Nueva Zelanda

Japon

Uganda

Lituania

Ebʼ li xbʼeen aj paabʼanel naq keʼwank saʼ li xchʼutam keʼbʼichank, keʼtijok, keʼril ut keʼxtzʼil xsaʼ li Santil Hu (1 Corintios 14:26). Naq tatwulaq saʼebʼ li qachʼutam, taakʼe reetal naq joʼkan ajwiʼ naqabʼaanu laaʼo.

Chixjunil li naqatzol isinbʼil chaq saʼ li Santil Hu. Rajlal Sabado malaj Domingo, ebʼ li jalan jalanq chi chʼuut nekeʼxnumsi jun li Seeraqʼ Isinbʼil saʼ li Santil Hu ut nachʼolobʼamank chiru 30 kʼasal. Li seeraqʼ aʼin naxkʼutbʼesi li naxye li Santil Hu chirix li qayuʼam ut chirix li yook chi kʼulmank saʼebʼ li qakutan. Us raj naq chiqajunilo tqasikʼ xraqal li Santil Hu naq yooqo rabʼinkil li seeraqʼ. Ut naq ak xraqeʼk li seeraqʼ, chiru jun hoonal naʼuxmank li Tzolok chirix li hu «La Atalaya», ut chixjunilebʼ li nekeʼraj teʼruuq chi tzʼaqonk re xtzʼilbʼal ut xsumenkil ebʼ li patzʼom li wank saʼ li tasal hu aʼin. Ut aʼan natenqʼanq qe chi xyuʼaminkil li naxye li Santil Hu. Numenaq 110.000 li chʼuut rehebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa li wank saʼ xbʼeen li Ruuchichʼochʼ. Ut li naʼlebʼ li nabʼeeresimank saʼ li tasal hu La Atalaya rajlal xamaan, aʼan ajwiʼ nekeʼxtzol chixjunilebʼ li chʼuut.

Nokooʼeʼxtenqʼa chi kʼutuk chiʼus. Nokoochʼutlaak ajwiʼ jun sut chiru li xamaan ut chiruhebʼ li hoonal aʼin najachmank ru li chʼutam saʼ oxibʼ tasal li naxkʼabʼaʼi Qayuʼam ut Qakʼanjel joʼ aj Paabʼanel, isinbʼil chaq saʼ li hu li naʼelk rajlal po Xhuhil li qachʼutam Qayuʼam ut Qakʼanjel joʼ aj Paabʼanel. Li xbʼeen tasal, naxkʼabʼaʼi «Xchaqʼalil ru li Raatin li Yos», nokooxtenqʼa chi xnawbʼal chirix kʼaru naʼaatinak li xraqal li Santil Hu li xqatzol chiru jun xamaan. Saʼ li xkabʼ tasal, «Qatzolaq chanru tookʼutuq chiʼus», naqil ebʼ li kʼutbʼesink chirix chanru tooʼaatinaq chirix li Santil Hu rikʼinebʼ li poyanam. Jun laj kʼehol naʼlebʼ naxkʼe qanaʼlebʼ chiqajunilo re naq tqatzol chiʼus ilok ru hu, aatinak ut kʼutuk (1 Timoteo 4:13). Ut saʼ li rox tasal, ­«Qayuʼam joʼ aj paabʼanel», naqatzol chanru xyuʼaminkil wulaj wulaj li chaabʼil naʼlebʼ li naxkʼe qe li Santil Hu. Li tasal aʼin nokooxtenqʼa ajwiʼ chi xtzolbʼal ut xtawbʼal ru chiʼus li Santil Hu rikʼin roksinkil li patzʼom ut li sumenk.

Naq tatwulaq saʼ li chʼutam, twulaq chaawu chanru nokooʼeʼxtzol rikʼin li Santil Hu (Isaias 54:13).

  • Kʼaru taawabʼi chaq saʼebʼ li qachʼutam?

  • Bʼar wank rehebʼ li qachʼutam aʼin twulaq raj chaawu rabʼinkil?