Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

 TZOLOM 25

Jun li naʼaj re xloqʼoninkil li Yos

Jun li naʼaj re xloqʼoninkil li Yos

Naq laj Moises wank chaq saʼ li tzuul Sinai, li Jehobʼa kixye re, naq tixyiibʼ jun li naʼaj re loqʼonink. Li naʼaj aʼin qʼaxal loqʼ xbʼaan naq aran teʼchalq ebʼ laj Israel chi xloqʼoninkil li Yos. Joʼkan ajwiʼ, teʼruuq xkʼambʼal li naʼaj aʼin bʼarwiʼ yooqebʼ chi xik.

Li Jehobʼa kixye: «Ye re li tenamit naq teʼxkʼe joʼnimal wank chiruhebʼ re xyiibʼankil jun li naʼaj re loqʼonink». Ebʼ laj Israel keʼxkʼe oor, plaat, qʼanchʼiichʼ, tertokil pek ut qʼol. Keʼxkʼe ajwiʼ, laan, liin, xtzʼuumal xul ut naabʼal chik. Jwal keʼsihink, keʼxkʼe naabʼal li kʼaʼaq re ru, joʼkan naq laj Moises kixye rehebʼ: «Tzʼaqal. Meekʼam chaq chik».

Naabʼalebʼ li winq ut ixq li nekeʼxnaw li kʼanjel keʼtenqʼank chi xyiibʼankil li naʼaj re loqʼonink. Li Jehobʼa kixkʼe xnaʼlebʼebʼ re naq t-elq chiʼus li kʼanjel. Wankebʼ aj kʼaam, aj kemol malaj aj bʼojonel. Wankebʼ nekeʼxkʼanjela li oor, nekeʼxjor ut nekeʼxkʼanjela li pek, malaj nekeʼxkʼanjela li cheʼ.

Li tenamit kixyiibʼ li naʼaj re loqʼonink joʼ chanru kixye chaq li Jehobʼa. Keʼxyiibʼ jun li chʼinaʼusil tʼikr re xtzʼapbʼal li naʼaj re loqʼonink re naq wiibʼaq xtasal: li Saant ut li Qʼaxal saant. Saʼ li Qʼaxal saant wank chaq xkaaxil li sumwank ut yiibʼanbʼil rikʼin cheʼ re akasia ut oor. Saʼ li Saant wank chaq jun xnaʼaj kandeel re oor, jun li meex ut jun li altar re kʼatok insiʼeens. Saʼ li nebʼaal wank chaq jun li piil malaj li kʼulebʼ re qʼanchʼiichʼ ut jun li nimla altar. Naq ebʼ laj Israel keʼril chaq xkaaxil li sumwank, nekeʼxjultika naq keʼxye chaq naq teʼabʼinq chiru li Jehobʼa. Ma  nakaanaw kʼaru li sumwank? Aʼan jun li yeechiʼom qʼaxal wank xwankil.

Li Jehobʼa kixxaqabʼ laj Aaron ut ebʼ li ralal re naq teʼwanq choʼq aj tij ut teʼkʼanjelaq saʼ li naʼaj re loqʼonink. Tento teʼril li naʼaj ut teʼmayejaq chiru li Jehobʼa. Kaʼajwiʼ laj Aaron li xyuwaʼil aj tij kiwank xleseens re ok saʼ li Qʼaxal saant. Jun sut ajwiʼ chiru li chihabʼ naʼok saʼ li naʼaj aʼin re mayejak saʼ xkʼabʼaʼ li xmaak, saʼ xkʼabʼaʼ li xmaak li xjunkabʼal ut saʼ xkʼabʼaʼ li xmaak li tenamit Israel.

Ebʼ laj Israel keʼxchoy xyiibʼankil li naʼaj re loqʼonink naq ak jun chihabʼ relikebʼ Egipto. Anaqwan wank chik xnaʼajebʼ re xloqʼoninkil li Jehobʼa.

Li Jehobʼa kixkʼe jun li choql saʼ xbʼeen li naʼaj re loqʼonink ut kixnujtesi rikʼin xloqʼal. Chi joʼkan kixkʼutbʼesi naq sa chaq saʼ xchʼool. Wi li choql nakanaak saʼ xbʼeen li naʼaj re loqʼonink, ebʼ laj Israel nekeʼkanaak saʼ xnaʼajebʼ. Abʼan wi li choql nataqeʼk, nekeʼxnaw naq tento teʼxik saʼ jalan chik naʼaj. Nekeʼxjit li naʼaj re loqʼonink ut nekeʼxtaqe li choql.

«Chirix chik aʼan kiwabʼi jun kawil kuxej yook chaq chi elk saʼ li kʼojaribʼaal, naxye: “Il! Li rochoch li Yos wank rikʼinebʼ li poyanam. Aʼan twanq rikʼinebʼ ut aʼanaqebʼ li xtenamit. Li Yos twanq rikʼinebʼ”» (Apocalipsis 21:3).