Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

 TZOLOM 56

Laj Josias naxra li Xchaqʼrabʼ li Yos

Laj Josias naxra li Xchaqʼrabʼ li Yos

Laj Josias kiʼok chi awabʼejink saʼ li tenamit Juda naq wank waqxaqibʼ chihabʼ re. Chiruhebʼ li kutan aʼan, ebʼ li poyanam yookebʼ chaq chi qʼehink chi tuulak ut xloqʼoninkil ebʼ li pechʼbʼil yos. Naq laj Josias wank 16 chihabʼ re, kiraj xtzolbʼal chanru xloqʼoninkil chiʼus li Jehobʼa. Chirix chik aʼan, naq wank 20 chihabʼ re, kiʼok xpukʼinkil ebʼ li bʼalaqʼil yos ut ebʼ li altar li wank saʼ chixjunil li tenamit. Ut naq wank 26 chihabʼ re, kixkawresi ribʼ re xyiibʼankil li rochoch li Jehobʼa.

Laj Hilquias, li xyuwaʼil aj tij, kixtaw saʼ rochoch li Yos li bʼotbʼilhu chirix li Xchaqʼrabʼ li Yos. Li hu aʼin maare laj Moises kitzʼiibʼank re. Laj Safan, li natzʼiibʼak chaq chiru li awabʼej, kixkʼam re laj Josias li bʼotbʼilhu ut kiʼok xyaabʼasinkil saʼ kawil kuxej. Naq laj Josias kirabʼi aʼin, kixkʼe reetal naq chiru naabʼal chihabʼ li tenamit inkʼaʼ yook chaq xbʼaanunkil li xyeehom li Jehobʼa. Tojaʼ naq, li awabʼej Josias kixye re laj Hilquias: «Li Jehobʼa numtajenaq xjosqʼil qikʼin. Aatinan rikʼin re naq tixye qe kʼaru tento tqabʼaanu». Li Jehobʼa kixkʼe li esil aʼin re li propeet ixq Hulda: «Li tenamit Juda xinxtzʼeqtaana. Tinkʼehebʼ chi xtojbʼal xmaak, abʼan inkʼaʼ tinbʼaanu saʼ li xʼawabʼejilal laj Josias xbʼaan naq aʼan inkʼaʼ naxnimobʼresi ribʼ».

Naq li awabʼej Josias kirabʼi li esil, xkoho saʼ rochoch li Yos ut kixchʼutubʼ li tenamit re Juda. Chirix chik aʼan, chiru li tenamit kixyaabʼasi li Xchaqʼrabʼ li Jehobʼa. Laj Josias ut li tenamit keʼxye saʼ kawil kuxej naq teʼabʼinq chiru li Yos chi anchalebʼ xchʼool.

 Chiru naabʼal chihabʼ li tenamit Juda inkʼaʼ chik nekeʼxnima chaq li Paswa. Abʼan laj Josias kiril saʼ li Chaqʼrabʼ naq li Paswa tento xnimankil rajlal chihabʼ, joʼkan naq kixye re li tenamit: «Tqabʼaanu jun li ninqʼe chirix li Paswa choʼq re li Jehobʼa». Chirix chik aʼan, laj Josias kixye rehebʼ naq tbʼaanumanq naabʼal li mayej ut twanq ajwiʼ jun li chʼuut li tbʼichanq saʼ rochoch li Yos. Tojaʼ naq, keʼxnima li Paswa ut chirix chik aʼan li Ninqʼe chirix li kaxlanwa li maakʼaʼ xbʼanol, li kiwank chiru wuqubʼ kutan. Maajunwa keʼxninqʼehi li Paswa chi joʼkan chalen naq yoʼyo chaq laj Samuel. Relik chi yaal naq laj Josias naxra chaq li Xchaqʼrabʼ li Yos. Ut laaʼat? Ma nawulak ajwiʼ chaawu xtzolbʼal chirix li Jehobʼa?

«Laawaatin chanchan kaxlan xaml choʼq re li woq ut lochlokil xaml choʼq re linbʼe» (Salmo 119:105).