Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Anihebʼ Yookebʼ Xbʼaanunkil li Rajom li Jehobʼa saʼebʼ li Qakutan?

Ebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa chalenaqebʼ saʼ jalan jalanq chi naʼajej ut chi tenamit. Kʼaru natenqʼank qe chi wank saʼ junajil?

Kʼaru Naraj li Yos?

Li Yos naraj naq tnawmanq li rajom saʼ chixjunil li ruuchichʼochʼ. Kʼaru naraj li Yos, ut anihebʼ yookebʼ xkʼutbʼal chiruhebʼ li poyanam?

Chanruhebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa?

Jarubʼebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa nakaanawebʼ ru? Kʼaru tzʼaqal nakaanaw chirixebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa?

Kʼaʼut Nokookʼabʼaʼiik choʼq aj Testiiw re li Jehobʼa?

Tzol oxibʼ xyaalal kʼaʼut nokookʼabʼaʼiik choʼq aj Testiiw re li Jehobʼa.

Chanru Kitawmank wiʼ chik li Yaal?

Chanru naqanaw naq yooko xtawbʼal ru kʼaru tzʼaqal naxchʼolobʼ li Santil Hu?

Kʼaʼut Xyiibʼamank jun chik li Santil Hu?

Kʼaʼut naq jwal oxloqʼ ru li Traducción del Nuevo Mundo?

Kʼaru Rusilal Naxkʼam chaq li Xchʼutamebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa?

Naqachʼutubʼ qibʼ re xtzolbʼal xsaʼ li Santil Hu ut re xwaklesinkil qachʼool chiqibʼil qibʼ. Naq tatwulaq saʼ li chʼutam, teʼxkʼe xsahil laachʼool!

Kʼaru Rusilal Naqataw naq Naqachʼutubʼ Qibʼ?

Li Raatin li Yos naxtenqʼahebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa chi wank saʼ amiiwil. Tzol chanru tatruuq wank saʼ junajil rikʼinebʼ.

Chanru Kʼuubʼanbʼilebʼ li Qachʼutam?

Ma nakaawaj xnawbʼal chanru kʼuubʼanbʼil ebʼ li qachʼutam? Naq tatwulaq saʼ li chʼutam, twulaq chaawu chanru nokooʼeʼxtzol rikʼin li Santil Hu.

Kʼaʼut Naqatiqibʼ Qibʼ Chiʼus naq Nokooxik saʼ li Qachʼutam?

Kʼaru naxkʼoxla li Yos chirix chanru naqatiqibʼ qibʼ? Chaatzol kʼaru li naʼlebʼ nataqlank qe naq yooko xkʼoxlankil xyiibʼankil ut xtiqibʼankil qibʼ.

Kʼaru Tqabʼaanu re Xtzolbʼal ebʼ li Tasal Hu li Natzʼilmank saʼebʼ li Qachʼutam?

Xtzolbʼal xsaʼ ebʼ li tasal hu li ttzʼilmanq saʼebʼ li qachʼutam tatxtenqʼa chi xtawbʼal rusilal ebʼ li chʼutam.

Xloqʼoninkil li Yos saʼ Junajil joʼ Junkabʼal

Tzol chanru tatxtenqʼa aʼin chi wank chixkʼatq li Yos ut saʼ junajil rikʼin laajunkabʼal.

Kʼaʼut Nokooxik saʼebʼ li Nimla Chʼutam?

Rajlal chihabʼ oxibʼ li nimla chʼutam nabʼaanumank. Kʼaru rusilal taataw saʼebʼ li nimla chʼutam aʼin?

Chanru Kʼuubʼanbʼil li Kʼanjel Chirix Xʼawabʼejilal li Yos?

Naqakʼam qe rikʼin li Jesus naq kixpuktesi li chaabʼil esilal naq kiwank arin saʼ Ruuchichʼochʼ. Chanru kixbʼaanu li kʼanjel aʼin.

Li Nekeʼkʼamok Bʼe chi Xpuktesinkil li Chaabʼil Esilal

Wankebʼ laj Testiiw rajlal po nekeʼxbʼaanu 30, 50 malaj naabʼal chik li hoonal. Kʼaru naʼeekʼasink rehebʼ li nekeʼkʼamok bʼe chi puktesink?

Kʼaru li Tzolok Nekeʼxkʼul li Nekeʼkʼamok Bʼe saʼ li Puktesink?

Kʼaru li chaabʼil naʼlebʼ kʼubʼanbʼil choʼq rehebʼ li nekeʼkʼamok bʼe chi xpuktesinkil li Xʼawabʼejilal li Yos?

Chanru Nekeʼxbʼeeresi li Chʼuut ebʼ li Cheekel Winq?

