Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Ebʼ li naʼlebʼ li nintzol saʼ li Santil Hu

Xtiklajik li tasal 6

Xtiklajik li tasal 6

Ebʼ laj Israel xeʼwulak saʼ li chʼochʼ li yeechiʼinbʼil rehebʼ, ut li loqʼlaj muhebʼaal kikanaak choʼq xnaʼaj li tzʼaqal loqʼonink. Ebʼ laj tij nekeʼxkʼut chaq li Chaqʼrabʼ, ut ebʼ laj raqol aatin nekeʼxbʼeresi li tenamit. Li tasal aʼin naxkʼut naq li naxye ut li naxbʼaanu junaq li poyanam wank xwankil saʼ xbʼeenebʼ li junchʼol. Tenebʼanbʼil saʼ xbʼeen li junjunq aj Israel xbʼaanunkil li us chiru li Jehobʼa ut ebʼ li poyanam. Taakʼe chi naweʼk naq li xchaabʼilal ru xnaʼlebʼ li xDebora, li xNoemi, laj Josue, li xʼAna, li rabʼin laj Jefte ut laj Samuel kixtenqʼahebʼ li poyanam. Joʼkan ajwiʼ, li maawaʼebʼ aj Israel joʼ li xRahab, li xRut, li xJael ut ebʼ laj Gabaon, xkohebʼ saʼ xyanqebʼ laj Israel xbʼaan naq nekeʼxnaw naq li Yos wank rikʼinebʼ.

SAʼ LI TASAL AʼIN

TZOLOM 29

Li Jehobʼa nasikʼok ru laj Josue

Li Yos kixkʼe re laj Josue li chaabʼil naʼlebʼ li naru nokooxtenqʼa ajwiʼ.

TZOLOM 30

Li xRahab naxmuqebʼ laj chʼuuk

Natʼaneʼk li tzʼak li nasutunk re li tenamit Jerico. Li rochoch li xRahab inkʼaʼ natʼaneʼk, usta wank chiru li tzʼak li nasutunk re li tenamit.

TZOLOM 31

Laj Josue ut ebʼ laj Gabaon

Laj Josue naxye re li Jehobʼa naq li saqʼe inkʼaʼ tchupq. Ma naxsume li Yos li xtij?

TZOLOM 32

Jun chik laj kʼamolbʼe ut wiibʼ li ixq li inkʼaʼ nekeʼxuwak

Laj Josue kikamk ut ebʼ laj Israel keʼok loqʼonink pechʼbʼil yos. Aʼin naxkʼam chaq xchʼaʼajkilalebʼ abʼan laj Barac, li xDebora ut li xJael keʼtenqʼank rehebʼ.

TZOLOM 33

Li xRut ut li xNoemi

Wiibʼ li malkaʼan nekeʼsutqʼiik Israel. Jun rehebʼ li ixq aʼin, li xRut, xwulak chi kʼanjelak saʼ jun li chʼochʼ. Aran kinaweʼk ru xbʼaan laj Boaz.

TZOLOM 34

Laj Gedeon naxqʼaxebʼ laj Madian

Ebʼ laj Israel keʼxpatzʼ xtenqʼankil re li Jehobʼa naq yookebʼ chi rahobʼtesiik. Chanru kixbʼaanu li chʼina chʼuut re xqʼaxbʼal li 135.000 aj puubʼ?

TZOLOM 35

Li xʼAna naxpatzʼ jun xyum re li Jehobʼa

Laj Elcana naxkʼam xʼAna, xPenina ut li xkokʼal saʼ li naʼaj re loqʼonink. Li xʼAna naxpatzʼ xyum. Maajiʼ nanumeʼk jun chihabʼ naq nayoʼlaak laj Samuel.

TZOLOM 36

Li xyeechiʼom laj Jefte

Kʼaru naxyeechiʼi laj Jefte? Kʼaʼut naxbʼaanu aʼin? Kʼaru naxye li rabʼin laj Jefte naq naxnaw li xyeechiʼom li xyuwaʼ?

TZOLOM 37

Li Jehobʼa naraatina laj Samuel

Ebʼ li ralal laj Eli ebʼ aj tij saʼ li naʼaj re loqʼonink. Inkʼaʼ keʼxpaabʼ xchaqʼrabʼ li Yos. Laj Samuel us xnaʼlebʼ, ut saʼ jun qʼoqyink li Jehobʼa kiraatina.

TZOLOM 38

Li Jehobʼa naxkʼe xmetzʼew laj Sanson

Li Yos naxkʼe xmetzʼew laj Sanson re naq tyaloq rikʼinebʼ laj Filisteo, abʼan naq inkʼaʼ kinaʼlebʼak chiʼus, ebʼ laj Filisteo nekeʼxchap.