Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

 PATZʼOM 8

Chanru tinnaw naq yook inchʼiʼchʼiʼinkil re inmuxbʼal?

Chanru tinnaw naq yook inchʼiʼchʼiʼinkil re inmuxbʼal?

KʼAʼUT WANK XWANKIL

Rajlal chihabʼ, chi miyon li poyanam, naabʼal rehebʼ saajebʼ, nekeʼxkʼul li rahilal xbʼaan naq nekeʼmuxeʼk ut wankebʼ nekeʼteniik saʼ xkʼabʼaʼ aʼin. *

KʼARU RAJ TAABʼAANU LAAʼAT?

Maakʼaʼ saʼ xchʼool li xʼAnnette naq jun li winq kikutuk re saʼ chʼochʼ. Li xʼAnnette naxye: «Xinyal inqʼe saʼ ruqʼ, xinjap we, abʼan inkʼaʼ xʼelk xyaabʼ inkux. Xintʼikʼisi, xinlapi chi woq, xinsakʼ ut xinchʼuy, tojaʼ naq xinxyokʼ rikʼin chʼiichʼ. Aran naq xinmemoʼk ut inkʼaʼ chik xinruuk xkolbʼal wibʼ».

Chan raj ru tatnaʼlebʼaq chiru junaq li chʼaʼajkilal joʼ aʼin?

KʼOXLAN XBʼEENWA

Usta taabʼaan weent naq tat-elq saʼ qʼoqyink, naru nakaakʼul li rahilal. Li Santil Hu naxye, naq wank sut, maawaʼebʼ li nekeʼaanilak saʼ junpaat, li nekeʼelk chi ubʼej; chi moko ebʼ li wankebʼ xnaʼlebʼ, nekeʼelk chiʼus, xbʼaan naq moko nawno ta joqʼe tkʼulmanq junaq li chʼaʼajkilal (Eclesiastes 9:11, 12).

Li winq li kichapok re xʼAnnette moko nawno ta ru. Abʼan wank sut, nawnokebʼ ru malaj jun rehebʼ li xkomon naxbʼaanu li maaʼusilal aʼin. Li xNoelia lajeebʼ chihabʼ wank re, naq xchapeʼk ut xmuxeʼk xbʼaan jun li al li wank saʼ xteepal li rochoch. Li xNoelia naxye: «Xbʼaan inxiw ut inxutaan inkʼaʼ xinye li xinkʼul».

 MOKO LAAʼAT TA WANK AAWE

Li xʼAnnette toj naxkʼoxla naq aʼan wank re. Li xʼAnnette naxye: «Kokʼaj xsaʼ nachalk saʼ linchʼool li xinkʼul chiru li qʼoqyink aʼin ut ninkʼoxla naq xinruuk raj xkolbʼal wibʼ chiʼus. Usta yaal naq xinmemoʼk naq xinxkʼe chi chʼiichʼ, maare xinruuk raj xkolbʼal wibʼ wi xinsikʼ raj kʼaru chik tinbʼaanu».

Li xNoelia naxkʼoxla ajwiʼ naq aʼan wank re. Li xNoelia naxye: «Xinʼabʼink raj chiru linnaʼ linyuwaʼ. Aʼanebʼ inkʼaʼ nokooʼeʼxkanabʼ chi xik chi bʼatzʼunk saʼ bʼe wi moko wanko ta saʼ wiibʼal rikʼin li wiitzʼin. Abʼan inkʼaʼ xinʼabʼink chiruhebʼ. Moko kichʼaʼajkoʼk ta chiru li wechkabʼal inmuxbʼal xbʼaan naq wankin injunes. Kʼajoʼ naq kiyotʼeʼk xchʼool linjunkabʼal, ut ninkʼoxla naq laaʼin wank we naq kirahoʼk saʼ xchʼoolebʼ. Aʼin naxnimtresi xrahil linchʼool».

