KʼAʼUT WANK XWANKIL

Rikʼin li taabʼaanu tatruuq xyiibʼankil malaj xnimankil ru li chʼaʼajkilal.

KʼARU RAJ TAABʼAANU LAAʼAT?

Yal kʼoxla li eetalil aʼin: laj Thomas inkʼaʼ chik naraj xik saʼ li tzolebʼaal. Chi moko wulaj, maajunwa chik. Chixjunil kitiklaak oxibʼ po anaqwan, naq ebʼ li rechtzolom keʼok xseeraqʼinkil li tikʼtiʼ chirix. Ut chirix chik aʼan keʼok xkʼebʼal ruuchil xkʼabʼaʼ. Jun rehebʼ naxtʼikʼisi ribʼ rikʼin laj Thomas ut naxkut li xtasal hu saʼ chʼochʼ chanchan tawiʼ inkʼaʼ naxkʼe reetal naq naxbʼaanu ribʼ. Ut wank sut, jun rehebʼ naxtʼikʼisi laj Thomas ut, naq laj Thomas naʼilok chirix, nekeʼxbʼaanu ribʼ naq maakʼaʼ yookebʼ. Ewer li chʼaʼajkilal kinimank ru: kixkʼul jun li esil bʼarwiʼ kiyeheʼk re, naq tsakʼeq wi twulaq wiʼ chik saʼ li tzolebʼaal.

Wi laaʼat raj laj Thomas, chan raj ru tatnaʼlebʼaq?

KʼOXLAN XBʼEENWA

Toj wank tatruuq xbʼaanunkil. Chanru taakol aawibʼ chi inkʼaʼ tatsakʼoq?

  •   MAAKʼE SAʼ LAACHʼOOL. Li Santil Hu naxye: «Li maakʼaʼ xnaʼlebʼ saʼ junpaat najosqʼoʼk; abʼan li wank xnaʼlebʼ naxkuy ribʼ» (Proverbios 29:11). Wi tkʼutunq chaawu naq inkʼaʼ nachalk aajosqʼil, usta saʼ laachʼool moko joʼkan ta, maare li nekeʼchʼiʼchiʼiʼink aawe teʼtitzʼq ut teʼxkanabʼ aachʼeʼbʼal.

  • MAAKʼE REQAJ. Li Santil Hu naxye: «Maaʼani chereeqajun wiʼ li raaxiikʼ rikʼin raaxiikʼ» (Romanos 12:17). Xkʼebʼal reqaj li nekeʼxbʼaanu qe yal naxnimtresi li chʼaʼajkilal.

  • MAAKʼE AAWIBʼ CHIRU. Li Santil Hu naxye: «Eb’ li wankebʼ xnaʼlebʼ nekeʼxkʼe retal li maaʼusilal ut nekeʼxkol ribʼebʼ chiru» (Proverbios 22:3, Wy). Wi naxkʼe ribʼ chaawu, elelin chiruhebʼ li nekeʼrahobʼtesink aawe ut chiru li nakʼehok aawe saʼ chʼaʼajkilal.

  • SUMENK CHIʼUS. Li Santil Hu naxye: «Li nasumenk rikʼin qʼunil aatin, naxkotz li josqʼil» (Proverbios 15:1). Us raj naq tatseʼeq ut tatchʼuchʼiq chaawix. Kʼoxla aʼin, wi teʼxye aawe naq nim aatibʼel, naru nakaawekʼasi xbʼeen aatel ut taaye: «Yaal tana, maare us raj naq tkubʼeeq bʼayaq lintibʼel».

  • AYU. Li xNora, aj 19 chihabʼ, naxye: «Wi inkʼaʼ tatsumenq ut tatxik, taakʼut naq wank aanaʼlebʼ, naq inkʼaʼ nakatxuwak ut naq wank aakuyum. Li naʼlebʼ aʼin moko wank ta rikʼin li nachʼiʼchʼiʼink aawe» (2 Timoteo 2:24).

  • KAWRESI LAACHʼOOL. Ebʼ laj rahobʼtesinel nekeʼxkʼe reetal ani naxuwak ut maare inkʼaʼ tixkol ribʼ. Abʼanan, teʼxkanabʼ aachʼeʼbʼal wi teʼxkʼe reetal naq inkʼaʼ nakaakanabʼ naq teʼnumeʼq saʼ aabʼeen.

  • SEERAQʼI LI YOOKAT XKʼULBʼAL. Jun li ixq li kiwank choʼq aj tzolonel, kixye: «Laaʼin ninye naq li yook chi chʼiʼchʼiʼiik tixjitebʼ li poyanam aʼin. Ut tento xbʼaanunkil, aʼin ttenqʼanq re naq maaʼani chik trahobʼtesiiq».

Li xkawil aachʼool ttenqʼanq aawe, li naʼlebʼ aʼin moko wank ta rikʼin li nachʼiʼchʼiʼink aawe.