Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Ebʼ li naʼlebʼ li nintzol saʼ li Santil Hu

 TZOLOM 15

Li Jehobʼa naxjultika laj Jose

Li Jehobʼa naxjultika laj Jose

Naq laj Jose wank chaq saʼ tzʼalam, laj Faraon, li awabʼej re Egipto, kiwank wiibʼ oxibʼ li xmatkʼ ut maaʼani kixnaw xchʼolobʼankil chiru. Tojaʼ naq, jun li xmoos laj Faraon kixye re, naq laj Jose truuq xchʼolobʼankil xyaalal ebʼ li matkʼ aʼin. Joʼkan naq, laj Faraon kixtaqla xkʼambʼal chaq laj Jose saʼ junpaat.

Laj Faraon kixpatzʼ re: «Ma tatruuq xyeebʼal kʼaru xyaalal ebʼ linmatkʼ?». Laj Jose kixye: «Li tenamit Egipto chiru wuqubʼ chihabʼ twanq naabʼal xtzakahemq, ut chirix chik aʼan chiru wuqubʼ chihabʼ twanq weʼej. Xaqabʼ junaq li winq li wank xnaʼlebʼ re naq tixkʼula li tzakahemq ut li tenamit inkʼaʼ tkamq xbʼaan weʼej». Laj Faraon kixye re: «Laaʼat li winq aʼin! Laaʼataq xkabʼil li wanq xwankil saʼ xbʼeen Egipto». Abʼan, kʼaʼut kixnaw laj Jose xchʼolobʼankil li xmatkʼ laj Faraon? Li Jehobʼa kitenqʼank re.

Laj Jose kixkʼula li tzakahemq chiru wuqubʼ chihabʼ. Tojaʼ naq, kichalk li weʼej saʼ chixjunil li Ruuchichʼochʼ, joʼ kixye chaq, ut yalaq bʼar nekeʼchalk li qas qiitzʼin chi xloqʼbʼal li xtzakahemqebʼ. Laj Jacob, li xyuwaʼebʼ, kixnaw naq wank li tzakahemq Egipto joʼkan naq kixtaqla aran 10 rehebʼ li ralal re naq teʼxloqʼ chaq li tzakahemq.

Ebʼ li ralal laj Jacob xkohebʼ rikʼin laj Jose, ut laj Jose saʼ junpaat kixnawebʼ ru. Abʼan ebʼ li ras inkʼaʼ xeʼxnaw ru. Keʼxwiqʼibʼ ribʼ chiru laj Jose, joʼ kixmatkʼe chaq saʼ xsaajilal. Laj Jose kiraj xnawbʼal ma toj xikʼ nekeʼril, joʼkan naq kixye rehebʼ: «Laaʼex aj chʼuuk ut yal  xeʼxchalk rilbʼal bʼar maakʼaʼ aj kʼaakʼalehom re li tenamit aʼin». Ebʼ aʼan keʼxsume: «Maawaʼo aj chʼuuk! Laaʼo aj Canaan. Ut 12 qiitzʼin qibʼ, abʼan jun ak xkamk, ut li kachʼin xkanaak rikʼin li qayuwaʼ». Laj Jose kixye rehebʼ: «Kʼamomaq chaq we leeriitzʼin ut tinpaabʼ eere». Tojaʼ naq, keʼsutqʼiik saʼ ochoch rikʼin li xyuwaʼebʼ.

Li xjunkabʼal laj Jacob kikanaak wiʼ chik chi maakʼaʼ xtzakahemq, ut kixtaqla wiʼ chik ebʼ li ralal saʼ Egipto. Anaqwan xeʼxkʼam laj Benjamin, li riitzʼinebʼ. Re xyalbʼal rix ebʼ li ras, laj Jose kixchʼik li xkoop re plaat saʼ li xsuqʼ laj Benjamin ut kixqʼabʼaʼebʼ chi relqʼankil. Naq ebʼ li moos keʼxtaw li koop saʼ li suqʼ, ebʼ li ras keʼsachk xchʼool. Keʼxtzʼaama re laj Jose naq aʼanebʼ teʼxtoj rix li maak, ut inkʼaʼ laj Benjamin.

Chi joʼkan, kixkʼe reetal laj Jose naq ebʼ li ras ak xeʼxjal xnaʼlebʼ. Moko kixkuy ta chik, kiʼok chi yaabʼak ut kixye: «Laaʼin laj Jose, leeriitzʼin. Ma toj yoʼyo linyuwaʼ?». Ebʼ li ras jwal xeʼsachk xchʼool. Laj Jose kixye rehebʼ: «Mirahoʼk leechʼool rikʼin li xeebʼaanu we. Li Yos xinxkʼam chaq arin re xkolbʼal leeyuʼam. Abʼan, kʼamomaq chaq saʼ junpaat linyuwaʼ!».

Ebʼ li ras laj Jose xkohebʼ chi xyeebʼal re li xyuwaʼebʼ li chaabʼil esil ut chi xkʼambʼal Egipto. Xnumeʼk naabʼal chihabʼ re naq laj Jose ut li xyuwaʼ teʼwanq wiʼ chik saʼ junajil.

«Wi inkʼaʼ nekeekuy xmaak ebʼ li junchʼol, Leeyuwaʼ inkʼaʼ ajwiʼ tixkuy eemaak» (Mateo 6:15).