Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Ebʼ li naʼlebʼ li nintzol saʼ li Santil Hu

 TZOLOM 33

Li xRut ut li xNoemi

Li xRut ut li xNoemi

Kiwank xqʼehil li weʼej saʼ Israel. Joʼkan naq, jun li ixq aj Israel li kixkʼabʼaʼi Noemi xkoho saʼ li naʼaj Moab rikʼin li xbʼeelom ut wiibʼ li xyum. Moqon chik, kikamk li xbʼeelom li xNoemi. Ebʼ li xyum keʼsumlaak rikʼin wiibʼ li ixq aj Moab: li xRut ut li xʼOrpa. Abʼan ra ajwiʼ xbʼaan naq moqon chik keʼkamk ebʼ li xyum.

Naq li xNoemi kirabʼi naq maakʼaʼ chik li weʼej saʼ Israel, kixkʼoxla sutqʼiik saʼ li xtenamit. Li xRut ut li xʼOrpa xkohebʼ chirix, abʼan saʼ bʼe li xNoemi kixye rehebʼ: «Laaʼex chaabʼil xexwank choʼq ixaqilbʼej ut alibʼej. Nawaj raj naq texsumlaaq wiʼ chik. Sutqʼinqex Moab». Ebʼ li ralibʼ keʼxye: «Kʼajoʼ nakatqara, inkʼaʼ naqaj aakanabʼankil». Li xNoemi inkʼaʼ kixkanabʼ xyeebʼal rehebʼ naq teʼsutqʼiiq. Chirix chik aʼan, li xʼOrpa kisutqʼiik, abʼan li xRut inkʼaʼ. Li xNoemi kixye re li xRut: «Li xʼOrpa kisutqʼiik saʼ li xtenamit ut rikʼinebʼ li xyos. Ayu chirix». Abʼan li xRut kixye re: «Inkʼaʼ tatinkanabʼ. Laatenamit aʼanaq lintenamit, ut Laayos aʼanaq Linyos». Chanru nakaaye naq kirekʼa ribʼ li xNoemi naq li xRut kixye re aʼin?

Li xRut ut li xNoemi keʼwulak Israel saʼ xtiklajik li sikʼok sebʼaad. Saʼ jun kutan, li xRut xkoho xmolkʼankil chaq ru li sebʼaad li keʼxkanabʼ saʼ xchʼochʼ laj Boaz, xyum li xRahab. Laj Boaz kixnaw naq li xRut aj Moab, chaabʼil rikʼin li xNoemi ut wank rikʼin. Laj Boaz kixye rehebʼ li xmoos naq teʼxkanabʼ ru li sebʼaad re naq li xRut tmolkʼanq re.

 Saʼ li qʼoqyink aʼan, li xNoemi kixpatzʼ re li xRut: «Saʼ ani aj chʼochʼ xatkʼanjelak chaq?». Li xRut kixye: «Saʼ xchʼochʼ laj Boaz». Li xNoemi kixye re: «Laj Boaz rech-alal linbʼeelom. Kʼanjelan saʼ xchʼochʼ rikʼinebʼ li ixqaʼal. Us wanqat aran».

Li xRut xkʼanjelak saʼ xchʼochʼ laj Boaz toj reetal naq xraqeʼk xqʼehil li sikʼok. Laj Boaz kixkʼe reetal naq li xRut chaabʼil ixq ut kaw nakʼanjelak. Saʼebʼ li kutan aʼin, naq nakamk junaq winq ut maakʼaʼ xkokʼal, jun rehebʼ li rech-alal naru nasumlaak rikʼin li malkaʼan. Joʼkan naq laj Boaz kisumlaak rikʼin li xRut. Keʼwank jun xkʼuulaʼal aj Obed keʼxkʼabʼaʼi. Saʼ xnumikebʼ ru li chihabʼ, laj Obed kiwank choʼq xyuwaʼchin li awabʼej David. Kʼajoʼ xsahilebʼ xchʼool ebʼ li ramiiw li xNoemi. Keʼxye re: «Xbʼeenwa, li Jehobʼa kixkʼe aawe li xRut, li sa nakatril. Ut anaqwan wank jun aawi. Qakʼehaq xloqʼal li Jehobʼa saʼ xkʼabʼaʼ aʼin».

«Wank jun li amiiw li qʼaxal narahok chiru jun li qiitzʼin» (Proverbios 18:24).