekeʼyiibʼank re chixjunil li napoʼeʼk, abʼan toj wank chik naabʼal li kʼanjel chirix aʼin.

Aran wank naabʼal li kʼanjel li natenqʼank chi xkʼeebʼal chi naweʼk li Awabʼejilal li Yos. Li tzʼaqal xkʼanjel li Betel aʼan xkʼeebʼal chi naweʼk chiruhebʼ li qas qiitzʼin li naxkʼut tzʼaqal li Santil Hu. Ut li tasal hu aʼin jun rehebʼ li eetalil chirix chanru naxkʼe chi naweʼk li yaal. Naq kitzʼiibʼamank li tasal hu aʼin, li nekeʼjolomink re xtenamit li Jehobʼa saʼ chixjunil li Ruuchichʼochʼ keʼxkʼe xchʼool chi rilbʼal naq us tbʼaanumanq li kʼanjel. Ut naq ak us li naʼlebʼ, keʼxtaqla saʼebʼ li ulul chʼiichʼ saʼ chixjunil li Ruuchichʼochʼ. Naq xwulak li naʼlebʼ, ebʼ laj paabʼanel keʼok xtzʼiibʼankil saʼebʼ li raatinobʼaal. Ut naq ak xyaloʼk, nekeʼrisi chi tasal hu. Ut naq ak wank chi tasal hu, kijekʼimank chaq ut naxqʼax ru 110.000 chi chʼuut bʼarwiʼ kijekʼimank li tasal hu aʼin. Rikʼin li junjunq chi naʼlebʼ aʼin, naabʼalebʼ laj paabʼanel li wankebʼ saʼ Betel nekeʼtzʼaqonk re xbʼaanunkil li kʼanjel li jwal naʼajmank ru, xpuktesinkil li Raatin li Yos (Marcos 13:10).

  • Anihebʼ nekeʼkʼanjelak Betel ut chanru nekeʼtenqʼaak?

  • Chirix kʼaru li kʼanjel nekeʼtzʼaqonk wiʼ li wankebʼ Betel?