CHANRUHAQ Xkutankil li Raqok Aatin? Naabʼalebʼ nekeʼxkʼoxla naq ebʼ li poyanam tustuuqebʼ chiru li xkʼojaribʼaal li Yos chi roybʼeeninkil joqʼe traqmanq aatin saʼ xbʼeenebʼ. Nekeʼxkʼoxla ajwiʼ naq wankebʼ teʼxik saʼ choxa ut wankebʼ teʼrahobʼtesiiq saʼ xbʼalbʼa. Abʼanan li Santil Hu naxye naq li Xkutankil li Raqok Aatin, aʼan xqʼehil re xtawbʼal li tzʼaqal yuʼam li kixtzʼeqtaana laj Adan.

Saʼ Apocalipsis 20:11, 12 li Apostol Juan kixye chirix Xkutankil li Raqok Aatin: «Kiwil jun li nimla saqi kʼojaribʼaal joʼ ajwiʼ li kʼojkʼo saʼ xbʼeen. Chiru aʼan kiʼelelik li choxa ut li ruuchichʼochʼ, ut inkʼaʼ chik kitawmank naʼajej choʼq rehebʼ. Kiwilebʼ li kamenaq, joʼ kokʼ joʼ ninq, xaqxookebʼ chiru li nimajwal kʼojaribʼaal. Ut keʼteemank ebʼ li hu, joʼ ajwiʼ jun chik li hu, aʼ li xhuhil li yuʼam. Kiraqmank aatin saʼ xbʼeenebʼ joʼ chanru tzʼiibʼanbʼil saʼebʼ li hu, aʼ yaal chanru li xbʼaanuhomebʼ». Ani laj Raqol Aatin wank saʼ li kʼojaribʼaal aʼin?

Kaʼajwiʼ li Jehobʼa nim xwankil re raqok aatin saʼ xbʼeen chixjunil li Ruuchichʼochʼ. Usta nim xwankil li Jehobʼa kixsikʼ ruuchil re naq traqoq aatin. Saʼ Hechos 17:31 li Apostol Pablo kixye naq li Yos «ak kixxaqabʼ li kutan tixraq wiʼ aatin saʼ tiikilal saʼ xbʼeen li  ruuchichʼochʼ, saʼ xkʼabʼaʼ jun li winq xaqabʼanbʼil xbʼaan». Li Jesus kixaqabʼaak choʼq aj Raqol Aatin (Juan 5:22). Abʼan, joqʼe ttiklaaq ut joqʼe traqeʼq Xkutankil li Raqok Aatin?

Saʼ Apocalipsis naxye naq Xkutankil li Raqok Aatin ttiklaaq naq traqeʼq li Armagedon, malaj li yalok u li tixkʼam chaq li Yos, ut aran ajwiʼ t-osoʼq chixjunil li maaʼusilal li wank saʼ xbʼeen li Ruuchichʼochʼ (Apocalipsis 16:14, 16; 19:19–20:3). * Naq traqeʼq li yalok aʼin, chiru jun mil chihabʼ ttzʼapeʼq laj Tza ut ebʼ li maaʼus aj musiqʼej. Ut chiruhebʼ li chihabʼ aʼin, ebʼ li 144.000 teʼraqoq aatin saʼ xbʼeen chixjunil li ruuchichʼochʼ ut teʼawabʼejinq «rochbʼeen li Kriist» (Apocalipsis 14:1-3; 20:1-4; Romanos 8:17). Joʼ xqatzol, Xkutankil li Raqok Aatin, moko tnumeʼq ta saʼ junpaat chiru jun kutan ut jun qʼoqyink, twanq bʼan chiru jun mil chihabʼ.

Chiru li jun mil chihabʼ aʼin, li Jesus «taaraqoq aatin saʼ xbʼeenebʼ li yoʼyookebʼ ut [saʼ xbʼeenebʼ li] kamenaqebʼ» (2 Timoteo 4:1). Anihebʼ «li yoʼyookebʼ»? Aʼanebʼ li teʼkoleʼq saʼ li yalok u li tixkʼam chaq li Yos malaj li «xkʼihalebʼ li tenamit» li naʼaatinak wiʼ li Santil Hu (Apocalipsis 7:9-17). Li Apostol Juan kiril ajwiʼ naq ebʼ li kamenaq xaqxookebʼ «chiru li xnimajwal kʼojaribʼaal li Yos» re li raqbʼa aatin. Joʼ kixye li Jesus: «Chixjunilebʼ li wanqebʼ saʼ muqlebʼaal kamenaq teʼrabʼi xyaabʼ xkux [li Jesus] ut teʼelq chaq» (Juan 5:28, 29; Hechos 24:15). Abʼan, chirix kʼaru traqmanq aatin saʼ xbʼeenebʼ li teʼwakliiq wiʼ chik chi yoʼyo?

