Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Ebʼ li naʼlebʼ li nintzol saʼ li Santil Hu

 TZOLOM 50

Li Jehobʼa naxkol laj Jehosafat saʼ ruqʼebʼ li xikʼ nekeʼilok re

Li Jehobʼa naxkol laj Jehosafat saʼ ruqʼebʼ li xikʼ nekeʼilok re

Laj Jehosafat, li awabʼej re Juda, kixjukʼ li xʼaltar laj Baal ut ebʼ li pechʼbʼil yos li wank saʼ li tenamit. Kiraj naq ebʼ li poyanam teʼxnaw li xchaqʼrabʼ li Jehobʼa. Joʼkan naq, kixtaqla ebʼ laj kʼanjel chiru ut ebʼ laj Levi re naq teʼxkʼut li xchaqʼrabʼ li Yos saʼ chixjunil li tenamit Juda.

Ebʼ li tenamit li wankebʼ chixkʼatqebʼ teʼxuwaq chi pleetik saʼ xbʼeen li tenamit Juda xbʼaan naq nekeʼxnaw naq li Jehobʼa yook xtenqʼankil li xtenamit. Joʼkan naq keʼxkʼam xmaatan li awabʼej Jehosafat. Abʼan, ebʼ laj Ammon, ebʼ laj Moab ut ebʼ li tenamit li wankebʼ saʼ xteepal Seir xkohebʼ chi yalok saʼ xbʼeen li tenamit Juda. Chʼolchʼo chiru laj Jehosafat naq t-ajmanq xtenqʼ li Jehobʼa. Joʼkan naq, kixchʼutubʼ aran Jerusalen chixjunilebʼ li winq, ebʼ li ixq ut ebʼ li kokʼal. Kixbʼaanu jun li tij chiruhebʼ: «At Jehobʼa, wi maawaʼ raj saʼ aakʼabʼaʼ, inkʼaʼ tooruuq chi qʼaxok u. Bʼaanu usilal, ye qe kʼaru tento tqabʼaanu».

Li Jehobʼa kirabʼi li xtij laj Jehosafat ut kixye re: «Mexxuwak, laaʼin texintenqʼa. Ayuqex saʼ leenaʼaj, maakʼaʼ teebʼaanu ut teeril chanru texinkol». Chan raj ru tixkolebʼ li Jehobʼa?

Wulajaq, laj Jehosafat kixsikʼ ebʼ laj bʼichanel ut kixye rehebʼ naq teʼbʼeeq chiruhebʼ laj puubʼ. Keʼelk Jerusalen ut xkohebʼ saʼ xnaʼaj li yalok, li wank chaq saʼ li naʼaj Tecoa.

Ebʼ laj bʼichanel sahebʼ chaq saʼ xchʼool naq yookebʼ chi bʼichank chi kaw xyaabʼ xkuxebʼ re xkʼebʼal xloqʼal li Jehobʼa. Naq yookebʼ xbʼaanunkil aʼin, li Jehobʼa yook chaq chi yalok chirix li xtenamit. Kixsach xnaʼlebʼebʼ laj Ammon ut ebʼ laj Moab, ut keʼok chi pleetik chiribʼilebʼ ribʼ. Chixjunilebʼ keʼkamk. Abʼan, li Jehobʼa kixkolebʼ laj Juda, ebʼ laj puubʼ ut ebʼ laj tij. Chixjunil ebʼ li tenamit li wankebʼ chixkʼatqebʼ keʼrabʼi li kixbʼaanu li Jehobʼa ut keʼxkʼe reetal naq aʼan inkʼaʼ naxkanabʼ xkolbʼal li xtenamit saʼ ruqʼebʼ li xikʼ nekeʼilok. Chanru naxkol li Jehobʼa li xtenamit? Naroksi jalan jalanq li naʼlebʼ. Moko naʼajmank ta naq ttenqʼaaq li Jehobʼa xbʼaanebʼ li poyanam.

«Laaʼex inkʼaʼ texpleetiq saʼ li yalok aʼin. Ayuqex saʼ leenaʼaj, maakʼaʼ teebʼaanu ut teeril chanru texkol li Jehobʼa» (2 Cronicas 20:17).