Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

 PATZʼOM 9

Ma tinpaabʼ naq chixjunil kiyoʼlaak xjunes?

Ma tinpaabʼ naq chixjunil kiyoʼlaak xjunes?

KʼAʼUT WANK XWANKIL

Wi yaal raj naq chixjunil kiyoʼlaak xjunes, li winq kaʼajwiʼ twanq chiru jarubʼaq chihabʼ. Abʼan, ma aʼan aj e naq xoochalk? Ma wank xyaalalil li qayuʼam? Wi yobʼtesinbʼilo, tqataw xsumenkil.

KʼARU RAJ TAABʼAANU LAAʼAT?

Yal kʼoxla li eetalil aʼin: laj Alex inkʼaʼ chik naxnaw kʼaru tixpaabʼ. Aʼan naxnaw naq li Yos kiyiibʼank re li choxachʼochʼ. Abʼan jun laj tzolonel li naxtzʼil rix li yuʼam inkʼaʼ naxkanabʼ xyeebʼal naq ak xtzʼilmank naq chixjunil kiyoʼlaak xjunes. Laj Alex inkʼaʼ naraj naq teʼxye naq maakʼaʼ xnaʼlebʼ ut naxkʼoxla: «Wi ebʼ laj chamalnawom nekeʼxye naq chixjunil kiyoʼlaak xjunes, anihin re xyeebʼal naq moko joʼkan ta?».

Wi laaʼat raj laj Alex, ma taapaabʼ naq chixjunil kiyoʼlaak xjunes xbʼaan naq tzʼiibʼanbʼil saʼebʼ li hu?

KʼOXLAN XBʼEENWA

Wankebʼ li poyanam nekeʼxpaabʼ naq chixjunil kiyoʼlaak xjunes malaj nekeʼxye naq li Yos kiyiibʼank re chixjunil, abʼan inkʼaʼ nekeʼxnaw xchʼolobʼankil kʼaʼut nekeʼxye aʼin.

  • Wankebʼ nekeʼxkʼoxla naq li Yos kiyiibʼank re chixjunil xbʼaan naq chi joʼkan kʼutbʼil chiruhebʼ saʼebʼ li xpaabʼal.

  • Ut wankebʼ nekeʼxye naq chixjunil kiyoʼlaak xjunes xbʼaan naq chi joʼkan kʼutbʼil chiruhebʼ saʼ li tzolebʼaal.

 WAQIBʼ LI PATZʼOM LI TENTO TAAKʼOXLA

Hebreos 3:4 naxye: «Li junjunq chi kabʼl wank aj yiibʼahom re; aʼut laj kabʼlanel re li choxachʼochʼ aʼan li Yos». Ma nakaapaabʼ li naxye arin li Santil Hu?

Xyeebʼal naq maakʼaʼ aj Yobʼtesinel chanchan tawiʼ xyeebʼal naq li ochoch aʼin kixyiibʼ ribʼ xjunes.

LI NAYEEMANK: Chixjunil li wank saʼ li choxachʼochʼ kiyoʼlaak naq wank kʼaru kimoq chaq, aʼin nawbʼil ru joʼ Big Bang.

1 Kʼaru malaj ani kibʼaanunk re aʼin?

2 Kʼaru tqapaabʼ: naq chixjunil kiyoʼlaak xjunes, malaj wank aj yiibʼahom re?

LI NAYEEMANK: Ebʼ li poyanam nekeʼchalk chirixebʼ li xul.

3 Nekeʼxye naq chalenaqo rikʼinebʼ li max wiʼ joʼkan raj, kʼaʼut naq jwal wank qanaʼlebʼ chiruhebʼ aʼan?

4 Kʼaʼut naq chixjunil li wank xyuʼam, usta jwal kachʼin, chʼaʼaj xtawbʼal ru?

LI NAYEEMANK: Ak tzʼilbʼil rix naq chixjunil kiyoʼlaak xjunes.

5 Li poyanam li naxye aʼin, ma aʼan kixtzʼil rix li naʼlebʼ aʼin?

6 Jarubʼebʼ nekeʼxpaabʼ aʼin xbʼaan naq yeebʼilebʼ re, naq chixjunilebʼ li wankebʼ xtzolbʼal nekeʼxye naq chixjunil kiyoʼlaak xjunes?