Li Santil Hu naxye naq li Apostol Juan kiril saʼ li moy u naq «keʼteemank ebʼ li hu» ut «kiraqmank aatin saʼ xbʼeenebʼ joʼ chanru tzʼiibʼanbʼil saʼebʼ li hu, aʼ yaal chanru li xbʼaanuhomebʼ» (Apocalipsis 20:12). Ma tzʼiibʼanbʼil saʼebʼ li hu aʼin chixjunil li keʼxbʼaanu chaq li poyanam aʼin naq toj maajiʼ nekeʼkamk? Inkʼaʼ. Abʼan, chanru naqanaw aʼin? Li Santil Hu naxye naq «li ak xkamk, maakʼaʼ chik xwankil li maak saʼ xbʼeen» (Romanos 6:7). Joʼkan naq li Yos inkʼaʼ traqoq aatin saʼ qabʼeen chirix li xqabʼaanu chaq naq toj maajiʼ nokookamk. Li teʼwakliiq wiʼ chik chi yoʼyo teʼsachmanq li xmaak ut jalan chik li chaqʼrabʼ tixkʼe li Yos rehebʼ. Li teʼwakliiq wiʼ chik chi yoʼyo joʼ li teʼkoleʼq saʼ li yalok u li tixkʼam chaq li Yos,  tento naq teʼxpaabʼ li xchaqʼrabʼ li Yos re naq teʼwanq xyuʼam chi junelik. Saʼebʼ li hu aʼin twanq chixjunil li chaqʼrabʼ li tixkʼe li Yos chiru li jun mil chihabʼ. Traqmanq aatin saʼ xbʼeen li junjunq aʼ yaal chanruhaq li xbʼaanuhom chiru li jun mil chihabʼ malaj saʼ Xkutankil li Raqok Aatin.

Chiru Xkutankil li Raqok Aatin, naabʼalebʼ li poyanam li inkʼaʼ keʼxnaw ru li Jehobʼa, teʼruuq xtzolbʼal li Rajom li Yos ut xyuʼaminkil. Joʼkan naq twanq li tzolok chirix li Santil Hu saʼ xbʼeen chixjunil li Ruuchichʼochʼ, re naq «ebʼ li poyanam [...] [teʼxtzol] wank saʼ tiikilal» (Isaías 26:9). Abʼan moko chixjunilebʼ ta teʼraj xbʼaanunkil li naxye li Yos. Saʼ Isaías 26:10 naxye: «Usta taakuymanq xmaak li inkʼaʼ us xnaʼlebʼ, abʼan inkʼaʼ tixtzol wank saʼ tiikilal; toj yooq xbʼaanunkil li maaʼusilal [...] ut inkʼaʼ tixkʼe reetal li xwankilal li Qaawaʼ [Jehobʼa]». Joʼkan naq, li maaʼusebʼ xnaʼlebʼ teʼosoʼq chi junajwa saʼ Xkutankil li Raqok Aatin (Isaías 65:20Wy).

Naq traqeʼq Xkutankil li Raqok Aatin, li teʼkoleʼq teʼxtaw li tzʼaqal yuʼam li kixsach laj Adan (1 Corintios 15:24-28). Chirix chik aʼan t-achʼabʼaaq laj Tza. Aran naq tixyalebʼ rix ebʼ li poyanam, abʼan jun sut aj chik tixbʼalaqʼihebʼ (Apocalipsis 20:3, 7-10). Ebʼ li inkʼaʼ teʼabʼinq chiru laj Tza teʼril chanru ttzʼaqloq ru li naxye li Santil Hu naq «kaʼajwiʼ li tiikebʼ xchʼool teʼwanq saʼ li chʼochʼ aʼin, ut teʼkanaaq arin chi junelik» (Proverbios 2:21). Joʼkan naq saʼ Xkutankil li Raqok Aatin, teʼosobʼtesiiq li tiikebʼ chʼool.

^ párr. 1 Taataw xkomon li naʼlebʼ chirix li Armagedon, saʼ li tasal hu Perspicacia para comprender las Escrituras, vol. 1, perel 680, 681, 1086, 1087. Ut saʼ li tzolom 20 re li tasal hu, Adoremos al único Dios verdadero, rehebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa.