Moqon chik naq li Jesus kixkʼut ribʼ chiruhebʼ li Xʼapostol, laj Pedro xkoho chi karibʼk saʼ li palaw re Galilea. Laj Tomas, laj Santiago, laj Juan ut jalanebʼ chik ebʼ li tzolom xkohebʼ rochbʼen. Keʼxnumsi qʼoqyink chi xsikʼbʼal li kar, abʼan maakʼaʼ keʼxchap.

Wulajaq chik, eqʼla, keʼril jun li winq chire li palaw. Xaqxo chire li palaw naq kixpatzʼ rehebʼ: «Ma xeechap junaq?». Ebʼ aʼan keʼxye re: «Inkʼaʼ». Li winq kixye rehebʼ: «Kutumaq leeʼataraay saʼ leenim». Naq keʼxkut, kʼajoʼ xkʼihal li kar keʼxchap ut inkʼaʼ chik nekeʼruuk xtaqsinkil saʼ li jukubʼ. Tojaʼ naq, laj Juan kixkʼe reetal naq li winq aʼin aʼan li Jesus ut kixye: «Aʼan li Qaawaʼ!». Laj Pedro saʼ junpaat kixkut ribʼ saʼ haʼ ut kinumxik toj chire li palaw. Ebʼ li junchʼol chik chi tzolom keʼxtaqe saʼ li jukubʼ.

Naq keʼwulak chire li palaw, keʼril jun li xaml. Wank kar ut wa saʼ xbʼeen xaml. Li Jesus kixye rehebʼ naq teʼxkʼam chaq wiibʼ oxibʼ rehebʼ li kar li tojaʼ xeʼxchap re naq tixpom. Tojaʼ naq kixye rehebʼ: «Kimqex chi waʼak».

 Naq keʼraqeʼk chi waʼak, li Jesus kixpatzʼ re laj Pedro: «Ma jwal nikinaara chiruhebʼ li kar aʼin?». Laj Pedro kixye: «Heeheʼ, Qaawaʼ, laaʼat nakaanaw naq nakatinra». Li Jesus kixye re: «Wi joʼkan, chʼolanihebʼ linkarneer». Li Jesus kixpatzʼ wiʼ chik re: «Pedro, ma nikinaara?». Laj Pedro kixye re: «Qaawaʼ, laaʼat nakaanaw naq nakatinra». Li Jesus kixye re: «Chaabʼeresihebʼ linkarneer». Li Jesus kixpatzʼ wiʼ chik re saʼ rox sutil. Kʼajoʼ kirahoʼk saʼ xchʼool laj Pedro ut kixye re: «Qaawaʼ, laaʼat nakaanaw chixjunil. Nakaanaw naq nakatinra». Li Jesus kixye re: «Chʼolanihebʼ linkarneer». Ut kixye ajwiʼ re: «Maakanabʼ intaqenkil».

«Kixye rehebʼ: “Taqehomaqin, laaʼin tinbʼaanu naq ebʼ li poyanam chik teesikʼ”. Saʼ junpaat keʼxkanabʼ li xʼataraay ut keʼxtaqe» (Mateo 4:19, 20).