Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Ebʼ li naʼlebʼ li nintzol saʼ li Santil Hu

 TZOLOM 91

Li Jesus nawakliik wiʼ chik chi yoʼyo

Li Jesus nawakliik wiʼ chik chi yoʼyo

Naq kamenaq chik li Jesus, jun li winq bʼihom li naxkʼabʼaʼi Jose kixpatzʼ xleseens re laj Pilato re risinkil li Jesus chiru li cheʼ. Laj Jose kixbʼat li Jesus saʼ tʼikr re liin, li qʼaxal chaabʼil, rikʼin sununkil bʼan, ut kixkʼe saʼ jun akʼ muqlebʼaal. Chirix chik aʼan, kixye naq ttolkʼosimanq jun li nimla pek re xtzʼapbʼal li rokebʼaal. Ebʼ li xbʼeenil aj tij keʼxye re laj Pilato: «Yook qakʼaʼuxl maare utan naq ebʼ li xtzolom li Jesus teʼrelqʼa li xjunxaqalil tojaʼ naq teʼxye naq xwakliik wiʼ chik chi yoʼyo». Joʼkan naq, laj Pilato kixye rehebʼ: «Tzʼapomaq chiʼus li rokebʼaal ut teekʼe aj kʼaakʼalehom re».

Naq xnumeʼk oxibʼ kutan, toj eqʼla ebʼ li ixq xkohebʼ chi rilbʼal li muqlebʼaal. Aran xeʼxkʼe reetal naq tolkʼosinbʼil chik li pek, ut li muqlebʼaal teeto chik. Chisaʼ li muqlebʼaal wank chaq jun li anjel, li kixye rehebʼ: «Mexxuwak. Li Jesus xwakliik wiʼ chik chi yoʼyo. Yeehomaq rehebʼ li xtzolom naq xikaqebʼ Galilea chi xtawbʼal ribʼebʼ rikʼin».

Li xMaria Magdalena xkoho saʼ junpaat chi xsikʼbʼal laj Pedro ut laj Juan. Kixye rehebʼ: «Inkʼaʼ naqanaw ani xkʼamok re li Jesus». Laj Pedro ut laj Juan xkohebʼ saʼ junpaat saʼ li muqlebʼaal. Naq keʼril naq maakʼaʼ xsaʼ, keʼsutqʼiik saʼ rochoch.

Chirix chik aʼan, li xMaria kisutqʼiik saʼ li muqlebʼaal. Ut chisaʼ kiril wiibʼ li anjel ut kixye rehebʼ: «Inkʼaʼ ninnaw bʼar xeʼxkʼam Linqaawaʼ». Tojaʼ naq, kiril jun li winq ut xkʼoxla naq laj ilol uutzʼuʼuj. Kixpatzʼ re: «Qawaʼ, bʼaanu usilal, ye we bʼar xaakanabʼ chaq». Naq li winq kixye re: «Maria!», aran kixkʼe reetal naq aʼan li Jesus. Li xMaria kixjap re chi xyeebʼal: «Tzolonel!», ut kixqʼalu li Jesus. Tojaʼ naq, kixye re: «Ye chaq rehebʼ li wiitzʼin naq xaawil wu». Saʼ aanil li xMaria xkoho xyeebʼal rehebʼ li tzolom naq kiril ru li Jesus.

Moqon chik, saʼ li kutan ajwiʼ aʼan, wiibʼ rehebʼ li tzolom keʼelk chaq Jerusalen toj Emaus. Jun li winq kiʼok chi bʼeek chixkʼatqebʼ ut kixpatzʼ rehebʼ chirix kʼaru yookebʼ chi aatinak. Ebʼ li tzolom keʼxye re: «Ma toj maajiʼ aawabʼihom? Oxibʼ kutan anaqwan, ebʼ li xbʼeenil aj tij keʼxtaqla xkamsinkil li Jesus. Anaqwan wankebʼ li ixq yookebʼ xyeebʼal naq li Jesus yoʼyo». Li winq kixpatzʼ rehebʼ: «Ma inkʼaʼ nekeepaabʼ li xyeehomebʼ li  propeet? Ebʼ li propeet keʼxye naq li Kriist tento tkamq ut chirix chik aʼan twakliiq wiʼ chik chi yoʼyo». Chirix chik aʼan, inkʼaʼ kixkanabʼ xchʼolobʼankil chiruhebʼ li naxye li Santil Hu. Naq keʼwulak Emaus, ebʼ li tzolom keʼxtzʼaama re, naq tkanaaq rikʼinebʼ. Naq yookebʼ chi waʼak re ewu, li Jesus kitijok chirix li wa, ut aran keʼxkʼe reetal ebʼ li tzolom naq li winq aʼin aʼan li Jesus. Tojaʼ naq sachamil chiruhebʼ.

Ebʼ li wiibʼ chi tzolom aʼin xkohebʼ Jerusalen saʼ aanil. Keʼwulak saʼ li ochoch bʼarwiʼ chʼutchʼukebʼ chaq ebʼ li Apostol ut keʼxseeraqʼi rehebʼ li xkʼulmank. Wankebʼ saʼ li ochoch aʼin naq li Jesus kutamil chiruhebʼ. Xbʼeenwa, ebʼ li Apostol inkʼaʼ nekeʼxpaabʼ naq aʼan li Jesus. Abʼan li Jesus kixye rehebʼ: «Ilomaq ebʼ li wuqʼ, chʼeʼomaqin. Tzʼiibʼanbʼil naq li Kriist twakliiq saʼ xyanqebʼ li kamenaq».

«Laaʼin li bʼe, li yaal ut li yuʼam. Maaʼani naru nawulak rikʼin li Yuwaʼbʼej wi inkʼaʼ ta saʼ inkʼabʼaʼ» (Juan 14:6).