Dinamarca

Taiwan

Venezuela

India

Jarubʼebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa nakaanawebʼ ru? Maare ebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa wankebʼ choʼq aawechkabʼal, aawechkʼanjel, malaj aawechtzolom. Ut maare ebʼ laj Testiiw aʼin ak xeʼaatinak aawikʼin chirix li Santil Hu. Anihebʼ tzʼaqal ebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa, ut kʼaʼut nekeʼxkʼe chi naweʼk li xpaabʼal?

Aawechkabʼalo. Jalan jalanq ru li qayuʼam ut li qawanjik. Naq toj maajiʼ nokooʼok xpaabʼankil li Jehobʼa, maare moko juntaqʼeet ta li qapaabʼal malaj wankebʼ saʼ qayanq inkʼaʼ nekeʼxpaabʼ naq wank jun li Yos saʼ qabʼeen, abʼan xqakʼe chaq qahoonal chi xtzʼilbʼal xsaʼ li Santil Hu (Hechos 17:11). Naq xqakʼulubʼa li yooko xtzolbʼal, xooʼok xloqʼoninkil ru li Jehobʼa.

Naqataw rusilal li Santil Hu. Saʼ xkʼabʼaʼ naq chiqajunilo aj maak, wank qachʼaʼajkilal ut nokoopaltoʼk. Abʼan yook chi usaak li qayuʼam xbʼaan naq wulaj wulaj naqayuʼami li naxye li Santil Hu (Salmo 128:1, 2). Ut aʼin jun rehebʼ li naʼlebʼ li nataqlank qe chi xyeebʼal li naqatzol saʼ li Santil Hu.

Naqayuʼami li xnaʼlebʼ li Yos. Li chaabʼil naʼlebʼ li naxkʼe li Santil Hu naxkʼut chiqu chanru xbʼaanunkil li us ut roxloqʼinkil ebʼ li qas qiitzʼin. Naxkʼut ajwiʼ chiqu li chaabʼil naʼlebʼ joʼ xyeebʼal li yaal ut li chaabʼilal. Ebʼ li naʼlebʼ aʼin nabʼaanunk re, naq usaq qanaʼlebʼ ut naq tookʼanjelaq chiʼus ut naxbʼaanu ajwiʼ naq li qajunkabʼal wanq saʼ junajil ut naq saqaq ru li qayuʼam. Chʼolchʼo chiqu naq «li Yos juntaqʼeet narilebʼ chixjunil», joʼkan naq li nokooloqʼonink re, chalenaqo saʼ jalan jalanq chi tenamit ut moko jachinbʼilo ta qu xbʼaan junaq awabʼej chi moko xikʼ ta naqil qibʼ chiqibʼil qibʼ. Usta yalaq bʼar chalenaqo wanko saʼ junajil saʼ xtenamit li Yos (Hechos 4:13; 10:34, 35).

  • Kʼaru qajuntaqʼeetalil rikʼinebʼ li maawaʼebʼ aj Testiiw re li Jehobʼa?

  • Kʼaru chaabʼil naʼlebʼ naqatzol saʼ li Santil Hu?