Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

 TZOLOM 21

Li xlaje rahilal

Li xlaje rahilal

Laj Moises kixye re laj Faraon naq tixyal xbʼaanunkil naq inkʼaʼ chik tril ru. Ak xik re laj Moises, abʼan xbʼeenwa, kixye re: «Tuqtu qʼoqyink tkamq li xbʼeen alalbʼej re li tenamit Egipto, joʼ ralal laj Faraon joʼ ajwiʼ rehebʼ li moos».

Li Jehobʼa kixye rehebʼ laj Israel: «Teekʼubʼ jun chaabʼil tzakahemq. Teekamsi jun chʼina karneer malaj chibʼaat li wank jun chihabʼ re, ut li xkikʼel teeyul saʼ rokebʼaal leerochoch. Teepom li tibʼ ut teewaʼ rikʼin wa li inkʼaʼ yuubʼil ru. Ak listaqex re xik, ak tiqtoqex ut ak wanq leexaabʼ cheeroq. Chiru li qʼoqyink aʼin texwisi». Peʼyaal naq kʼajoʼ tana keʼsahoʼk ebʼ laj Israel?

Li xʼanjel li Jehobʼa xwulak tuqtu qʼoqyink saʼebʼ li rochoch ebʼ laj Egipcio. Ebʼ li ochoch bʼarwiʼ maakʼaʼ reetalil li kikʼ, kikamk li xbʼeen alalbʼej. Bʼarwiʼ wank reetalil li kikʼ, maakʼaʼ kixbʼaanu li anjel rehebʼ li kokʼal. Chixjunil ebʼ li junkabʼal rehebʼ laj Egipcio usta bʼihomebʼ malaj nebʼaʼebʼ keʼkamk li xbʼeen ralalebʼ. Abʼan maajun rehebʼ li ralal ebʼ laj Israel keʼkamk.

Li xbʼeen ralal laj Faraon kikamk ajwiʼ. Laj Faraon inkʼaʼ chik kiruuk xkuybʼal aʼin ut kixye re laj Moises ut laj Aaron: «Elenqex arin! Elenqex ut loqʼonimaq chaq Leeyos! Kʼamomaq leexul ut ayuqex!».

 Saʼ li qʼoqyink aʼan li po yook chi xorok. Naq ebʼ laj Israel keʼelk Egipto, keʼchʼutubʼaak joʼ junkabʼal ut chi teep. Wank 600.000 chi winq, joʼ ajwiʼ naabʼalebʼ li ixq ut kokʼal. Naabʼalebʼ li maawaʼebʼ aj Israel xkohebʼ ajwiʼ chi xloqʼoninkil li Jehobʼa. Ebʼ laj Israel moko wankebʼ ta chik choʼq moos!

Re xjultikankil naq li Jehobʼa kikolok rehebʼ, tento raj teʼxkʼubʼ rajlal chihabʼ li chaabʼil tzakahemq aʼin li keʼxkʼabʼaʼi Paswa.

«Aʼin xyaalal naq inkʼaʼ xat-inkamsi: re xkʼutbʼesinkil linwankil rikʼin laanaʼlebʼ ut re naq tkʼemanq resil linkʼabʼaʼ saʼ chixjunil li ruuchichʼochʼ» (Romanos 9:17).