Wi nakaawekʼa aawibʼ joʼ xʼAnnette ut xNoelia, misachk saʼ laachʼool naq li nekeʼchapeʼk re xmuxbʼalebʼ moko patzʼbʼilebʼ ta re ma nekeʼraj. Wankebʼ nekeʼxkubʼsi xwankil li tzʼaj aj naʼlebʼ aʼin naq nekeʼxye naq aʼan kisikʼok re li xrahilal. Abʼan maaʼani xkʼulubʼ li rahilal aʼin. Wi xaakʼul Ii rahilal aʼin, maakʼoxla naq laaʼat wank aawe.

Xyeebʼal li aatin aʼin moko chʼaʼaj ta, abʼan chʼaʼaj xpaabʼankil. Wankebʼ li saaj li nekeʼxkʼul li rahilal aʼin, inkʼaʼ nekeʼxseeraqʼi li xeʼxkʼul. Xjunesebʼ nekeʼrekʼa xrahil xchʼool ut nekeʼxkʼoxla naq aʼanebʼ wankebʼ re. Abʼan chiru ani tkʼanjelaq wi inkʼaʼ nakaaye? Ma chaawu, malaj chiru laj chapol aawe? Ma inkʼaʼ raj us naq taasikʼ aatenqʼankil?

SEERAQʼI LI XAAKʼUL

Li Santil Hu naxchʼolobʼ naq saʼ jun kutan naq ak xnumtaak xrahilal laj Job, jun li winq tiik xchʼool, kixye: «Tinte li waanm re xyeebʼal joʼchʼinal joʼnimal naweekʼa, xbʼaan naq qʼaxal ra wankin» (Job 10:1). Maare sa raj twekʼa aawibʼ wi nakaabʼaanu ajwiʼ aʼin. Wi wank junaq aawamiiw li naru nakaaye re li nakaawekʼa, maare tatxtenqʼa chi xkʼojobʼankil aachʼool chirix li xaakʼul ut chi joʼkan sa chik twekʼa aawibʼ.

Kʼaʼut inkʼaʼ nakat-aatinak rikʼin junaq laawamiiw li naru natenqʼank aawe? Maare jwal aal laawiiq, maakʼam aajunes.

Li xʼAnnette kixbʼaanu aʼin, ut kixtaw rusilal. Li xʼAnnette naxye: «Naq xinseeraqʼi re jun li wamiiw li xinkʼul, kixye we naq us raj naq tinseeraqʼi re wiibʼ li cheekel winq saʼ linchʼuut. Us naq xinpaabʼ li raatin. Naabʼal sut xeʼaatinak wikʼin ebʼ li cheekel winq ut xeʼxye we li kʼaru tzʼaqal nawaj rabʼinkil: naq moko laaʼin ta wank we li xinkʼul».

Li xNoelia kixseeraqʼi re li xnaʼ xyuwaʼ li kixkʼul. Li xNoelia naxye: «Kʼajoʼ naq xineʼxtenqʼa. Xeʼxye we naq minkʼoxlak chi xyeebʼal rehebʼ li xinkʼul, ut aʼin kitenqʼank we re naq inkʼaʼ tnumtaaq injosqʼil ut xrahil inchʼool».

Kixye ajwiʼ naq li tijok kitenqʼank re. Li xNoelia naxye: «Naq re maaʼani chik xinruuk xyeebʼal li xinkʼul, xseeraqʼinkil re li Yos xinxtenqʼa. Naq nintijok, ninruuk xyeebʼal re li Yos chixjunil li nawekʼa, ut aʼan natuqubʼank re linchʼool».

Laaʼat taakʼe reetal ajwiʼ naq wank «li hoonal re bʼanok» (Eclesiastes 3:3). Il aawibʼ re naq us wanq laajunxaqalil ut laachʼool, ut hilank. Abʼan li jwal us chiru yalaq kʼaru: sikʼ li Jehobʼa, li Xyosil li nakʼojobʼank chʼool (2 Corintios 1:3, 4).