«Kʼoxla naq yookat chi bʼeek saʼ kʼicheʼ ut nakaataw jun li chʼinaʼusil ochoch re tzʼalam cheʼ. Chʼolchʼo naq inkʼaʼ taaye: “Arin kitʼaneʼk tana jarubʼaq chi cheʼ ut kixaqliik li chʼinaʼusil ochoch aʼin”. Aʼin maakʼaʼ xyaalal. Joʼkan naq, kʼaʼut tqapaabʼ naq li choxachʼochʼ kiyoʼlaak xjunes?» (Julia).

«Wi teʼxye raj aawe naq kimoq chaq jun li rochochil bʼon, ut naq li bʼon kixrach ribʼ chiru li tzʼak ut saʼ xbʼeen li ochoch, kixyiibʼ ribʼ jun li tustukil hu, ma taapaabʼ raj?» (Gwen).

 KʼAʼUT NINPAABʼ NAQ WANK JUN YOS?

Li Santil Hu naxye aawe naq tento taatzʼil rix chixjunil (1 Tesalonicenses 5:21). Aʼin naraj xyeebʼal naq laapaabʼal inkʼaʼ tchalq chirix:

  • LI NAKAAWEKʼA: «Ninkʼoxla naq wank tana jun musiqʼej nim xwankil».

  • LAAWANJIK: «Ebʼ li poyanam li wankebʼ saʼ linteep wankebʼ xpaabʼal».

  • LAATZOLBʼAL: «Linnaʼ ut linyuwaʼ xeʼxkʼut chiwu naq tento tinpaabʼ naq wank jun li Yos saʼ qabʼeen».

Inkʼaʼ taapaabʼ saʼ junpaat li teʼxye aawe, xbʼeenwa taatzʼil kʼaʼut nakaapaabʼ naq wank jun Yos.

«Naq laj tzolonel naxchʼolobʼ chanru nakʼanjelak li qatibʼel, nakanaak chi chʼolchʼo chiwu naq wank jun Yos saʼ qabʼeen. Li xchaʼal li qatibʼel, usta kachʼin, wank xkʼanjel. Ut maare inkʼaʼ naqakʼe reetal kʼaru nakʼulmank saʼ li qatibʼel. Kʼajoʼ xchʼinaʼusal!» (Teresa).

«Naq nawil ebʼ li nimla ochoch jwal najt xteram, ebʼ li jukubʼ malaj ebʼ li bʼelebʼaal chʼiichʼ ninkʼoxla: “Ani tawiʼ kiyiibʼank re?”. Jun li eetalil, re xyiibʼankil jun li bʼelebʼaal chʼiichʼ naʼajmank naq wanq aanaʼlebʼ xbʼaan naq naabʼal li kokʼ chʼiichʼ naroksi, ut li junjunq ak wank xnaʼaj ut nakʼanjelak chiʼus. Joʼkan naq, wi wank aj xyiibʼahom re li bʼelebʼaal chʼiichʼ, wank ajwiʼ aj Yobʼtesihom qe» (Richard).

«Naq yookin xtzolbʼal chanru wank li qayuʼam, nachʼaʼajkoʼk chiwu xpaabʼankil naq chixjunil kiyoʼlaak xjunes. [...] Ninkʼoxla naq moko chʼaʼaj ta xpaabʼankil naq wank jun li Yoʼyokil Yos chiru xpaabʼankil naq chixjunil kiyoʼlaak xjunes» (Anthony).

KʼOXLA AʼIN

Ebʼ laj chamalnawom najter nekeʼok xtzʼilbʼal rix li naʼlebʼ aʼin ut jalan jalanq xkʼaʼuxebʼ chirix. Wi aʼanebʼ inkʼaʼ nekeʼxkʼe ribʼ saʼ aatin ut aʼanebʼ raj li nekeʼxnaw chiʼus chirix li naʼlebʼ aʼin, maakʼaʼ reekʼ wi t-oq aakʼaʼuxl chirix li kʼaru nekeʼxye.