Ebʼ laj Judiiy rajlal chihabʼ nekeʼxnima li Paswa saʼ li 14 re li Po Nisan. Chi joʼkan nekeʼxjultika chaq naq li Jehobʼa kiʼisink chaq rehebʼ choʼq moos saʼ li tenamit Egipto ut kixkʼamebʼ saʼ li naʼaj li yeechiʼinbʼil chaq rehebʼ. Saʼ li chihabʼ 33, li Jesus ut ebʼ li Apostol keʼxnima li Paswa saʼ li xkabʼ tasal jun li ochoch aran Jerusalen. Naq keʼraqeʼk chi waʼak re ewu, li Jesus kixye: «Jun eere tqʼaxtesinq we». Ebʼ li Apostol keʼsachk xchʼool ut keʼxpatzʼ re: «Ani qe?». Li Jesus kixye rehebʼ: «Li winq li tinkʼe re li peraas chi wa aʼin». Tojaʼ naq kixkʼe jun peraas chi wa re laj Judas Iscariote. Saʼ junpaat, laj Judas kiwakliik ut xkoho.

Chirix chik aʼan, li Jesus kitijok, kixjach jun li wa ut kixjekʼi chirixebʼ li Apostol li keʼkanaak rikʼin. Kixye rehebʼ: «Waʼomaq li wa aʼin. Reetalil lintibʼel, li tinkʼe saʼ eekʼabʼaʼ». Tojaʼ naq, kitijok xbʼaan li bʼiin, kixnumsi rehebʼ li Xʼapostol ut kixye rehebʼ: «Ukʼumaq li bʼiin aʼin. Reetalil linkikʼel, li tinkʼe re naq tkuymanq rix li maak. Relik chi yaal naq laaʼexaq awabʼej wikʼin saʼ choxa. Bʼaanumaq aʼin rajlal chihabʼ re injultikankil». Ebʼ laj taqehom re li Jesus toj nekeʼxchʼutubʼ ribʼ rajlal chihabʼ saʼ li po aʼin naq naʼok li qʼoqyink. Li chʼutam aʼin naxkʼabʼaʼi Xnimankil li xkamik li Jesus.

 Naq keʼraqeʼk chi waʼak, ebʼ li Apostol keʼok xchoqinkil ribʼebʼ chirix ani rehebʼ nim xwankil. Abʼan, li Jesus kixye rehebʼ: «Li nim xwankil saʼ eeyanq tento tnaʼlebʼaq joʼ chʼina kachʼin malaj joʼ naq maakʼaʼ xwankil».

Li Jesus kixye ajwiʼ rehebʼ: «Laaʼex wamiiw. Joʼkan naq ninye eere chixjunil li naraj linyuwaʼ naq tinye eere. Chi seebʼ tinsutqʼiiq saʼ choxa, bʼarwiʼ wank chaq Linyuwaʼ. Abʼan, laaʼex texkanaaq arin, ut ebʼ li poyanam teʼxnaw naq laaʼex lintzolom xbʼaan leerahom. Tento teera eeribʼ cheeribʼil eeribʼ joʼ naq xexinra laaʼin».

Tojaʼ naq, li Jesus kitijok chiru li Jehobʼa re naq tril chixjunilebʼ li xtzolom ut tixtenqʼahebʼ chi kʼanjelak saʼ junajil ut saʼ tuqtuukilal. Joʼkan ajwiʼ kitijok re naq li xkʼabʼaʼ li Jehobʼa tsantobʼresiiq. Tojaʼ naq, li Jesus ut ebʼ li Xʼapostol keʼbʼichank chiru li Jehobʼa ut xkohebʼ. Ak yook chaq chi nachʼok xhoonalil naq teʼxchap li Jesus.

«Mexxuwak, ex chʼina chʼuut chi karneer, xbʼaan naq Leeyuwaʼ naraj xkʼebʼal eere li Xnimajwal Awabʼejilal» (Lucas 12:32).