Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Xsumenkil 10 li patzʼom rehebʼ li saaj

 PATZʼOM 2

Kʼaʼut jwal yook inkʼaʼuxl chirix linjunxaqalil?

Kʼaʼut jwal yook inkʼaʼuxl chirix linjunxaqalil?

KʼAʼUT WANK XWANKIL

Wank li naʼlebʼ li wank tzʼaqal xwankil chiru li nakaawil saʼ lem.

KʼARU RAJ TAABʼAANU LAAʼAT?

Yal kʼoxla li eetalil aʼin: naq li xJulia naril ribʼ saʼ lem naril naq jwal nim xtibʼel. Naʼok xkʼoxlankil: «Tento tinkubʼeeq». Abʼan li xnaʼ xyuwaʼ ut ebʼ li ramiiw nekeʼxye re, naq jwal bʼaq chanchan jun li cheʼ.

Li xJulia inkʼaʼ naxkanabʼ xsikʼbʼal chanru tkubʼeeq oobʼ liibʼr «ajwiʼ». Re naq truuq xbʼaanunkil aʼin kaʼajwiʼ tixkuy xtzʼokajik jarubʼaq kutan...

Wi nakaawekʼa raj aawibʼ joʼ xJulia, kʼaru raj taabʼaanu?

KʼOXLAN XBʼEENWA

Maare li nakaawil chirix laajunxaqalil, yal wank saʼ laakʼaʼuxl.

Moko maak ta naq taakʼoxla laajunxaqalil. Li Santil Hu naʼaatinak chirix wiibʼ oxibʼ chi winq ut ixq li chʼinaʼusebʼ joʼ xSara, xRaquel, laj Jose, laj David ut li xʼAbigail. Jun chik li eetalil, nayeemank naq li xʼAbisag «kʼajoʼ xchʼinaʼusal» (1 Reyes 1:4).

Abʼanan, naabʼalebʼ li saaj xkohebʼ xkʼaʼuxl chirix li xjunxaqalilebʼ. Ut aʼin naru nakʼehok rehebʼ saʼ chʼaʼajkilal. Kʼoxla aʼin:

  • Naq kipatzʼmank re jun chʼuut li ixqaʼal kʼaru nekeʼxkʼoxla chirix li xjunxaqalil, 58% keʼxkʼoxla naq kʼajoʼ xnimalebʼ, abʼan moko joʼkan ta, kaʼajwiʼ 17% jwal nimebʼ xtibʼel.

  • Naq kipatzʼmank aʼin re jun chʼuut li ixqaʼal li bʼaqebʼ xtibʼel, 45% rehebʼ aʼin keʼxkʼoxla naq nimebʼ xtibʼel.

  • Wankebʼ li saaj, li inkʼaʼ nekeʼxkanabʼ xkʼoxlankil chanru tkubʼeeq xtibʼel, nekeʼxtaw li yajel li naxkʼabʼaʼi anorexia. Li yajel aʼin naxpoʼ xkʼaʼuxebʼ li poyanam re naq teʼxkanabʼ waʼak ut chi joʼkan nekeʼxkʼe saʼ chʼaʼajkilal li xyuʼamebʼ.

 Wi yookat rekʼankil li yajel aʼin malaj junaq chik li chʼaʼajkilal chirix laatzakahemq, patzʼ aatenqʼankil. Seeraqʼi re laanaʼ laayuwaʼ malaj re junaq chik li poyanam li truuq aatenqʼankil. Li Santil Hu naxye: «Li tzʼaqal amiiw junelik narahok; saʼ xqʼehil junaq rahilal tatxtenqʼa joʼ junaq tzʼaqal asbʼej» (Proverbios 17:17).

LI WANK TZʼAQAL XWANKIL

Saʼ li xchaabʼilal laachʼool natawmank tzʼaqal li chʼinaʼusil. Kʼe reetal kʼaru naxye li Santil Hu chirix laj Absalon, ralal li awabʼej David:

«Aran Israel maajun winq chaqʼal ru joʼ laj Absalón; chixjunilebʼ nekeʼxkʼe xloqʼal xbʼaan naq maakʼaʼ reekʼ chalen chi roq toj saʼ xsuutut» (2 Samuel 14:25).

Abʼan li saal al aʼin jwal qʼetqʼet chaq, narataw chixjunil ut aj kaʼpakʼal u. Joʼkan naq li Santil Hu moko us ta naʼaatinak chirix; naxye bʼan naq moko tiik ta xchʼool ut aj kamsinel li jwal xikʼ naʼilok.

Joʼkan naq, li Santil Hu naxye qe:

«Xetiqibʼ eeribʼ rikʼin li akʼ yuʼam» (Colosenses 3:10).

«Moko cherix ta chiwanq li xsahobʼ eeru, joʼ rikʼin xtʼeʼbʼal leerismal [...]. Chiwanq bʼan leechʼinaʼusal saʼ xchamal leechʼool» (1 Pedro 3:3, 4).

Moko maak ta naq taawaj rilbʼal aawibʼ chiʼus, abʼan laanaʼlebʼ wank tzʼaqal xwankil chiru laajunxaqalil. Naq nekeʼxnaw aawu, saʼ junpaat nekeʼxkʼe reetal laanaʼlebʼ ut maawaʼ laajunxaqalil. Li xPhylicia, jun li ixqaʼal, kixye: «Wi chʼinaʼusat, saʼ junpaat nakatteʼril. Abʼan li xchaabʼilal laachʼool ut laanaʼlebʼ aʼan li teʼxjultika ebʼ li poyanam».

IL AAWIBʼ

Ma xikʼ nakaawil laajunxaqalil?

Ma xaakʼoxla jun sutaq xchoʼbʼal aawibʼ malaj xkanabʼankil waʼak re naq tchʼinaʼusoʼq laajunxaqalil?

Kʼaru raj taajal saʼ laajunxaqalil? (Kʼe saʼ sursu).

  • XNAJTIL LAAWOQ

  • LAAWAALAL

  • LAAWISMAL

  • LAATIBʼEL

  • XNAQʼ AAWU

  • XTZʼUUMAL LAAWU

Wi xaakʼe «heeheʼ» saʼ li xbʼeen ut saʼ li xkabʼ patzʼom ut xaasikʼ wiibʼ oxibʼ chik saʼ li rox, kʼoxla aʼin: maare li junchʼol moko nekeʼril ta li nakaawil laaʼat. Jultika naq moko chʼaʼaj ta rilbʼal li inkʼaʼ nawulak chiqu chirix li qajunxaqalil ut saʼ junpaat naʼok qakʼaʼuxl (1 Samuel 16:7).