Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

 TZOLOM 24

Inkʼaʼ xeʼxbʼaanu li xeʼxye

Inkʼaʼ xeʼxbʼaanu li xeʼxye

Li Jehobʼa kixye re laj Moises: «Taqen chaq bʼarwiʼ wankin, saʼ xbʼeen tzuul. Tintzʼiibʼa linchaqʼrabʼ chiru perpokil pek ut tinkʼe aawe». Laj Moises kitaqeʼk ut kikanaak saʼ xbʼeen tzuul 40 kutan ut 40 qʼoqyink. Naq wank chaq aran, li Jehobʼa kixtzʼiibʼa li Lajeebʼ chi Chaqʼrabʼ chiru wiibʼ li perpokil pek ut kixkʼe re laj Moises.

Moko najt ta xnumeʼk aʼin naq ebʼ laj Israel keʼxkʼoxla naq laj Moises kixtzʼeqtaanahebʼ. Joʼkan naq, keʼxye re laj Aaron: «Naqaj jun aj bʼeresihom qe. Yiibʼ junaq qayos!». Laj Aaron kixye rehebʼ: «Kʼamomaq chaq we li oor li wank eerikʼin». Tojaʼ naq, kiʼok xhaʼresinkil li oor re xyiibʼankil xjalam u jun li chʼina wakax. Ebʼ li poyanam keʼxye: «Li chʼina wakax aʼin aʼan li qayos li xʼisink chaq qe Egipto!». Keʼxninqʼehi ru ut keʼok xloqʼoninkil li wakax re oor. Ma maak aʼin? Heeheʼ, xbʼaan naq li tenamit ak kixye chaq naq kaʼajwiʼ li Jehobʼa tixloqʼoni ru. Abʼan, anaqwan moko yook ta xbʼaanunkil li kixye chaq.

 Li Jehobʼa kiril li yook chi kʼulmank ut kixye re laj Moises: «Kubʼen rikʼin li tenamit, xbʼaan naq yookebʼ xqʼetbʼal ribʼ chiwu. Yookebʼ xloqʼoninkil jun li bʼalaqʼil yos». Laj Moises kikubʼeek chaq saʼ tzuul ut wank chaq saʼ ruqʼ li wiibʼ chi perpokil pek.

Naq laj Moises yook chaq chi nachʼok chixkʼatq rochochebʼ, kirabʼihebʼ chi bʼichank ebʼ li poyanam. Naq kiwulak, kiril naq yookebʼ chi xajok ut xloqʼoninkil li chʼina wakax. Kʼajoʼ naq kichalk xjosqʼil laj Moises, kixkut saʼ chʼochʼ li wiibʼ chi perpokil pek, ut kijoreʼk. Saʼ junpaat xkoho xpukʼinkil li chʼina wakax tojaʼ naq kixpatzʼ re laj Aaron: «Chanru xat-eʼxqʼunbʼesi chi xyiibʼankil li yiibʼ aj jalam u aʼin?». Laj Aaron kixye: «Matpoʼk, laaʼat ak nakaanaw chanruhebʼ. Keʼraj jun xyosebʼ, joʼkan naq xinkʼe saʼ xaml li oor ut aʼin li chʼina wakax xʼelk chiru». Laj Aaron inkʼaʼ raj kixbʼaanu aʼin. Laj Moises kitaqeʼk wiʼ chik saʼ tzuul ut kixtzʼaama chaq re li Jehobʼa naq tixkuy xmaak li tenamit.

Li Jehobʼa kixkuy xmaakebʼ laj Israel li nekeʼraj abʼink chiru. Aajel ru naq teʼabʼinq chiru li Jehobʼa ut chiru ajwiʼ laj Moises, peʼyaal?

«Naq taakʼe laawaatin re li Yos, matbʼayk chi xbʼaanunkil, xbʼaan naq aʼan inkʼaʼ nawulak chiru ebʼ li jip. Li xaasume xbʼaanunkil, bʼaanu» (Eclesiastes 5:4).