Ebʼ li cheekel winq kawebʼ xpaabʼal ut nekeʼxbʼeeresi chiʼus li xmolam li Yos. Chanru nekeʼxkʼutbʼesi li cheekel winq naq nokooʼeʼxra?

Kʼaru Xkʼanjelebʼ laj Tenqʼanel saʼ li Chʼuut?

Ebʼ laj tenqʼanel saʼ li chʼuut nekeʼxbʼaanu naq us tbʼaanumanq li kʼanjel saʼ li chʼuut. Tzol chanru nekeʼtenqʼank ebʼ li winq aʼin.

Ebʼ li Cheekel Winq li Nekeʼulaʼanink Chʼuut

Kʼaru xyaalal naq ebʼ li cheekel winq nekeʼrulaʼani li chʼuut? Kʼaru rusilal taataw naq teʼrulaʼani li chʼuut li nakatwulak wiʼ?

Chanru Nokootenqʼank naq Nachalk junaq li Nimla Rahilal?

Naq nachalk junaq li nimla rahilal, naqakʼuubʼ qibʼ re tenqʼank ut re xkʼojobʼankil xchʼool li ra xeʼxkʼul. Chanru naqabʼaanu aʼin?

«Ani li Moosej Tiik Xchʼool ut Wank Xnaʼlebʼ?»

Li Jesus kixye naq tixxaqabʼ li moosej re naq tixkʼehebʼ xnaʼlebʼ. Chanru kibʼaanumank li kʼanjel aʼin?

Li Nekeʼjolomink re Xmolam li Jehobʼa

Saʼ xkutankilebʼ li Apostol, jun chʼuut chi winq «apostol ut [...] cheekel winq» re li tenamit Jerusalen yookebʼ chaq chi xjolominkil chixjunil li xkʼanjel li Yos. Ut saʼebʼ li qakutan?

Kʼaru Nabʼaanumank saʼ Betel?

Saʼ li ochoch Betel nekeʼkʼanjelak chi kaw ut nabʼaanumank jun li nimla kʼanjel. Tzol xkomon aanaʼlebʼ chirixebʼ li nekeʼkʼanjelak aran.

Kʼaru Naqabʼaanu saʼebʼ li Qamolam joʼ aj Testiiw?

Li nekeʼchalk chi ulaʼanink saʼ li ochoch Betel kʼambʼilebʼ chi xnawbʼal li naʼajej aʼin ut saʼ wiibʼ oxibʼ rehebʼ li naʼaj bʼarwiʼ nokookʼanjelak. Naqaj naq tolaanaw li naʼaj aʼin!

Chanru Nakʼuubʼamank ebʼ li tasal hu?

Naxqʼax ru 750 chi aatinobʼaal li tzʼiibʼanbʼil wiʼ ebʼ li tasal hu. Kʼaʼut naqakʼe qachʼool chi xbʼaanunkil li kʼanjel aʼin?

Bʼar Nachalk Xtuminal li Xkʼanjelebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa?

Bʼar nachalk xtuminal ut kʼaʼut naq moko juntaqʼeet ta joʼ chanru nekeʼxbʼaanu jalan chik li paabʼal?

Kʼaʼut ut Chanru Nayiibʼamank ebʼ li Chʼutlebʼaal Kabʼl?

Kʼaʼut nokooruuk xxaqabʼankil li Chʼutlebʼaal Kabʼl saʼ chixjunil li Ruuchichʼochʼ? Chaatzol xkomon li naʼlebʼ chirix chanru naq ebʼ li Chʼutlebʼaal Kʼabʼl nekeʼxtenqʼa ebʼ li chʼuut.

Chanru Nokootenqʼank chi Rilbʼal li Chʼutlebʼaal Kabʼl?

Wi saq ru li Chʼutlebʼaal Kabʼl tixkʼe xloqʼal li Yos. Kʼaru tento xbʼaanunkil re naq inkʼaʼ terto t-elq xyiibʼankil li Chʼutlebʼaal Kabʼl?

Chanru Nokooxtenqʼa li Rochochil Hu li Wank saʼ li Chʼutlebʼaal Kabʼl?

Ma taawaj xtzʼilbʼal rix junaq li naʼlebʼ re naq tkʼiiq laanawom chirix li Santil Hu? Chaawoksi rochochil li hu li wank saʼ li Chʼutlebʼaal Kabʼl!

Kʼaru Rusilal li Internet Bʼarwiʼ Wankebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa?

Laaʼat tatruuq xtawbʼal xkomon li naʼlebʼ chirix li qapaabʼal ut li xsumenkil ebʼ li patzʼom chirix li Santil Hu.

Ma Taabʼaanu li Rajom li Jehobʼa?

Li Jehobʼa jwal nakatxra. Chanru tatruuq xkʼutbʼesinkil naq nakaawaj li rusilal saʼ laayuaʼm?