Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Xsumenkil 10 li patzʼom rehebʼ li saaj

 PATZʼOM 3

Chanru tinruuq chi aatinak rikʼin linnaʼ linyuwaʼ?

Chanru tinruuq chi aatinak rikʼin linnaʼ linyuwaʼ?

KʼAʼUT WANK XWANKIL

Wi nakaakʼam aawibʼ saʼ usilal rikʼin laanaʼ laayuwaʼ, taataw xsahilal laayuʼam.

KʼARU RAJ TAABʼAANU LAAʼAT?

Yal kʼoxla li eetalil aʼin: ak Miercoles ewu. Laj Geoff, aj 17 chihabʼ, xraqeʼk xbʼaanunkil li xkʼanjel ut kiʼok chi hilank. Xkʼulubʼ! Naxloch li kaxmu ut naxkut ribʼ saʼ li chunlebʼaal li nawulak chiru.

Maakʼaʼ saʼ xchʼool naq kutamil li xyuwaʼ ut nakʼutunk chiru naq yook xjosqʼil.

«Geoffrey! Kʼaʼut yookat xsachbʼal aahoonal? Ma inkʼaʼ nakaanaw naq tento taatenqʼa laawiitzʼin chi xbʼaanunkil li xkʼanjel re li tzolebʼaal? Maajunwa nakaabʼaanu li yeebʼil aawe!».

«Ak xooʼok wiʼ chik», chan laj Geoff saʼ jasbʼil.

Najilok chaq li xyuwaʼ ut naxye re: «Kʼaru xaaye?».

«Maakʼaʼ», chan laj Geoff ut naxjiqʼ xchʼool ut josjosqʼ li ru naxkʼe.

Li xyuwaʼ yook xjosqʼil. Ut naxye: «Minaawaatina chi joʼkan!».

Wi laaʼat raj laj Geoff, kʼaru raj xaabʼaanu re naq inkʼaʼ xkʼulmank aʼin?

KʼOXLAN XBʼEENWA

Wi yookat xchʼeʼbʼal jun li bʼelebʼaal chʼiichʼ ut ramro laabʼe, taasikʼ jun chik aabʼe, peʼyaal? Joʼkan ajwiʼ tento taabʼaanu rikʼin laanaʼ laayuwaʼ, taasikʼ chanru tat-aatinaq rikʼinebʼ.

 JUN LI EETALIL:

Li xLeah naxye: «Chʼaʼaj chiwu aatinak rikʼin linyuwaʼ. Wank sut, mixk ninʼok raatinankil naq naxye we: “Chaakuy inmaak, kʼa peʼ ru xaaye we?”».

WANK OXIBʼ LI NAʼLEBʼ CHIRU XLEAH

 1. Tixjap re saʼ xxik li xyuwaʼ.

  Li xLeah naxjap re ut naxye: «Abʼihin! Wank xwankil li nawaj xyeebʼal!».

 2. Inkʼaʼ chik t-aatinaq chirix li chʼaʼajkilal.

  Li xLeah inkʼaʼ chik naʼaatinak rikʼin li xyuwaʼ chirix li chʼaʼajkilal.

 3. Tixsikʼ jalan chik li hoonal re aatinak.

  Toj moqon chik li xLeah naʼaatinak rikʼin li xyuwaʼ malaj naxtzʼiibʼa jun li hu re xchʼolobʼankil re.

Bʼar wank rehebʼ li naʼlebʼ aʼin taaye re li xLeah naq tixbʼaanu?

KʼOXLA AʼIN: Li xyuwaʼ li xLeah jalan xkʼaʼuxl ut inkʼaʼ naxkʼe reetal kʼaru yook chi kʼulmank. Wi li xLeah naxsikʼ li naʼlebʼ A ut naxjap re saʼ xxik li xyuwaʼ, maare li xyuwaʼ inkʼaʼ tixtaw ru kʼaru naxkʼul. Maare rikʼin li naʼlebʼ aʼin, inkʼaʼ t-abʼiiq xbʼaan xyuwaʼ. Ut inkʼaʼ yooq roxloqʼinkil li xyuwaʼ (Efesios 6:2). Li naʼlebʼ aʼin moko us ta choʼq re xLeah chi moko choʼq re li xyuwaʼ.

Usta wank li chʼaʼajkilal saʼ li bʼe, naru nakaasikʼ chanru tat-aatinaq ut taakʼam aawibʼ saʼ usilal rikʼin laanaʼ laayuwaʼ.

Usta li naʼlebʼ B moko chʼaʼaj ta xbʼaanunkil, moko us ta xbʼaanunkil. Kʼaʼut? Xbʼaan naq wi li xLeah naraj naq ttuqlaaq ru li xchʼaʼajkilal, tento naq t-aatinaq rikʼin li xyuwaʼ. Ut aajel ru naq li xyuwaʼ tixnaw kʼaru naxkʼul li xrabʼin re naq truuq xtenqʼankil. Maakʼaʼ teʼruuq xkʼubʼankil wi inkʼaʼ nekeʼaatinak.

Abʼanan, rikʼin li naʼlebʼ C, li xLeah inkʼaʼ naxkanabʼ naq li chʼaʼajkilal tramoq chiruhebʼ li aatinak. Naxsikʼ bʼan xhoonalil joqʼe chik t-aatinaq chirix li chʼaʼajkilal. Ut wi tixtzʼiibʼa junaq xhu li xyuwaʼ, maare sa trekʼa ribʼ.

Li hu naru natenqʼank re chi xchʼolobʼankil chi tzʼaqal kʼaru naraj xyeebʼal. Naq li xyuwaʼ tril xsaʼ li hu, tixtaw ru chiʼus kʼaru naxkʼul li xrabʼin. Li naʼlebʼ C us choʼq re xLeah ut choʼq re li xyuwaʼ. Maakʼaʼ naxye ma teʼaatinaq malaj tixtzʼiibʼa junaq xhu, li naʼlebʼ aʼin naxchap ribʼ rikʼin li Santil Hu naq naxye: «Chiqakʼehaq qachʼool chi wank sa’ tuqtuukil usilal» (Romanos 14:19Wy).

Kʼaru chik naru naxbʼaanu li xLeah?

Kʼoxla junaq chik li naʼlebʼ ut kʼaru rusilal ttawmanq.

 CHʼOLCHʼOOQ RU LAAWAATIN TAAYE

Jultikoʼq aawe: li kʼaru nakaaye wank sut maawaʼ aʼan li nekeʼxtaw ru laanaʼ laayuwaʼ.

JUN LI EETALIL:

Laanaʼ laayuwaʼ nekeʼxpatzʼ aawe kʼaʼut yook aawix. Laaʼat nakaaye rehebʼ: «Inkʼaʼ nawaj aatinak chirix aʼan».

Abʼan aʼanebʼ maare teʼxtaw ru naq xaaye: «Inkʼaʼ chik tinye eere li kʼaru ninkʼul. Rehebʼ chik li wamiiw tinseeraqʼi linchʼaʼajkilal».

Kʼoxla naq wankat saʼ jun li nimla chʼaʼajkilal ut jun rehebʼ laanaʼ laayuwaʼ naraj aatenqʼankil, abʼan laaʼat nakaaye re: «Matkʼoxlak, laaʼin ninnaw chanru tinʼelq chisaʼ».

 • Kʼaru raj teʼxtaw ru laanaʼ laayuwaʼ naq yookat xyeebʼal?

 • Kʼaru raj us taaye?