Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Xsumenkil 10 li patzʼom rehebʼ li saaj

 PATZʼOM 7

Kʼaru tinbʼaanu wi tineʼxmin chi xmuxbʼal wibʼ?

Kʼaru tinbʼaanu wi tineʼxmin chi xmuxbʼal wibʼ?

KʼAʼUT WANK XWANKIL

Li taabʼaanu anaqwan aʼan li taajultika saʼ chixjunil laayuʼam.

KʼARU RAJ TAABʼAANU LAAʼAT?

Yal kʼoxla li eetalil aʼin: ak wiibʼ po xsumenkil ribʼ saʼ sumʼaatin li xHeather ut laj Mike, abʼan li xHeather chanchan tawiʼ naxnaw ru laj Mike chalen saʼ xkachʼinal. Nekeʼxnumsi kutan chi raatinankil ut chi xtzʼiibʼankil ribʼebʼ saʼ selular ut ak nekeʼxnaw kʼaru teʼxye chixjunqalebʼ naq toj maajiʼ ajwiʼ nekeʼraqeʼk xyeebʼal junaq li aatin. Abʼanan, anaqwan laj Mike moko kaʼaj ta chik aatinak naraj rikʼin.

Chiruhebʼ li po aʼin, li xHeather ut laj Mike kaʼajwiʼ nekeʼxchap ribʼ chi ruqʼebʼ ut wank sut nekeʼxtzʼubʼ ribʼ. Li xHeather inkʼaʼ naraj xkʼebʼal ribʼ re laj Mike chi moko naraj ta naq tkanabʼaaq chi junajwa. Maaʼani nayehok re li xHeather li chʼinaʼusil aatin li naxye laj Mike. Moqon chik li xHeather naxkʼoxla xjunes: «Maakʼaʼ reekʼ wi tqabʼaanu xbʼaan naq naqara qibʼ».

Wi ak wank raj aachihabʼ re xsumenkil junaq saʼ sumʼaatin ut yookat raj xkʼulbʼal joʼ li xHeather, kʼaru raj taabʼaanu?

KʼOXLAN XBʼEENWA

Li wank saʼ wiibʼal aʼan li maatan li naxkʼe li Yos rehebʼ li sumsu. Wi nakaabʼaanu aʼin naq toj maajiʼ nekexsumlaak, yooqat xtzʼeqbʼal li maatan li naxkʼe li Yos. Chanchan tawiʼ naq taachap re mesok jun li chʼinaʼusil kamiis li xeʼxsi aawe.

Wi wankat saʼ xbʼeen jun li cheʼ ut nakaakut chaq aawibʼ re rupupik joʼ nekeʼxbʼaanu ebʼ li kokʼ xul, ra taatoj rix. Joʼkan ajwiʼ nakʼulmank wi nakaaqʼet aawibʼ chiru xchaqʼrabʼ li Yos naq naxye «inkʼaʼ texʼokenq chi koʼbʼeetak yumbʼeetak» ut saʼ xyanq aʼin wank ajwiʼ li wank rikʼin junaq li poyanam naq toj maajiʼ naʼuxk sumlaak (1 Tesalonicenses 4:3).

Kʼaru nekeʼxkʼul ebʼ li nekeʼxqʼet ribʼ chiru li naʼlebʼ aʼin? Li Santil Hu naxye: «Laj koʼbʼeet ut laj yumbʼeet aʼ ajwiʼ li xtzʼejwal naxmux» (1 Corintios 6:18). Kʼaru naraj xyeebʼal aʼin?

 Naq kitzʼilmank rix aʼin, kitawmank naq naabʼalebʼ li saaj li keʼwank rikʼin junaq li poyanam naq toj maajiʼ nekeʼsumlaak xeʼxkʼul li rahilal aʼin:

  • RAHEBʼ XCHʼOOL. Naabʼalebʼ li saaj li xeʼxmux ribʼ nekeʼxye naq moqon chik keʼok xrahilebʼ xchʼool.

  • YOOKEBʼ XKʼAʼUXL CHIRIX LI XSUMʼAATIN. Naq ak xeʼxmux ribʼ, wankebʼ nekeʼok xkʼoxlankil chirix li xsumʼaatin rikʼin ani chik kixbʼaanu.

  • NEKEʼCHʼINANK XCHʼOOL. Naabʼalebʼ li ixqaʼal nekeʼraj wank rikʼin li tkoloq rehebʼ ut inkʼaʼ rikʼin li kimuxuk rehebʼ. Wankebʼ li saaj inkʼaʼ nekeʼwulak chiru ebʼ li ixqaʼal li nekeʼxkʼe ribʼ saʼ junpaat re junaq.

  • Li naqatzol: wi nakatwank rikʼin junaq li poyanam naq toj maajiʼ nekexsumlaak, inkʼaʼ yooqat roxloqʼinkil aawibʼ (Romanos 1:24). Laatibʼel wank xwankil. Maasi!

Kawresi laachʼool ut matwank rikʼin wi toj maajiʼ nekexsumlaak (1 Tesalonicenses 4:3). Naq tatsumlaaq, tatruuq xbʼaanunkil chi sa saʼ laachʼool. Ut inkʼaʼ tchʼinanq laachʼool chirix li xaabʼaanu chi moko yooq ta aakʼaʼuxl chi moko rahaq ta saʼ laachʼool; aʼin nekeʼxkʼul li nekeʼwank rikʼin junaq li poyanam naq toj maajiʼ nekeʼsumlaak (Proverbios 7:22, 23; 1 Corintios 7:3).

 KʼARU NAKAAKʼOXLA?

  • Wi junaq li al malaj li ixqaʼal nakatxra, peʼyaal naq traj naq us wanqat ut sahaq saʼ laachʼool?

  • Ut wi yaal raj naq naraj li us choʼq aawe, ma tixpatzʼ raj aawe naq taabʼaanu junaq li naʼlebʼ li tatxkʼe saʼ chʼaʼajkilal chiru li Yos? (Hebreos 13:4).