Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Kʼaru tzʼaqal naxchʼolobʼ li Santil Hu?

Li tasal hu aʼin kʼubʼanbʼil re xtzolbʼal kʼaru naxchʼolobʼ li Santil Hu chirix jalan jalanq li naʼlebʼ joʼ: kʼaʼut nokookamk?, kʼaru naqakʼul naq nokookamk?, chanru xtawbʼal li sahil chʼoolejil saʼ li junkabʼal?, ut wank chik xkomon li patzʼom.

Ma Naraj li Yos naq Tqakʼul Aʼin?

Maare nakaakʼoxla kʼaʼut wank li chʼaʼajkilal. Ma nakaanaw naq li Santil Hu naxye naq chixjunil tjalaaq ut laaʼat tatruuq xtawbʼal rusilal aʼin?

TZOLOM 1

Kʼaru Tzʼaqal Naxye li Santil Hu Chirix li Yos?

Ma nokooxra tawiʼ li Yos chiqajunqal? Tzol chanru xnaʼlebʼ li Yos ut chanru tatruuq chi jilok chixkʼatq.

TZOLOM 2

Li Santil Hu Musiqʼanbʼil Xbʼaan li Yos

Chanru nokooxtenqʼa li Santil Hu re xtuqubʼankil ru qachʼaʼajkilal? Kʼaʼut us naq tqapaabʼ li naxye li Santil Hu?

TZOLOM 3

Kʼaru Naraj li Yos choʼq re li Ruuchichʼochʼ?

Ma twulaq tawiʼ xkutankil naq ebʼ li poyanam teʼwanq saʼ li chʼinaʼusil naʼajej arin saʼ Ruuchichʼochʼ? Wi joʼkan, joqʼe?

TZOLOM 4

Ani li Jesukriist?

Tzol kʼaʼut nayeemank naq li Jesus aʼan li Sikʼbʼil Ru, bʼar kichalk ut kʼaʼut nayeemank naq Ralal li Jehobʼa.

TZOLOM 5

Li Xkamik li Jesus Aʼan Jun Nimla Maatan

Kʼaʼut kixkʼe xyuʼam li Jesus? Chanru nakatxtenqʼa li xkamik li Jesus?

TZOLOM 6

Bʼar Wankebʼ li Kamenaq?

Tzol kʼaru naxye li Santil Hu chirix bʼar wankebʼ li kamenaq ut kʼaʼut nekeʼkamk li qas qiitzʼin.

TZOLOM 7

Ma Teʼwanq Wiʼ Chik Xyuʼam li Kamenaq?

Ma xkamk junaq aakomon malaj aawamiiw? Ma tqil wiʼ chik? Tzol li naxye li Santil Hu chirix li wakliik wiʼ chik chi yoʼyo.

TZOLOM 8

Kʼaru li Xnimajwal Awabʼejilal li Yos?

Naabʼalebʼ nekeʼxnaw li tij li kixkʼut li Jesus. Kʼaru xyaalal li aatin: «chichalq ta Laanimajwal Awabʼejilal»?

TZOLOM 9

Ma Wanko saʼ «Rosoʼjikebʼ li Kutan»?

Kʼe reetal naq li xnaʼlebʼ ut li xbʼaanuhomebʼ li poyanam naxkʼut naq ak wanko saʼ rosoʼjik ut aʼan kixye chaq li Santil Hu.

TZOLOM 10

Ma Wankebʼ Xwankil li Musiqʼej saʼ Qabʼeen?

Li Santil Hu naʼaatinak chirixebʼ li anjel ut ebʼ li maaʼus aj musiqʼej. Ma yaal naq wankebʼ xwankil? Ma naru nokooʼeʼxkʼe saʼ chʼaʼajkilal?

TZOLOM 11

Kʼaʼut naq li Yos Inkʼaʼ Narisi li Rahilal?

Naabʼalebʼ nekeʼxkʼoxla naq li Yos nakʼamok chaq re li rahilal li wank saʼebʼ li qakutan. Kʼaru nakaakʼoxla laaʼat? Tzol kʼaru naxye li Yos chirix li rahilal.

TZOLOM 12

Qabʼaanuhaq li Nawulak Chiru li Yos

Ma tooruuq xbʼaanunkil li nawulak chiru li Jehobʼa. Tooruuq xbʼaanunkil, laaʼat tatruuq ajwiʼ wank choʼq ramiiw.

TZOLOM 13

Chaawoxloqʼi li Yuʼam joʼ Naxbʼaanu li Yos

Kʼaru naxkʼoxla li Yos naq naʼisiik junaq li kʼuulaʼal, xkʼebʼal li kikʼ saʼ qichʼmul ut li xyuʼam li xul?

TZOLOM 14

Chanru Xtawbʼal li Sahil Chʼoolejil saʼ li Junkabʼal?

Li rahok li kixkʼutbʼesi li Jesus aʼan jun chaabʼil eetalil choʼq rehebʼ li bʼeelomej, li ixaqilbʼej, ebʼ li naʼbʼej yuwaʼbʼej ut ebʼ li kʼajolbʼej. Kʼaru naqatzol chirix?

TZOLOM 15

Bʼar Wank li Paabʼal Nawulak Chiru li Yos?

Tzol waqibʼ li naʼlebʼ li naxkʼut anihebʼ nekeʼxyuʼami li tzʼaqal paabʼal.

TZOLOM 16

Loqʼoni li Yos saʼ li Tzʼaqal Paabʼal

Kʼaru li chʼaʼajkilal tatruuq xtawbʼal naq nakaachʼolobʼ laapaabʼal? Chanru tatruuq xbʼaanunkil aʼin saʼ tuulanil?

