Saʼ Cesarea, kiwank jun li winq li naxjolomi ebʼ laj puubʼ re Roma, Cornelio xkʼabʼaʼ. Usta maawaʼ aj Judiiy, naʼoxloqʼiik xbʼaanebʼ laj Judiiy. Li winq aʼin nakʼehok chi anchal xchʼool, xbʼaan naq naxbʼaanu naabʼal li chaabʼil naʼlebʼ chirixebʼ li nebʼaʼ. Laj Cornelio naxpaabʼ li Jehobʼa ut junelik natijok chiru. Saʼ jun kutan, kutamil jun li anjel chiru ut kixye re: «Li Yos kirabʼi laatij. Taqlahebʼ laamoos saʼ li tenamit Jope, bʼarwiʼ wank laj Pedro, re naq teʼxye re, naq tchalq chaawilbʼal». Laj Cornelio saʼ junpaat kixtaqla oxibʼ rehebʼ li xmoos saʼ Jope, aʼin nakanaak tana 50 kilometros (30 millas) saʼ rokebʼl iqʼ.

Naq yook chaq chi kʼulmank aʼin, saʼ Jope, laj Pedro kiril jun li moy u. Kiril ebʼ li xul li maajunwa nekeʼxtzaka ebʼ laj Judiiy. Ut kirabʼi jun xyaabʼ kuxej li kixye re naq tixwaʼ. Laj Pedro inkʼaʼ kiraj ut kixye: «Maajunwa inwaʼom tzʼaj aj xul». Li xyaabʼ kuxej kixye: «Maaye tzʼaj rehebʼ li xul aʼin, anaqwan li Yos naxye naq saqebʼ ru». Li xyaabʼ kuxej kixye ajwiʼ: «Wank oxibʼ li winq saʼ laaʼokebʼaal, ayu rikʼinebʼ». Laj Pedro xkoho rilbʼalebʼ ut kixpatzʼ rehebʼ kʼaru aj e naq xeʼkʼulunk. Ebʼ aʼan keʼxye: «Xooxtaqla laj Cornelio, jun rehebʼ li naxjolomi ebʼ laj puubʼ re Roma.  Naraj naq tatchalq qikʼin saʼ rochoch aran Cesarea». Laj Pedro kixye rehebʼ naq teʼxnumsi li qʼoqyink aran. Wulajaq chik, xkoho chirixebʼ Cesarea. Wiibʼ oxibʼ laj paabʼanel re Jope xkohebʼ ajwiʼ.

Naq laj Cornelio kiril chi wulak laj Pedro, kixwiqʼibʼ ribʼ. Abʼan laj Pedro kixye re: «Waklin. Laaʼin yal winqin joʼ laaʼat. Li Yos xye we naq tinchalq saʼ laawochoch, usta inkʼaʼ nokooʼok saʼ rochochebʼ li maawaʼebʼ aj Judiiy. Anaqwan, bʼaanu usilal, chʼolobʼ chiwu kʼaʼut xinaabʼoq chaq».

Laj Cornelio kixseeraqʼi re laj Pedro: «Kaahibʼ kutan anaqwan yookin chaq chi tijok chiru li Yos, ut jun li anjel kixye we naq tatinbʼoq. Bʼaanu usilal, kʼut chiqu li naxye li Jehobʼa». Laj Pedro kixye: «Relik chi yaal nintaw ru naq li Yos inkʼaʼ nasikʼok u, naxkʼul chixjunilebʼ li nekeʼraj xloqʼoninkil ru». Laj Pedro kixkʼut chiruhebʼ naabʼal li naʼlebʼ chirix li Jesus. Tojaʼ naq laj Cornelio ut ebʼ li wankebʼ saʼ rochoch keʼxkʼul li santil musiqʼej ut keʼxsubʼ ribʼ saʼ haʼ.

Li Yos «naxkʼul ebʼ li nekeʼoxloqʼink re chi anchalebʼ xchʼool ut nekeʼxbʼaanu li us, maakʼaʼ naxye bʼar li xtenamitebʼ» (Hechos 10:35).