Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Ebʼ li naʼlebʼ li nintzol saʼ li Santil Hu

 TZOLOM 89

Laj Pedro naxye naq inkʼaʼ naxnaw ru

Laj Pedro naxye naq inkʼaʼ naxnaw ru

Naq li Jesus wank chaq rikʼinebʼ li Xʼapostol bʼarwiʼ kiwaʼak chaq jun sut aj chik, kixye rehebʼ: «Chiru li qʼoqyink aʼin cheejunilex tineetzʼeqtaana». Laj Pedro kixye re: «Laaʼin inkʼaʼ. Usta ebʼ li junchʼol tateʼxkanabʼ, laaʼin maajunwa tatinkanabʼ». Abʼan, li Jesus kixye re laj Pedro: «Toj maajiʼ ajwiʼ nabʼichank jun li tzoʼkaxlan naq taaye oxibʼ sut naq inkʼaʼ nakaanaw wu».

Naq ebʼ laj puubʼ keʼxkʼam li Jesus saʼ rochoch laj Caifas, li xkʼihalil ru li Xʼapostol ak xeʼelelik. Abʼan wiibʼ rehebʼ aʼan yookebʼ chirixebʼ li poyanam. Jun rehebʼ aʼan laj Pedro. Aʼan kiʼok saʼ xnebʼaal rochoch laj Caifas ut kijilok chixkʼatq li xaml chi xqʼixnankil ribʼ. Rikʼin xkutankil li xaml, jun li moos ixq kiril xnaqʼ ru laj Pedro ut kixye: «Laaʼin ninnaw aawu! Laaʼat wankat chaq chirix li Jesus!».

Laj Pedro kixye: «Inkʼaʼ. Moko yaal ta. Inkʼaʼ ninnaw chirix kʼaru nakat-aatinak», ut xkoho chixkʼatq li okebʼaal. Tojaʼ naq, jun chik li moos ixq kiril ru ut kixye rehebʼ li junchʼol: «Li winq aʼin wank chaq rikʼin li Jesus!». Laj Pedro kixye: «Chi moko ninnaw ta ani li Jesus!». Joʼkan ajwiʼ jun li winq kixye: «Laaʼat jun saʼ xyanqebʼ. Nakʼutunk chaawu, nakat-aatinak joʼebʼ laj Galileo, joʼ li Jesus». Abʼan laj Pedro chi anchal xchʼool kixye: «Inkʼaʼ ninnaw ru!».

Saʼ li hoonal aʼin, kibʼichank jun li tzoʼkaxlan. Laj Pedro kixkʼe reetal naq li Jesus yook chi ilok re ut kixjultika li kiyeheʼk re xbʼaan li Jesus. Joʼkan naq, kiʼelk chirix ochoch ut kʼajoʼ naq kiyaabʼak.

Yook chi kʼulmank aʼin, naq li Sanedrin kixchʼutubʼ ribʼ saʼ rochoch laj Caifas re raqok aatin saʼ xbʼeen li Jesus. Li Sanedrin aʼan li xraqlebʼaal ebʼ laj kʼamolbʼe saʼ li paabʼal. Ak xeʼxkʼubʼ xkamsinkil ut yal yookebʼ xsikʼbʼal chirix kʼaru teʼxqʼabʼa. Abʼan, inkʼaʼ nekeʼxtaw. Tojaʼ naq, laj Caifas kixpatzʼ re li Jesus: «Ma laaʼat Ralal li Yos?». Li Jesus kixye: «Heeheʼ, laaʼin». Aran naq, laj Caifas kixye: «Ak xqataw chik xmaak. Xmaajewa li Yos!».  Li raqlebʼaal kixkʼulubʼa ut kixye: «Li winq aʼin tento tkamq». Keʼxtzʼaji chi uqʼ saʼ ru, keʼxchuubʼa, keʼxtzʼap li ru, keʼxteni ut keʼxye re: «Wi laaʼat propeet, ye qe ani xsakʼok aawe!».

Naq xkutanoʼk, keʼxkʼam li Jesus saʼ Sanedrin ut keʼxpatzʼ wiʼ chik re: «Ma laaʼat Ralal li Yos?». Li Jesus kixye rehebʼ: «Heeheʼ. Laaʼex yookex xyeebʼal naq laaʼin». Tojaʼ naq, keʼxqʼabʼa naq xmaajewa li Qaawaʼ, aʼin naraj xyeebʼal, naq xhobʼ li Yos, ut xeʼxkʼam saʼ li ochoch bʼarwiʼ wank chaq laj Poncio Pilato, li ruuchil awabʼej re Roma. Kʼaru xkʼulmank chirix aʼin? Toj tqil.

«Li xhoonalil [...] ak xwulak [...] naq texchaʼchaʼiiq. Li junjunq txik saʼ rochoch ut tineekanabʼ injunes. Usta moko wankin ta injunes, xbʼaan naq li Yuwaʼbʼej wank wikʼin» (Juan 16:32).