Malaui

Xkʼutbʼal chanru xyeebʼal Raatin li Yos

Xpuktesinkil Raatin li Yos

Xchʼutamebʼ li cheekel winq

Naabʼal sut natawmank li xkʼabʼaʼ laj Pablo ut laj Bernabe saʼ li Santil Hu. Ut saʼ xkutankilebʼ li Apostol keʼulaʼanink chʼuut. Keʼxbʼaanu aʼin xbʼaan naq keʼraj naq kawaqebʼ xpaabʼal li rech aj paabʼanel. Joʼkan naq, laj Pablo kixye naq traj sutqʼiik «chi rilbʼal chanru wankebʼ laj paabʼanel». Oxloqʼ chiru laj Pablo xwaklesinkil xchʼool li rech aj paabʼanel joʼkan naq usta najt wankebʼ chaq, kirulaʼanihebʼ (Hechos 15:36). Joʼkan ajwiʼ nekeʼxbʼaanu ebʼ li cheekel winq li nekeʼulaʼanink chʼuut saʼebʼ li qakutan.

Nekeʼxwaklesi qachʼool. Li junjunq chi cheekel winq li nekeʼrulaʼani jun teep chi chʼuut nekeʼwulak tana saʼ 20 chi chʼuut, wiibʼ sut chiru li chihabʼ ut nekeʼwank jun xamaan rikʼin li junjunq chi chʼuut. Naabʼal naqatzol rikʼinebʼ li cheekel winq aʼin xbʼaan naq numtajenaq xnawomebʼ, ut wi wankebʼ rixaqil naqatzol ajwiʼ qe rikʼinebʼ. Naq ebʼ li cheekel winq nekeʼwulak chi rulaʼaninkil li qachʼuut, nekeʼxkʼe xqʼe chi xnawbʼalebʼ ru li saaj ut ebʼ li cheek. Joʼkan ajwiʼ sahebʼ saʼ xchʼool chi qochbʼeeninkil chire kabʼlal ut chi xkʼeebʼalebʼ xtzolbʼal li qas qiitzʼin. Ebʼ li cheekel winq aʼin rikʼin li nakʼamok bʼe nekeʼxik chi rulaʼaninkil wiibʼ oxibʼ rehebʼ li qech aj paabʼanel re xwaklesinkilebʼ xchʼool, ut nekeʼxkawresi ajwiʼ qachʼool rikʼinebʼ li seeraqʼ li nekeʼxkʼe saʼ li chʼutam malaj saʼebʼ li nimla chʼutam (Hechos 15:35).

Nokooʼeʼxra chi anchalebʼ xchʼool. Ebʼ li cheekel winq li nekeʼulaʼanink chʼuut, nekeʼxkʼe xqʼe chi xwaklesink qachʼool joʼ aj paabʼanel. Ut nekeʼchʼutlaak rikʼinebʼ li nekeʼkʼamok bʼe ut rikʼinebʼ laj tenqʼanel re xnawbʼal chanru wankebʼ laj paabʼanel saʼ li chʼuut ut nekeʼyeheʼk rehebʼ chanru teʼxbʼaanu li xkʼanjel li Yos. Nekeʼxtenqʼa ajwiʼ ebʼ li qech aj paabʼanel li nekeʼkʼamok bʼe chi xpuktesinkil li Raatin li Yos ut sahebʼ saʼ xchʼool chi xnawbʼalebʼ ru li yookebʼ chi ok saʼ qayanq ut rabʼinkil chanru yook chi kawuuk xpaabʼalebʼ. Ebʼ cheekel winq aʼin nekeʼxkʼe xchʼool chi xtenqʼankil li chʼuut (2 Corintios 8:23). Tento tqakʼam qe rikʼinebʼ chirix chanru yookebʼ xloqʼoninkil li Yos (Hebreos 13:7).

  • Kʼaru xyaalal naq ebʼ li cheekel winq nekeʼrulaʼani li chʼuut?

  • Kʼaru rusilal taataw naq teʼrulaʼani li chʼuut li nakatwulak wiʼ?