TZOLOM 17

Li Qatij Nokooxtenqʼa chi Jilok Rikʼin li Yos

Ma narabʼi li Yos naq nakattijok chiru? Re xsumenkil aʼin, aajel ru xnawbʼal kʼaru naxye li Santil Hu chirix li tijok.

TZOLOM 18

Li Nekeʼsubʼeʼk saʼ Haʼ Wankebʼ Chixkʼatq li Yos

Kʼaru naʼajmank re subʼeʼk saʼ haʼ? Tzol kʼaru xyaalalil aʼin ut chanru tento tbʼaanumanq.

TZOLOM 19

Chatwanq Junelik saʼ li Xrahom li Yos

Chanru tooruuq xkʼutbʼesinkil naq naqabʼanyoxi ut naq oxloqʼ chiqu chixjunil li naxbʼaanu li Yos?

XKOMON LI NAʼLEBʼ

Kʼaru Xyaalal li Xkʼabʼaʼ li Yos ut Ma Us Roksinkil?

Saʼ naabʼal chi Santil Hu maakʼaʼ chik xkʼabʼaʼ li Yos. Kʼaʼut aajel ru roksinkil xkʼabʼaʼ li Yos?

XKOMON LI NAʼLEBʼ

Laj Daniel Kiʼaatinak Chirix li Sikʼbʼil Ru

Naxqʼax 500 chihabʼ naq toj maajiʼ nachalk li Jesus saʼ Ruuchichʼochʼ naq li Jehobʼa kixye re laj Daniel joqʼe tzʼaqal tkʼulunq li Sikʼbʼil Ru. Tzol xkomon li naʼlebʼ chirix aʼin.

XKOMON LI NAʼLEBʼ

Li Jesus Aʼan li Sikʼbʼil Ru

Chixjunil li kixye li Jehobʼa chirix li Sikʼbʼil Ru kitzʼaqlok ru. Tzol saʼ Laasantil Hu chanru kitzʼaqlok ru chixjunil li kiyeemank chirix li Sikʼbʼil Ru.

XKOMON LI NAʼLEBʼ

Kʼaru Naxye li Santil Hu Chirix li Yuwaʼbʼej, li Kʼajolbʼej ut li Santil Musiqʼej?

Naabʼalebʼ nekeʼxpaabʼ naq li Yos oxibʼ chi yos, ut nekeʼxkʼoxla naq li naʼlebʼ aʼin wank saʼ li Santil Hu. Abʼan, ma yaal tawiʼ aʼin?

XKOMON LI NAʼLEBʼ

Ma Us Roksinkil li Krus?

Ma kikamk li Jesus chiru jun li krus? Chaawil xsumenkil saʼ li Santil Hu.

XKOMON LI NAʼLEBʼ

Xnimankil li Xkamik li Jesus Naxkʼe Xloqʼal li Yos

Ebʼ li nekeʼloqʼonink re li Yos tenebʼanbʼil saʼ xbʼeenebʼ Xnimankil li Xkamik li Jesus. Joqʼe ut chanru Xnimankil li Xkamik li Jesus?

XKOMON LI NAʼLEBʼ

Ma Wank Nakanaak chi Yoʼyo naq Nokookamk?

Naabʼalebʼ nekeʼxkʼoxla naq wank naʼelk saʼ li qatibʼel naq nokookamk ut naxik saʼ jalan chik naʼajej. Kʼaru naxkʼut li Santil Hu chirix aʼin?

XKOMON LI NAʼLEBʼ

Kʼaru Tzʼaqal Xyaalal Xnaʼajebʼ li Kamenaq?

Wankebʼ li Santil Hu nekeʼroksi li aatin «muqlebʼaal kamenaq» malaj «bʼalbʼa» naq nekeʼaatinak chirix xnaʼajebʼ li kamenaq. Kʼaru tzʼaqal xyaalal ebʼ li aatin aʼin?

XKOMON LI NAʼLEBʼ

Kʼaru Naraj Xyeebʼal Xkutankil li Raqok Aatin?

Tzol chanru Xkutankil li Raqok Aatin li tixkʼam chaq li osobʼtesink choʼq rehebʼ li tiikebʼ xchʼool.

XKOMON LI NAʼLEBʼ

Kʼaru Kikʼulmank saʼ li Chihabʼ 1914?

Chanru naxkʼut li Santil Hu naq li chihabʼ 1914 wank xwankil?

XKOMON LI NAʼLEBʼ

Ani li Arkanjel Miguel?

Li Santil Hu naxye ani li arkanjel Miguel li wank xwankil. Tzol xkomon li naʼlebʼ chirix li Arkanjel ut li yook xbʼaanunkil anaqwan.

XKOMON LI NAʼLEBʼ

Kʼaru Xyaalal li «Babilonia, li Nimla Tenamit»?

Li tasal hu Apocalipsis naʼaatinak chirix jun li ixq li naxkʼabʼaʼi «Babilonia, li Nimla Tenamit». Ma tzʼaqal ixq tawiʼ? Kʼaru naxye li Santil Hu chirix?

XKOMON LI NAʼLEBʼ

Ma Kiyoʼlaak li Jesus saʼ Xpohil li Diciembre?

Tzol chanruhebʼ li kutan naq kiyoʼlaak li Jesus. Kʼaru naxkʼut chiqu aʼin?

XKOMON LI NAʼLEBʼ

Ma Us Tawiʼ Xnimankil Chixjunil li Ninqʼe?

Bʼar chalenaqebʼ li ninqʼe li nekeʼwulak chiru xbʼaanunkil saʼ laateep? Maare tsachq aachʼool xnawbʼal xyaalal.