Laj Moises kixbʼeresi chaq li tenamit Israel chiru naabʼal chihabʼ, ut anaqwan yook chaq chi nachʼok li xkamik. Li Jehobʼa kixye re: «Moko laaʼat ta tatkʼamoq rehebʼ laj Israel saʼ li naʼaj li xinyeechiʼi chaq. Abʼan tinkanabʼ naq taawil li chʼochʼ aʼin». Joʼkan naq, laj Moises kixye re li Jehobʼa naq tixsikʼ ani chik tjolominq rehebʼ re naq tril li tenamit. Li Jehobʼa kixye re: «Aatinan rikʼin laj Josue ut ye re, naq aʼan sikʼbʼil ru».

Laj Moises kixchʼolobʼ chiru li tenamit naq chi seebʼ tkamq ut naq li Jehobʼa kixsikʼ ru laj Josue re naq aʼan tkʼamoq rehebʼ saʼ li naʼaj li yeechiʼinbʼil chaq rehebʼ. Ut laj Moises kixye re laj Josue: «Matxuwak. Li Jehobʼa ttenqʼanq aawe». Moko naabʼal ta kinumeʼk naq laj Moises kitaqeʼk saʼ ruʼuj li tzuul Nebo. Aran, li Jehobʼa kixkʼut chiru li chʼochʼ li kixyeechiʼi re laj Abrahan, laj Isaac ut laj Jacob. Laj Moises wank 120 chihabʼ re, naq kikamk.

Li Jehobʼa kixye re laj Josue: «Numen saʼ li nimaʼ Jordan ut tat-oq Canaan. Laaʼin tatintenqʼa, joʼ chanru kintenqʼa laj Moises. Misachk saʼ laachʼool rilbʼal xsaʼ linchaqʼrabʼ wulaj wulaj. Matxuwak, kawaq aachʼool. Ayu ut bʼaanu chixjunil li xatintaqla wiʼ».

 Laj Josue kixtaqla wiibʼ li winq re xchʼuukinkil li tenamit Jerico. Saʼ li jun chik tzolom, tqil xkomon li naʼlebʼ chirix li kikʼulmank aran. Naq ebʼ li winq keʼsutqʼiik chaq, keʼxye naq anaqwan xqʼehil re naq teʼoq Canaan. Wulajaq, laj Josue kixye re li tenamit naq teʼxxok li rochochebʼ. Xbʼeenwa, kixtaqla ebʼ laj tij li yookebʼ xkʼambʼal xkaaxil li sumwank saʼ li nimaʼ Jordan. Cham chiʼus li nimaʼ, abʼan naq ebʼ laj tij keʼxchʼik li roq chisaʼ, li nimaʼ kixkanabʼ bʼeek ut kichaqik. Tojaʼ naq, ebʼ laj tij keʼbʼeek saʼ li nimaʼ chi chaqi ru. Naq keʼwulak saʼ xyi, ebʼ laj tij keʼkanaak chi xaqxo toj reetal naq chixjunilebʼ laj Israel keʼnumeʼk junpakʼal li nimaʼ. Naq keʼril li sachbʼachʼoolej aʼin, ma nakaaye naq keʼxjultika li kixbʼaanu li Jehobʼa saʼ li Kaqi palaw?

Ak keʼnumeʼk chixjunil li chihabʼ aʼin naq ebʼ laj Israel keʼruuk chi wulak saʼ li naʼaj li yeechiʼinbʼil rehebʼ. Anaqwan teʼruuq chik chi kabʼlak ut xwaklesinkil ebʼ li tenamit. Teʼruuq xkʼanjelankil li chʼochʼ, rawbʼal li uubʼ ut li awimq. Saʼ li naʼaj aʼin wank leech ut xyaʼal kabʼ.

«Li Jehobʼa junelik tbʼeresinq aawe ut tatxchʼolani usta wanqat saʼ chaqichʼochʼ» (Isaias 58:11).