Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

 TZOLOM 35

Li xʼAna naxpatzʼ jun xyum re li Jehobʼa

Li xʼAna naxpatzʼ jun xyum re li Jehobʼa

Laj Elcana aj Israel ut wank wiibʼ rixaqil: li xʼAna ut li xPenina. Abʼan jwal naxra wiʼ chik li xʼAna. Li xPenina wank naabʼal xkokʼal, ut li xʼAna maajun xkokʼal. Joʼkan naq, li xPenina naxchʼiʼchʼiʼi li xʼAna. Rajlal chihabʼ, laj Elcana kixkʼam li xjunkabʼal saʼ li tenamit Silo re xloqʼoninkil li Jehobʼa saʼ li naʼaj re loqʼonink. Saʼ jun kutan, naq wankebʼ chaq aran, laj Elcana kixkʼe reetal naq li xʼAna, li kʼajoʼ naxra, jwal ra saʼ xchʼool. Joʼkan naq kixye re: «Bʼaanu usilal, matyaabʼak, Ana. Wankin aawikʼin, ut kʼajoʼ nakatinra».

Chirix chik aʼan, li xʼAna xkoho xjunes chi tijok. Inkʼaʼ naxkanabʼ yaabʼak, ut kixtzʼaama re li Jehobʼa naq ttenqʼaaq. Kixkʼe li raatin re: «At Jehobʼa, wi taakʼe junaq inkʼuulaʼal, tinqʼaxtesi aawe re naq tkʼanjelaq chaawu saʼ chixjunil li xyuʼam».

Laj Eli, li xyuwaʼil aj tij, kiril naq li xʼAna yook chi yaabʼak ut yal narekʼasi li xtzʼuumal re chi maakʼaʼ naxye, ut kixkʼoxla naq kalajenaq. Li xʼAna kixchʼolobʼ chiru: «Inkʼaʼ, at qawaʼ, moko yook ta inkalajiq. Wank jun li nimla chʼaʼajkilal chiwu ut yookin chi aatinak rikʼin li Jehobʼa». Laj Eli kixkʼe reetal naq moko us ta li kixkʼoxla ut kixye re li xʼAna: «Aʼ li Jehobʼa taxaq tkʼehoq aawe li xaatzʼaama re». Sa chik kirekʼa ribʼ li  xʼAna ut xkoho. Maajiʼ nanumeʼk jun chihabʼ naq kiwank jun xyum ut kixkʼabʼaʼi Samuel. Kʼajoʼ tana kisahoʼk saʼ xchʼool li xʼAna!

Li xʼAna moko kisachk ta saʼ xchʼool li kixyeechiʼi chaq re li Jehobʼa. Naq kixkanabʼ xtuʼresinkil li xchʼina yum, kixkʼam saʼ li naʼaj re loqʼonink re naq tkʼanjelaq chiru li Yos. Li xʼAna kixye re laj Eli: «Xintzʼaama re li Jehobʼa naq tixkʼe we li kʼuulaʼal aʼin. Anaqwan ninqʼaxtesi re, re naq tkʼanjelaq chiru saʼ chixjunil li xyuʼam». Laj Elcana ut li xʼAna rajlal chihabʼ nekeʼwulak rilbʼal laj Samuel ut nekeʼxkʼam jun li akʼil aqʼ choʼq xmaatan. Saʼ xnumikebʼ ru li chihabʼ, li xʼAna kiwank oxibʼ xyum ut wiibʼ chik xkoʼ saʼ xkʼabʼaʼ li Jehobʼa.

«Meekanabʼ patzʼok ut tkʼemanq eere, meekanabʼ sikʼok ut teetaw» (Mateo 7:7).