Finlandia

Yook chi kʼutuk

Yookebʼ chi kʼojobʼank chʼool

Xpuktesinkil li chaabʼil esilal

Joʼ chanru keʼkʼanjelak chaq ebʼ li xbʼeen aj paabʼanel, joʼkan ajwiʼ nekeʼxbʼeeresi li xmolam li Yos saʼebʼ li qakutan. Ebʼ li cheekel winq li xaqabʼanbʼilebʼ re rilbʼal li xchʼuut li Yos moko tojbʼilebʼ ta (Hechos 20:28). Ebʼ li cheekel winq aʼin kawebʼ xpaabʼal ut moko minbʼilebʼ ta ru chi xbʼeeresinkil li chʼuut chi moko nekeʼxtumina ta ribʼ, nekeʼxbʼaanu bʼan li xkʼanjel li Yos chi sa saʼ xchʼoolebʼ (1 Pedro 5:1-3). Kʼaru nekeʼxbʼaanu re qatenqʼankil?

Nokooʼeʼxra ut nekeʼxkawresi qapaabʼal. Ebʼ li cheekel winq nekeʼxbʼeeresi ut nekeʼxkawresi xpaabʼal li chʼuut. Chʼolchʼo chiruhebʼ naq li Yos kixkʼehebʼ chi kʼanjelak saʼ qabʼeen, joʼkan naq nokooʼextenqʼa re naq us wanqo ut re naq sahaq saʼ qachʼool (2 Corintios 1:24). Joʼ naxbʼaanu laj kʼaakʼalenel naq naxkʼe xchʼool chi rilbʼal li junjunq chi karneer, joʼkan ajwiʼ nekeʼxbʼaanu li cheekel winq naq nekeʼxkʼe xchʼool chi xnawbʼal ru li junjunq aj paabʼanel li wank saʼ li xchʼuut li Yos (Proverbios 27:23).

Nekeʼxkʼut chiqu xbʼaanunkil li Rajom li Yos. Rajlal xamaan, ebʼ li cheekel winq nekeʼkʼutuk saʼ li chʼutam re xkawresinkil li qapaabʼal (Hechos 15:32). Ebʼ li cheekel winq aʼin nekeʼkʼamok bʼe chi xpuktesinkil li chaabʼil esilal ut nekeʼxkʼut chiqu chanru tqabʼaanu chiʼus chixjunil li xkʼanjel li Yos.

Nekeʼxwaklesi qachʼool chiqajunqal. Ut re naq kawaq li qapaabʼal, ebʼ li cheekel winq maare tooʼeʼrulaʼani saʼ qochoch malaj tooʼeʼraatina saʼ li Chʼutlebʼaal Kabʼl re xkʼojobʼankil qachʼool rikʼin li Santil Hu (Santiago 5:14, 15).

Abʼan moko kaʼaj tawiʼ li chʼuut nekeʼxbʼeeresi, naabʼal rehebʼ li cheekel winq aʼin nekeʼkʼanjelak re xchʼoolaninkil ut xtenqʼankil li xjunkabʼal. Joʼkan naq naqakʼehebʼ saʼ qu xbʼaan naq kaw nekeʼkʼanjelak (1 Tesalonicenses 5:12, 13).

  • Kʼaru xkʼanjelebʼ li cheekel winq saʼ li chʼuut?

  • Chanru nekeʼxkʼutbʼesi li cheekel winq naq nokooʼeʼxra?