Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Ebʼ li naʼlebʼ li nintzol saʼ li Santil Hu

 TZOLOM 23

Keʼxkʼe li raatin re li Jehobʼa

Keʼxkʼe li raatin re li Jehobʼa

Ak wiibʼ po tana relikebʼ laj Israel saʼ li tenamit Egipto naq keʼwulak saʼ li tzuul Sinai ut aran keʼxkʼojobʼ rochoch. Tojaʼ naq li Jehobʼa kixye re laj Moises naq ttaqeʼq saʼ li tzuul aʼin ut kixye re: «Laaʼin xinkolebʼ laj Israel. Wi tineʼxpaabʼ ut teʼxyuʼami linchaqʼrabʼ, aʼanaqebʼ lintenamit li loqʼ chiwu». Naq laj Moises kikubʼeek chaq, kixseeraqʼi rehebʼ laj Israel li kixye chaq li Jehobʼa. Chanru keʼsumenk? Keʼxye: «Tqabʼaanu chixjunil li tixye qe li Jehobʼa».

Tojaʼ naq, laj Moises kitaqeʼk wiʼ chik saʼ li tzuul. Aran li Jehobʼa kixye: «Saʼ oxibʼ kutan tinʼaatinaq rikʼin li tenamit. Taaye rehebʼ li poyanam naq meʼxyal taqeʼk saʼ li tzuul Sinai». Laj Moises kikubʼeek chaq ut kixye rehebʼ laj Israel naq teʼxkʼubʼ ribʼ re rabʼinkil li Jehobʼa.

Saʼ oxibʼ kutan, ebʼ laj Israel keʼril ebʼ li raqʼkaaq ut jun li qʼeqi choql saʼ xbʼeen li tzuul. Xeʼrabʼi ajwiʼ jun li nimla kaaq ut li xyaabʼ jun li xukubʼ. Chirix chik aʼan, li Jehobʼa kikubʼeek saʼ li tzuul saʼ xyi jun li xaml. Kʼajoʼ teʼxuwaq ebʼ laj Israel. Chixjunil li tzuul nujenaq chi sibʼ ut kʼajoʼ xkawil yook chi ekʼank. Ut li xyaabʼ li xukubʼ inkʼaʼ naxkanabʼ ekʼank chi kaw. Tojaʼ naq, li Jehobʼa kixye: «Laaʼin li Jehobʼa. Tento naq maajun chik yos teeloqʼoni».

Laj Moises kitaqeʼk wiʼ chik saʼ tzuul, ut aran kikʼeheʼk re xbʼaan li Jehobʼa li chaqʼrabʼ choʼq re li tenamit. Saʼebʼ li chaqʼrabʼ aʼan kixye rehebʼ chanru teʼxloqʼoni ru ut chanru teʼnaʼlebʼaq. Laj Moises kitzʼiibʼank re ut chirix chik aʼan kixyaabʼasi rehebʼ laj Israel. Aʼanebʼ keʼxye: «Tqabʼaanu chixjunil li naxpatzʼ qe li Jehobʼa». Chi joʼkan, keʼxkʼe li raatin re li Yos, abʼan ma keʼxbʼaanu?

«Chaara li Jehobʼa Laayos chi anchal laachʼool, chi anchal laawaanm ut chi anchal laakʼaʼuxl» (Mateo 22:37).