Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

 TZOLOM 42

Inkʼaʼ naxuwak ut inkʼaʼ natzʼeqtaanank

Inkʼaʼ naxuwak ut inkʼaʼ natzʼeqtaanank

Li xkʼabʼaʼ li xbʼeen ralal laj Saul aʼan Jonatan, ut inkʼaʼ naxuwak chi yalok. Laj David kixye naq laj Jonatan jwal seebʼ chiru jun li tʼiw ut qʼaxal kaw ribʼ chiru jun li kaqkoj. Saʼ jun kutan, laj Jonatan kirilebʼ laj puubʼ re Filistea saʼ jun li tzuul. Joʼkan naq, kixye re laj kʼamol re li xkʼanjelobʼaal: «Tooyaloq saʼ xbʼeenebʼ wi li Jehobʼa naxkʼut chiqu jun li eetalil. Wi ebʼ laj Filisteo teʼxye qe naq tootaqeʼq, tqanaw naq tento tooyaloq». Ebʼ laj Filisteo keʼxjap re: «Taqenqex chi yalok!». Tojaʼ naq, laj Jonatan ut laj kʼamol puubʼ keʼtaqeʼk saʼ tzuul ut keʼxqʼax ru 20 aj puubʼ.

Xbʼaan naq laj Jonatan aʼan li xbʼeen ralal laj Saul, aʼan raj awabʼej naq tkamq li xyuwaʼ. Abʼan laj Jonatan naxnaw naq li Jehobʼa kisikʼok ru laj David choʼq awabʼej re Israel ut inkʼaʼ naxkaqali. Keʼxkʼam bʼan ribʼ saʼ amiiwil. Keʼxye naq teʼril ut teʼxkol ribʼ chiribʼilebʼ ribʼ. Re xkʼutbʼal naq ramiiwebʼ ribʼ, laj Jonatan kixkʼe re laj David li raqʼ, li xjutzʼchʼiichʼ, li xnaʼ simaj ut xkʼaamal xsaʼ.

 Naq laj David yook chi elelik chiru laj Saul, laj Jonatan kiwulak rilbʼal ut kixye re: «Kawaq aawibʼ ut matxuwak. Li Jehobʼa xatxsikʼ choʼq awabʼej. Linyuwaʼ naxnaw aʼin». Ma twulaq raj chaawu junaq laawamiiw jwal chaabʼil joʼ laj Jonatan?

Laj Jonatan naabʼal sut kixkʼe saʼ chʼaʼajkilal li xyuʼam re xtenqʼankil li ramiiw. Naxnaw naq laj Saul, li xyuwaʼ, naraj xkamsinkil laj David, joʼkan naq, kixye re: «Wi taakamsi laj David, tatmaakobʼq. Maakʼaʼ xmaak chaawu». Kʼajoʼ naq kijosqʼoʼk laj Saul rikʼin laj Jonatan. Naq xnumeʼk wiibʼ oxibʼ chihabʼ, laj Saul ut laj Jonatan keʼkamk saʼ jun li yalok.

Naq ak xkamk chik laj Jonatan, laj David kixsikʼ chaq laj Mefiboset, li ralal laj Jonatan. Naq kixtaw, kixye re: «Tatwil toj saʼ laakamik xbʼaan naq wamiiw chaq laayuwaʼ. Tatkanaaq saʼ wochoch ut tatwaʼaq wikʼin saʼ linmeex». Laj David maajunwa kisachk saʼ xchʼool laj Jonatan, li ramiiw.

«Aʼin lintaqlahom: naq teera eeribʼ cheeribʼil eeribʼ joʼ naq laaʼin xexinra. Maaʼani qʼaxal nim li xrahom chiru aʼin: naq junaq tixqʼaxtesi li xyuʼam saʼ xkʼabʼaʼebʼ li ramiiw» (Juan 15:12, 13).