Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Ebʼ li naʼlebʼ li nintzol saʼ li Santil Hu

 TZOLOM 49

Jun maaʼus aj ixq naxtoj xmaak

Jun maaʼus aj ixq naxtoj xmaak

Li awabʼej Acab naril chaq saʼ xbʼentaanil li rochoch aran Jezreel li xchʼochʼ laj Nabot. Laj Acab kiraj li chʼochʼ aʼin ut kixyal xloqʼbʼal chiru. Abʼan, laj Nabot inkʼaʼ kiraj xkʼayinkil xbʼaan naq li Xchaqʼrabʼ li Jehobʼa naxye naq inkʼaʼ naru xkʼayinkil ebʼ li chʼochʼ li nekeʼxkʼe li naʼbʼej yuwaʼbʼej. Laj Nabot kixpaabʼ li tenebʼanbʼil chaq. Ma nakaaye naq laj Acab kixkʼulubʼa li xkʼaʼuxl laj Nabot? Inkʼaʼ. Kʼajoʼ naq kijosqʼoʼk! Joʼkan naq inkʼaʼ kiʼelk saʼ xwaribʼaal ut inkʼaʼ kiwaʼak.

Li rixaqil laj Acab aʼan li xJezabel, jun li maaʼus aj ixq. Ut kixye re laj Acab: «Laaʼat li awabʼej re Israel, joʼkan naq tatruuq xtawbʼal li nakaawaj. Laaʼin tinsikʼ li chʼochʼ aʼin ut tinkʼe aawe». Tojaʼ naq, kixtzʼiibʼa wiibʼ oxibʼ li esilhu rehebʼ li xcheekel winqilal li tenamit. Saʼebʼ li hu aʼin kixye rehebʼ naq teʼxqʼabʼa laj Nabot chi xmaajewankil li Yos tojaʼ naq teʼxkamsi chi pek. Ebʼ li cheekel winq keʼxbʼaanu aʼin. Tojaʼ naq, kixye re laj Acab: «Kamenaq chik laj Nabot. Aawe li xchʼochʼ».

Moko kaʼaj tawiʼ laj Nabot, li maakʼaʼ xmaak, kixkamsi li xJezabel. Kixkamsi naabʼal chik li nekeʼxra chaq li Jehobʼa. Naxloqʼoni ajwiʼ ebʼ li pechʼbʼil yos ut naxbʼaanu jalan chik ebʼ li maaʼusilal. Abʼan, li Jehobʼa yook rilbʼal chixjunil. Kʼaru tixbʼaanu li Jehobʼa rikʼin xJezabel?

Ak kamenaq chik laj Acab, keʼnumeʼk ebʼ li kutan, ut laj Jehoram, li ralal, kiʼok chi awabʼejink. Tojaʼ naq, li Jehobʼa kixtaqla laj Jehu re naq tixkʼe xtojbʼal xmaak li xJezabel ut li xjunkabʼal.

Laj Jehu kitaqeʼk saʼ xbʼelebʼaal chʼiichʼ ut xkoho Jezreel, bʼarwiʼ wank chaq li xJezabel. Laj Jehoram kixchap ajwiʼ li xbʼelebʼaal chʼiichʼ ut xkoho xtawbʼal laj Jehu. Naq kiril ru, laj Jehoram kixye re: «Ma wanko saʼ tuqtuukilal?». Laj Jehu kixye re: «Moko wanqo ta saʼ tuqtuukilal wi li xJezabel laanaʼ inkʼaʼ naxkanabʼ  xbʼaanunkil li maaʼusilal». Tojaʼ naq laj Jehoram kixyal xik saʼ li xbʼelebʼaal chʼiichʼ, abʼan laj Jehu kixkut chi simaj ut kixkamsi.

Chirix chik aʼan, laj Jehu xkoho saʼ rochoch li xJezabel. Naq kixnaw naq yook chaq chi chalk, kixbʼon ribʼ, kixyiibʼ chiʼus li rismal ut kixaqliik taqeʼq chire li bʼentaan chi roybʼeninkil laj Jehu. Naq kiwulak, kiʼaatinaak saʼ kawilal xbʼaan li xJezabel. Laj Jehu kixjap re chi kaw saʼ xxikebʼ li xmoos li xJezabel li wankebʼ chixkʼatq, ut kixye rehebʼ: «Kutumaq taqʼa!». Ebʼ li moos keʼxtʼikʼisi saʼ bʼentaan li xJezabel, kitʼaneʼk ut kikamk.

Chirix chik aʼan, laj Jehu kixkamsi li 70 chi ralal laj Acab ut kirisi li loqʼonink Baal saʼ li tenamit. Ma nakaakʼe reetal? Li Jehobʼa naxnaw chixjunil ut saʼ xqʼehil naxkʼehebʼ chi xtojbʼal xmaak li nekeʼxbʼaanu li maaʼusilal.

«Li bʼihomal li nachalk saʼ junpaat rikʼin atawank, moko naraqeʼk ta rikʼin osobʼtesink» (Proverbios 20:21).