Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Anihebʼ Yookebʼ Xbʼaanunkil li Rajom li Jehobʼa saʼebʼ li Qakutan?

 TZOLOM 27

Chanru Nokooxtenqʼa li Rochochil Hu li Wank saʼ li Chʼutlebʼaal Kabʼl?

Chanru Nokooxtenqʼa li Rochochil Hu li Wank saʼ li Chʼutlebʼaal Kabʼl?

Israel

Republica Checa

Benin

Islas Caiman

Ma twulaq raj chaawu xtzʼilbʼal rix junaq li naʼlebʼ re naq tnimanq laanawom chirix li Santil Hu? Ma taawaj raj nawbʼal chirix junaq li poyanam, li naʼaj, li raqal malaj junaq li naʼlebʼ li naxkʼe li Santil Hu? Ma nakaakʼoxla naq li Santil Hu truuq aatenqʼankil naq wanqat saʼ chʼaʼajkilal? Wi nakaakʼoxla naq li Santil Hu natenqʼank cholaawil li Rochochil Hu li wank saʼ li Chʼutlebʼaal Kabʼl.

Nakʼanjelak re xtzʼilbʼal rix junaq li naʼlebʼ. Maare moko wank ta aawikʼin chixjunil ebʼ li tasal hu li nekeʼxtzʼiibʼa saʼ laawaatinobʼaal ebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa. Abʼan saʼ li Rochochil Hu li wank saʼ li Chʼutlebʼaal Kabʼl taataw naabʼal ebʼ li hu li tojaʼ ttzʼiibʼamanq xbʼaanebʼ laj Testiiw, ut maare taataw jalan jalanq chi Santil Hu, li tuslebʼaal aatin ut naabʼal chik li tasal hu. Tatruuq roksinkil ebʼ li tasal hu naq toj maajiʼ natiklaak li chʼutam, ut naq ak xraqeʼk li chʼutam. Ut wi wank junaq li ulul chʼiichʼ maare ak xkʼeemank chiru li Watchtower Library. Chisaʼ li kʼanjelobʼaal aʼin wank jalan jalanq li tasal hu ut naru nakaasikʼ junaq li naʼlebʼ, junaq li aatin, malaj junaq raqal li Santil Hu.

Nakʼanjelak chiruhebʼ li nekeʼnumeʼk saʼ li chʼutam Qayuʼam ut Qakʼanjel. Laaʼat naru nakaawoksi li Rochochil Hu li wank saʼ li Chʼutlebʼaal Kabʼl re xkubʼankil laakʼanjel. Li cheekel winq li naxjolomi li chʼutam Qayuʼam ut Qakʼanjel xaqabʼanbʼil chi rilbʼal kʼaru chi tasal hu naʼajmank saʼ li Rochochil Hu ut naq tustuuq chiʼus. Li cheekel winq aʼin malaj li nakʼehok aatzolbʼal naru natenqʼank aawe chi xsikʼbʼal junaq li naʼlebʼ. Abʼanan, moko naru ta naq taakʼam junaq rehebʼ li tasal hu, chi moko taapeji chi moko taatzʼiibʼa ta xsaʼ.

Li Santil Hu naxye naq tento tqakʼe qachʼool chi xsikʼbʼal li tzʼaqal naʼlebʼ li naʼaatinak chirix li Yos, joʼ nasikʼmank li tertookil pek (Proverbios 2:1-5). Li Rochochil Hu li wank saʼ li Chʼutlebʼaal Kabʼl ttenqʼanq aawe chi xsikʼbʼal junaq li naʼlebʼ.

  • Kʼaru li kʼanjelobʼaal natawmank saʼ li Rochochil Hu li wank saʼ li Chʼutlebʼaal Kabʼl?

  • Ani naru natenqʼank aawe chi xsikʼbʼal junaq li naʼlebʼ saʼ li Rochochil Hu?