Bolivia

Nigeria, najter ut li akʼ

Tahiti

Li Santil Hu naʼaatinak chirix li Xnimajwal Awabʼejilal li Yos ut aʼan tzʼaqal naqatzol saʼebʼ li Chʼutlebʼaal Kabʼl rehebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa. Ut chirix li Awabʼejilal aʼin kiʼaatinak li Jesus naq kixpuktesi li Raatin li Yos arin saʼ Ruuchichʼochʼ (Lucas 8:1).

Nekeʼkʼanjelak re xloqʼoninkil li Yos. Saʼebʼ li Chʼutlebʼaal Kabʼl nakʼuubʼamank chanru napuktesimank Xʼawabʼejilal li Yos (Mateo 24:14). Moko chixjunilebʼ ta li Chʼutlebʼaal Kabʼl juntaqʼeet xninqal ut xyiibʼankil, abʼan moko ninqalebʼ ochoch ta, ut wankebʼ wiibʼ malaj oxibʼ li chʼuut nekeʼoksink re. Wiibʼ oxibʼ chihabʼ anaqwan ak naabʼal li Chʼutlebʼaal Kabʼl xyiibʼamank xbʼaan naq kʼajoʼebʼ chik laj paabʼanel (maare xyiibʼamank oobʼ li Chʼutlebʼaal Kabʼl chiru jun kutan). Abʼan, chanru xeʼruuk xbʼaanunkil aʼin? (Mateo 19:26.)

Nayiibʼamank rikʼin li tumin li nekeʼxkʼe li junjunq chi chʼuut. Li tumin aʼin nekeʼxtaqla saʼ li molam rehebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa re naq teʼxtoʼni rehebʼ li chʼuut li nekeʼraj xyiibʼankil malaj xaqabʼankil junaq li Chʼutlebʼaal Kabʼl.

Moko tojbʼilebʼ ta li nekeʼxaqabʼank re. Saʼ naabʼal chi tenamit, wankebʼ li Nekeʼxaqabʼank rehebʼ li Chʼutlebʼaal Kabʼl. Ebʼ laj kabʼlanel aʼin ut li nekeʼraj tenqʼank, nekeʼxik saʼebʼ li junjunq chi chʼuut chi xaqabʼank Chʼutlebʼaal Kabʼl, ut nekeʼwulak saʼebʼ li naʼaj usta najt wankebʼ. Saʼ jalan chik tenamit saʼ li xtenamitebʼ ajwiʼ nekeʼxsikʼ ani t-iloq re chanru yook chi kanaak li Chʼutlebʼaal Kabʼl. Naabʼalebʼ laj paabʼanel nekeʼxnaw xbʼaanunkil li kʼanjel aʼin ut nekeʼxsi xhoonal re kʼanjelak. Saʼ li naʼaj bʼarwiʼ naxaqabʼaak li Chʼutlebʼaal Kabʼl aran ajwiʼ nekeʼelk laj paabʼanel li nekeʼraj tenqʼank. Saʼ xkʼabʼaʼ li xsantil musiqʼej li Jehobʼa ut ebʼ laj paabʼanel, naruhank xbʼaanunkil chixjunil li kʼanjel aʼin (Salmo 127:1; Colosenses 3:23).

  • Kʼaʼut nokooruuk xxaqabʼankil li Chʼutlebʼaal Kabʼl saʼ chixjunil li Ruuchichʼochʼ?