Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Ebʼ li naʼlebʼ li nintzol saʼ li Santil Hu

 TZOLOM 38

Li Jehobʼa naxkʼe xmetzʼew laj Sanson

Li Jehobʼa naxkʼe xmetzʼew laj Sanson

Naabʼalebʼ laj Israel keʼok wiʼ chik xloqʼoninkil ebʼ li bʼalaqʼil yos. Joʼkan naq li Jehobʼa kixkanabʼ naq ebʼ laj Filisteo teʼrechani li tenamit Israel. Abʼan wankebʼ laj Israel li nekeʼxra chaq li Jehobʼa, joʼ laj Manoah. Aʼan ut li rixaqil maakʼaʼebʼ chaq xkokʼal. Saʼ jun kutan, li Jehobʼa kixtaqla jun li anjel re naq tixye re li rixaqil laj Manoah: «Twanq jun laayum li tkoloq rehebʼ laj Israel saʼ ruqʼebʼ laj Filisteo. Twanq choʼq aj Nazareo». Ma nakaanaw anihebʼ laj Nazareo? Aʼanebʼ li nekeʼkʼanjelak chaq chiru li Jehobʼa ut inkʼaʼ nekeʼkanabʼaak chi xsetbʼalebʼ li rismal.

Saʼ xnumikebʼ ru li po, kiyoʼlaak li ralal laj Manoah, ut keʼxkʼabʼaʼi Sanson. Naq kikʼiik, li Jehobʼa kixkʼe naabʼal xmetzʼew. Kiruuk xkamsinkil jun li kaqkoj yal rikʼin ruqʼ! Saʼ jun kutan, kixkamsi 30 ebʼ laj Filisteo ut maaʼani kitenqʼank re. Joʼkan naq xikʼ kiʼileʼk xbʼaanebʼ laj Filisteo ut keʼraj xnawbʼal chanru teʼruuq xkamsinkil. Saʼ jun qʼoqyink, laj Sanson yook chi wark saʼ li tenamit Gaza. Tojaʼ naq ebʼ li xikʼ nekeʼilok re xkohebʼ saʼ rokebʼaal li tenamit aʼin ut keʼroybʼeni re xkamsinkil eqʼla. Abʼan, saʼ xchamal qʼoqyink, laj Sanson kiwakliik, xkoho saʼ rokebʼaal li tenamit ut xbʼoqʼ ebʼ li rokebʼaal ebʼ li suttzʼak. Chirix chik aʼan kixkʼe aʼin saʼ xbʼeen xtel ut kixkʼam toj saʼ xtaqeʼqil li tzuul chixkʼatq Hebron.

Chirix chik aʼan, ebʼ laj Filisteo xkohebʼ chi aatinak rikʼin li xDalila, li wank saʼ sumʼaatin rikʼin laj Sanson, ut keʼxye re: «Chi mil li plaat tatqatoj wi taatzʼil rix kʼaʼut numtajenaq xmetzʼew laj Sanson. Xbʼaan naq naqaj xchapbʼal ut xkʼebʼal saʼ tzʼalam». Li xDalila naraj li tumin, joʼkan naq kixkʼulubʼa. Xbʼeenwa, laj Sanson inkʼaʼ raj naraj xyeebʼal re li xDalila bʼar chalenaq xmetzʼew. Abʼan li ixq inkʼaʼ kixkanabʼ xpatzʼbʼal re toj reetal kiyeheʼk re xyaalal. Kixye re: «Maajunwa nasetmank wismal xbʼaan naq laaʼin aj Nazareo. Wi teʼxset raj li wismal, tsachq inmetzʼew». Peʼyaal naq moko us ta naq laj Sanson kixye xyaalal re xDalila?

 Saʼ junpaat, li xDalila kixye rehebʼ laj Filisteo: «Ak ninnaw xyaalal!». Kixwartesi laj Sanson saʼ xbʼeen roq ut kixbʼoq jun li winq re naq tixset rismal. Tojaʼ naq li xDalila kixjap re: «Sanson, ebʼ laj Filisteo wankebʼ arin!». Naq kiʼajk ru, kixkʼe reetal naq maakʼaʼ chik xmetzʼew. Ebʼ laj Filisteo keʼxchap, keʼxkanabʼ chi mutzʼ ut keʼxkʼe saʼ tzʼalam.

Saʼ jun kutan, chi mil ebʼ laj Filisteo keʼxchʼutubʼ ribʼ saʼ rochoch laj Dagon, li xyosebʼ. Yookebʼ xjapbʼal rehebʼ: «Li qayos xkʼe qe laj Sanson. Isihomaq chaq laj Sanson re naq tooxkʼe chi seʼek junpaataq». Keʼxxaqabʼ saʼ xyi wiibʼ roqechal li tzʼak ut yookebʼ xseʼenkil. Laj Sanson kixye saʼ kawil kuxej: «At Jehobʼa, bʼan usilal, kʼe junsutaq chik inmetzʼew». Ak xkʼiik wiʼ chik li rismal, joʼkan naq chi anchal xchʼool kixtʼikʼisi li wiibʼ roqechal li tzʼak. Tojaʼ naq, li ochoch kitʼaneʼk ut kixkamsi chixjunilebʼ li wankebʼ chisaʼ. Laj Sanson kikamk ajwiʼ.

«Wank inmetzʼew re xkuybʼal chixjunil saʼ xkʼabʼaʼ li nakʼehok xkawubʼ inchʼool» (Filipenses 4:13).