Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

 TZOLOM 40

Laj David ut laj Goliat

Laj David ut laj Goliat

Li Jehobʼa kixye re laj Samuel: «Ayu saʼ rochoch laj Jese. Jun rehebʼ li ralal tkanaaq choʼq reqaj li awabʼej re Israel». Joʼkan naq, laj Samuel xkoho ut naq kiril li asbʼej, kixkʼoxla: «Chʼolchʼo naq li saaj aʼin aʼan li sikʼbʼil ru». Abʼan, li Jehobʼa kixye re laj Samuel naq maawaʼ aʼan ut kixye re: «Laaʼin nawil chi tzʼaqal chanruhebʼ li poyanam ut maawaʼ kaʼajwiʼ chanru nekeʼilok».

Laj Jese kixkʼam chaq chiru laj Samuel waqibʼ chik rehebʼ li ralal. Abʼan, laj Samuel kixye: «Maajun rehebʼ aʼin kixsikʼ ru li Jehobʼa. Ma toj wank aawalal?». Laj Jese kixye: «Kaʼaj chik laj David, li kachʼin, li yook chi ilok karneer». Naq laj David kiʼok chaq, li Jehobʼa kixye re laj Samuel: «Aʼin tzʼaqal!». Tojaʼ naq, laj Samuel kixkʼe aseeyt saʼ xjolom laj David. Chi joʼkan kixyul re naq tkanaaq choʼq awabʼej re Israel.

Moqon chik, ebʼ laj Israel yookebʼ saʼ pleet saʼ xbʼeenebʼ laj Filisteo ut saʼ xyanqebʼ wank jun laj puubʼ li jwal najt xteram Goliat naxkʼabʼaʼi. Wulaj wulaj, laj Goliat naxseʼe ebʼ laj Israel ut naxjap re chi kaw: «Taqlahomaq chaq junaq winq re naq tyaloq wikʼin. Wi tixqʼax wu, laaʼo tookanaaq choʼq eemoos. Wi tinqʼax ru, laaʼex texkanaaq choʼq qamoos».

Laj David xkoho saʼ xnaʼajebʼ laj puubʼ re xkʼebʼal chaq xwa ebʼ li ras li wankebʼ choʼq aj puubʼ. Aran kirabʼi li yook xyeebʼal chi kaw laj Goliat, ut kixye laj David: «Laaʼin tinpleetiq rikʼin!». Li awabʼej Saul kixye re: «Abʼan saajat chiʼus». Laj David kixye re: «Li Jehobʼa ttenqʼanq we».

 Tojaʼ naq, laj Saul kixtoʼoni re li xkʼanjelobʼaal, abʼan laj David kixye: «Inkʼaʼ tinruuq chi yalok rikʼin aʼin». Joʼkan naq, laj David kixchap li xʼoont malaj jun li kʼaam li nakʼanjelak re kutuk pek. Xkoho saʼ roqhaʼ, kixsikʼ oobʼ li pek yuluʼ ru ut kixkʼe saʼ xbʼools. Tojaʼ naq, kiʼaanilak chi xtawbʼal laj Goliat. Li nimla winq kixjap re: «At chʼinaʼal, jilon chaq ut taawil! Tatinkʼe choʼq xtzakahemq ebʼ li xul li nekeʼrupupik ut li wankebʼ saʼ kʼicheʼ». Laj David chi maakʼaʼ xxiw kixye re: «Laaʼat nakatchalk chi yalok rikʼin jun li jutzʼchʼiichʼ ut jun li jutzʼcheʼ, abʼan laaʼin tinyaloq saʼ xkʼabʼaʼ li Jehobʼa. Inkʼaʼ nakatpleetik saʼ qabʼeen, saʼ xbʼeen bʼan li Yos. Chixjunilebʼ arin teʼril naq li Jehobʼa jwal nim xwankil chiru jun li jutzʼchʼiichʼ malaj jun li jutzʼcheʼ. Aʼan tqʼaxtesinq eere saʼ quqʼ».

Chirix chik aʼan, laj David kixkʼe jun li pek chiru li xʼoont ut kixkut chi anchal xchʼool. Rikʼin li xtenqʼ li Jehobʼa, li pek xkoho saʼ junpaat ut kixtʼoj ribʼ saʼ xpeekem laj Goliat. Li nimla winq kitʼaneʼk chi kamenaq. Tojaʼ naq, ebʼ laj Filisteo keʼelelik re naq inkʼaʼ teʼkamsiiq. Ut laaʼat? Ma kʼojkʼo aachʼool rikʼin li Jehobʼa joʼ laj David?

«Chiruhebʼ li poyanam inkʼaʼ naruhank aʼin, abʼan moko joʼkan ta chiru li Yos, xbʼaan naq chiru li Yos naruhank chixjunil» (Marcos 10:27).