Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

 TZOLOM 44

Jun li ochoch choʼq re li Jehobʼa

Jun li ochoch choʼq re li Jehobʼa

Naq laj Salomon kiʼok chi awabʼejink saʼ Israel, li Jehobʼa kixpatzʼ re: «Kʼaru nakaawaj naq tinkʼe aawe?». Laj Salomon kixye: «Toj saajin ut inkʼaʼ ninnaw xbʼaanunkil chiʼus li kʼanjel. Bʼaanu usilal, kʼe innaʼlebʼ re rilbʼal laatenamit». Li Jehobʼa kixye re: «Saʼ xkʼabʼaʼ naq xaapatzʼ aanaʼlebʼ, tinbʼaanu naq kaʼajwiʼ laaʼat nimaq aanaʼlebʼ. Tinkʼe ajwiʼ aabʼihomal, ut tatwanq naabʼal chihabʼ wi tinaapaabʼ».

Laj Salomon kiʼok xyiibʼankil li rochoch li Yos. Kiroksi oor, plaat, cheʼ ut pek. Kʼajoʼ xchaqʼalil ru li kiʼoksimank. Chi mil li winq ut ixq li nekeʼxnaw kʼanjelak keʼxyiibʼ li rochoch li Yos. Li rochoch li Yos kichoymank chiru wuqubʼ chihabʼ. Tojaʼ naq kiwulak xkutankil re xnimankil chiru li Jehobʼa, joʼkan naq keʼxkʼe li mayej saʼ xbʼeen li altar. Laj Salomon kixwiqʼibʼ ribʼ chiru li altar ut kitijok: «At Jehobʼa, aakʼulubʼ naq jwal nimaq raj laawochoch ut chʼinaʼusaq chiru aʼin. Abʼan, bʼaanu usilal, kʼulubʼa li loqʼonink aʼin ut abʼi li qatij». Kʼaru nakaaye? Ma xwulak chiru li Jehobʼa li ochoch? Ma kirabʼi li xtij laj Salomon? Naq laj Salomon kiraqeʼk chi tijok, kikubʼeek chaq xaml saʼ choxa ut kixkʼat li mayej. Chi joʼkan li Jehobʼa kixkʼutbʼesi naq xwulak chiru li rochoch. Naq ebʼ laj Israel keʼril aʼin, jwal keʼsahoʼk saʼ xchʼool.

Li awabʼej Salomon kinaweʼk ru saʼ chixjunil Israel ut saʼebʼ li najtil naʼajej xbʼaan naq jwal wank xnaʼlebʼ. Ebʼ li poyanam nekeʼwulak rilbʼal re naq teʼtenqʼaaq rikʼinebʼ li xchʼaʼajkilal. Joʼkan ajwiʼ, li awabʼej re Seba kiwulak rilbʼal re xyalbʼal rix rikʼinebʼ li patzʼom li jwal chʼaʼaj. Naq kirabʼi chanru kisumenk laj Salomon, kixye: «Moko xinpaabʼ ta li xwabʼi chaawix, abʼan nawil naq naabʼal aanaʼlebʼ chiru li xeʼxye we. Laayos, Jehobʼa, jwal xatrosobʼtesi». Chʼinaʼus chaq li wank saʼ Israel, ut sahebʼ chaq saʼ xchʼool. Abʼan chi seebʼ tjalaaq raj chixjunil.

«Ilomaq, arin wank eerikʼin li naxqʼax xwankil laj Salomon» (Mateo 12:42).