 MA WANK AACHIHABʼ RE XKʼEBʼAL AAWIBʼ SAʼ AATIN?

Wi li al nakatxmin chi xbʼaanunkil li tzʼaj aj naʼlebʼ, taaye re chi maakʼaʼ aaxiw: «Maabʼaanu we aʼin!» malaj «Minaachʼeʼ!». Matxuwak chi xyeebʼal re aʼin, usta tatxkanabʼ. Wi tatxkanabʼ, inkʼaʼ nakatxra! Taawil ut, taataw ani tatroxloqʼi ut troxloqʼi ajwiʼ laachaabʼil naʼlebʼ.

MA YOOK INCHʼIʼCHʼIʼINKIL RE INMUXBʼAL?

«Naq wank 13 malaj 14 chihabʼ we, ebʼ li al nekeʼxyuʼ chiwix li xkʼaamal linbrasier ut nekeʼxye li tzʼaj aj aatin: “Chaawil naq twulaq chaawu naq taabʼaanu wikʼin”» (Coretta).

Ma taaye raj naq ebʼ li al aʼin yookebʼ...

  1. ... chi chʼuchʼik?

  2. ... xmiikunkil ribʼ chiru?

  3. ... xchʼiʼchʼiʼinkil re xmuxbʼal?

«Saʼ li kamiʼoneet, jun li al kiʼok xyeebʼal we li yiibʼru aj aatin ut xʼok inchʼeʼbʼal. Xintzʼaj chi wuqʼ ut xinye re, naq t-elq chinkʼatq. Xkanaak inkaʼyankil chanchan tawiʼ xkaanoʼk injolom» (Candice).

Ma taaye raj naq li al aʼin yook...

  1. ... chi chʼuchʼik?

  2. ... xmiikunkil ribʼ chiru?

  3. ... xchʼiʼchʼiʼinkil re xmuxbʼal?

«Chiru jun chihabʼ, jun li al inkʼaʼ kixkanabʼ xyeebʼal we naq ninwulak chiru ut kiraj naq tinsume raatin. Laaʼin junelik xinye re, naq inkʼaʼ. Ut wank sut, naxmayu lintel. Xinye re, naq inkʼaʼ nawulak chiwu naq naxbʼaanu aʼin, abʼan inkʼaʼ kiʼabʼink. Saʼ jun kutan naq yookin xbʼakʼbʼal linxaabʼ kixtʼotz xko wit» (Bethany).

Ma taaye raj naq li al aʼin yook...

  1. ... chi chʼuchʼik?

  2. ... xmiikunkil ribʼ chiru?

  3. ... xchʼiʼchʼiʼinkil re xmuxbʼal?

Li xsumenkil li oxibʼ chi patzʼom aʼan li tzʼiibʼ C.

Kʼaru xjalanil li chʼiʼchʼiʼink re muxuk rikʼin li miikunk malaj li chʼuchʼik?

Ebʼ li ixqaʼal li nekeʼchʼiʼchʼiʼiik moko sa ta nekeʼrekʼa ribʼ. Ut ebʼ li nekeʼchʼiʼchʼiʼink moko nekeʼxkanabʼ ta xbʼaanunkil li yiibʼru aj naʼlebʼ aʼin, usta li ixqaʼal naxye re, naq mixbʼaanu chik.

Nimla chʼaʼajkilal naxkʼam chaq ebʼ li nekeʼchʼiʼchʼiʼink xbʼaan naq naru nekeʼxrahobʼtesi junaq li ixqaʼal rikʼin xmuxbʼal.

^ párr. 4 Usta li naʼlebʼ aʼin kʼubʼanbʼil choʼq rehebʼ li ixqaʼal, nakʼanjelak ajwiʼ choʼq rehebʼ li saaj al.