KʼAʼUT WANK XWANKIL

Wi inkʼaʼ nakaamuq laapaltil, t-usaaq laanaʼlebʼ ut teʼxpaabʼ li nakaaye.

KʼARU RAJ TAABʼAANU LAAʼAT?

Yal kʼoxla li eetalil aʼin: laj Tim yook chi bʼatzʼunk rikʼinebʼ li ramiiw, moko yal kiraj ta, naq kixjor xlemul li xbʼelebʼaal chʼiichʼ li rechkabʼal rikʼin jun li bʼolotz oq.

Wi laaʼat raj laj Tim, kʼaru raj taabʼaanu?

KʼOXLAN XBʼEENWA

WANK CHAAWU OXIBʼ LI NAʼLEBʼ:

 1. Tatxik saʼ aanil.

 2. Taakʼe saʼ xbʼeen jalan chik.

 3. Taaye re laawechkabʼal li xaabʼaanu ut taaye ajwiʼ re, naq taatoj.

Maare taawaj xbʼaanunkil li naʼlebʼ A. Abʼan us naq junelik taaye laapaltil, usta nim ru li xaabʼaanu.

 OXIBʼ XYAALAL RE XYEEBʼAL LAAPALTIL

 1. Us xbʼaanunkil.

  Li Santil Hu naxye: «Naqaj xbʼaanunkil chixjunil chi chaabʼil» (Hebreos 13:18).

 2. Wi nakaaye laapaltil, maare teʼxkuy aamaak.

  Li Santil Hu naxye: «Li naxmuq li xmaak, maajaruj toxʼusaaq; aʼut li naxxooto xmaak ut inkʼaʼ chik naxbʼaanu, kuybʼilaq li xmaak» (Proverbios 28:13).

 3. Ut li jwal chaabʼil: taasahobʼresi xchʼool li Jehobʼa.

  Li Santil Hu naxye: «Li qaawaʼ xikʼ narilebʼ li nekeʼxbʼaanu li inkʼaʼ us, ut wan chi sum aatin rikʼinebʼ li wankebʼ saʼ tiikilal» (Proverbios 3:32Wy).

Li xKarina, aj 20 chihabʼ, kixyal xmuqbʼal chiru li xyuwaʼ naq kikʼeheʼk chi xtojbʼal xmuult xbʼaan naq yook xchʼeʼbʼal saʼ junpaat li bʼelebʼaal chʼiichʼ. Li xKarina naxye: «Maajiʼ tana jun chihabʼ xbʼaanunkil aʼin naq linyuwaʼ kixnaw. Xinchʼik wibʼ saʼ jun li nimla chʼaʼajkilal!».

Kʼaru nakaatzol? Li xKarina naxye: «Li naxmuq li xpaltil naxnimtresi li chʼaʼajkilal. Twulaq xqʼehil naq taatoj rix laabʼaanuhom».

TAW AANAʼLEBʼ CHIRIX LAAPALTIL

Li Santil Hu naxye: «Chiqajunilo laaʼo nokopaltoʼ chi kokʼ aj saʼ» (Santiago 3:2, Wy). Ut, joʼ yooko rilbʼal, wi saʼ junpaat naqaye li naqabʼaanu, tkʼutunq naq yooko xtawbʼal qanaʼlebʼ ut yooko xkʼulubʼankil naq xoopaltoʼk.

Joʼkan ajwiʼ, taataw aanaʼlebʼ chirix laapaltil. Li xVera, jun li ixqaʼal, naxye: «Linpaltil natenqʼank we chi xtawbʼal innaʼlebʼ. Ebʼ linpaltil natenqʼank we chi rilbʼal chanru t-usaaq linnaʼlebʼ. Ut naq tinkʼul wiʼ chik aʼin, moko joʼkan ta chik tinbʼaanu». Ut laaʼat kʼaru raj taabʼaanu saʼebʼ li naʼlebʼ aʼin?

Laayuwaʼ xkanabʼ aawe li xbʼisikleet ut xaatoq. Kʼaru raj taabʼaanu?

 • Maakʼaʼ raj tinye re; maare inkʼaʼ tixkʼe reetal.

 • Tinye raj re chi tzʼaqal li xinbʼaanu.

 • Tinye raj re li xkʼulmank, abʼan tinkʼe saʼ xbʼeen jalan chik.

Xaabʼaanu jun li yalbʼa ix ut xaatzʼeq xbʼaan naq inkʼaʼ xattzolok. Kʼaru raj taabʼaanu?

 • Tinye raj naq jwal chʼaʼaj li yalbʼa ix.

 • Tinye raj naq laaʼin wank we xbʼaan naq inkʼaʼ xintzolok.

 • Tinye raj naq moko sa ta nikinril laj kʼutunel.

Wi junelik yooko xjultikankil li qapaltil, chanchan naq inkʼaʼ naqisi li qilobʼaal saʼ xlemul li bʼelebʼaal chʼiichʼ li yooko xchʼeʼbʼal.

 Anaqwan kʼoxla li wiibʼ chi naʼlebʼ aʼin ut qayehaq naq laaʼat 1) laayuwaʼ ut 2) laj kʼutunel. Kʼaru raj teʼxkʼoxla chaawix wi saʼ junpaat nakaaye laapaltil? Kʼaru raj teʼxkʼoxla chaawix wi nakaamuq?

Anaqwan kʼoxla kʼaru xatpaltoʼk wiʼ chiru li chihabʼ xnumeʼk ut sume ebʼ li patzʼom?

Kʼaru li chʼaʼajkilal xaabʼaanu? Chanru xatnaʼlebʼak?

 • Xinyal xmuqbʼal.

 • Xinkʼe saʼ xbʼeen jalan chik.

 • Saʼ junpaat xinye li yaal.

Wi inkʼaʼ xaaye laapaltil, chanru xaawekʼa aawibʼ moqon?

 • Chaabʼil. Xinbʼaanu li xwaj!

 • Inkʼaʼ sa. Xinye raj peʼ linpaltil.

Kʼaru raj xaabʼaanu?

Kʼaru xaatzol chirix laapaltil aʼin?

KʼARU NAKAAKʼOXLA?

Kʼaʼut wank sut chʼaʼaj xyeebʼal naq nokoopaltoʼk?

Kʼaru teʼxkʼoxla ebʼ li poyanam wi junelik nakaamuq laapaltil? Abʼan, kʼaru teʼxkʼoxla wi nakaaye? (Lucas 16:10).