Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Xsumenkil 10 li patzʼom rehebʼ li saaj

Tzol wiibʼ oxibʼ li chaabʼil naʼlebʼ li naru nakatxtenqʼa saʼ laayuʼam.

PATZʼOM 1

Anihin chi tzʼaqal?

Wi nakaanaw kʼaru li naʼlebʼ natenqʼank ut li natʼanok aawe, li nakaawaj xbʼaanunkil ut xyuʼaminkil, aʼan tatxtenqʼa chi xnawbʼal kʼaru taabʼaanu naq yooqebʼ aaminbʼal.

PATZʼOM 2

Kʼaʼut jwal yook inkʼaʼuxl chirix linjunxaqalil?

Ma nawulak chaawu li kʼaru nakaawil saʼ lem? Kʼaru tatruuq xbʼaanunkil re naq t-usaaq laajunxaqalil?

PATZʼOM 3

Chanru tinruuq chi aatinak rikʼin linnaʼ linyuwaʼ?

Ebʼ li naʼlebʼ aʼin tatxtenqʼa chi aatinak rikʼin laanaʼ laayuwaʼ.

PATZʼOM 4

Chanru tinyiibʼ ru linpaltil?

Yalaq joqʼe chiqajunilo nokoopaltoʼk; laaʼat ajwiʼ taakʼul aawe. Tojaʼ naq, kʼaru taabʼaanu?

PATZʼOM 5

Kʼaru tinbʼaanu wi tineʼxchʼiʼchʼiʼi saʼ li tzolebʼaal?

Toj wank naruhank xbʼaanunkil. Naru nakaakol aawibʼ chi inkʼaʼ tatsakʼoq.

PATZʼOM 6

Chanru tinruuq xkuybʼal naq teʼxmin wu?

Maare nachʼaʼajkoʼk chaawu xkolbʼal li nakaanaw naq us.

PATZʼOM 7

Kʼaru tinbʼaanu wi tineʼxmin chi xmuxbʼal wibʼ?

Kʼe reetal wiibʼ oxibʼ li naʼlebʼ li nekeʼxkʼul ebʼ li saaj naq nekeʼxmux ribʼ.

PATZʼOM 8

Chanru tinnaw naq yook inchʼiʼchʼiʼinkil re inmuxbʼal?

Naabʼal rehebʼ li nekeʼxkʼul li rahilal aʼin saajebʼ. Chanru tatruuq xkolbʼal aawibʼ?

PATZʼOM 9

Ma tinpaabʼ naq chixjunil kiyoʼlaak xjunes?

Kʼaru tento tqapaabʼ?

PATZʼOM 10

Ma naru nikinxtenqʼa li Santil Hu?

Naabʼalebʼ nekeʼxye naq saʼ li Santil Hu wank yoobʼanbʼil ut seeraqʼinbʼil aatin ut chʼaʼaj xtawbʼal ru ebʼ li aatin li wank chisaʼ. Abʼan aʼin moko yaal ta.