Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Ebʼ li naʼlebʼ li nintzol saʼ li Santil Hu

 TZOLOM 86

Li Jesus naxwaklesi chi yoʼyo laj Lazaro

Li Jesus naxwaklesi chi yoʼyo laj Lazaro

Li Jesus kiwank oxibʼ li ramiiw aran Betania. Aʼan chaq laj Lazaro, xMaria ut xMarta, ut li oxibʼ riitzʼinebʼ ribʼ. Saʼ jun kutan, li Jesus wank junpakʼal li nimaʼ Jordan, ut li xMaria ut li xMarta keʼxtaqla re saʼ junpaat jun li esil: «Jwal yaj laj Lazaro. Bʼaanu usilal, kim saʼ junpaat». Abʼan li Jesus moko xkoho ta saʼ li hoonal aʼan. Kixkanabʼ naq tnumeʼq wiibʼ kutan ut moqon kixye rehebʼ li xtzolom: «Yoʼqex Betania. Laj Lazaro yook chi wark, ut xik we rajsinkil». Ebʼ li Apostol keʼxye re: «Wi laj Lazaro yook chi wark, t-usaaq». Joʼkan naq li Jesus kixye chi chʼolchʼo ru: «Laj Lazaro kamenaq chik».

Naq li Jesus kiwulak Betania, ak kaahibʼ kutan rokik laj Lazaro saʼ li muqlebʼaal kamenaq. Naabʼalebʼ keʼwulak chi xkawresinkil xchʼool li xMarta ut li xMaria. Li xMarta kirabʼi naq kiwulak li Jesus ut xkoho saʼ aanil chi raatinankil. Kixye re: «Qaawaʼ, wi wankat raj arin, laj Lazaro inkʼaʼ raj xkamk». Li Jesus kixye re: «Laj Lazaro twanq wiʼ chik xyuʼam. Ma nakaapaabʼ we, Marta?». Li xMarta kixye re: «Laaʼin ninpaabʼ naq twakliiq wiʼ chik chi yoʼyo». Tojaʼ naq li Jesus kixye re: «Laaʼin li wakliik chi yoʼyo ut li yuʼam».

Chirix chik aʼan li xMarta xkoho xyeebʼal re li xMaria: «Li Jesus wank arin». Li xMaria xkoho saʼ aanil bʼarwiʼ wank li Jesus, ut kitaqeʼk xbʼaanebʼ li poyanam. Naq kiwulak rikʼin, li xMaria kixkut ribʼ chi roq ut inkʼaʼ naxkanabʼ yaabʼak. Kixye re: «Qaawaʼ, wi wankat raj arin, laj Lazaro inkʼaʼ raj xkamk». Li Jesus kixkʼe reetal naq kʼajoʼ xrahil xchʼool ut kiʼok ajwiʼ chi yaabʼak. Ebʼ li wankebʼ aran keʼril naq li Jesus yook chi yaabʼak ut keʼok xyeebʼal: «Relik chi yaal naq li Jesus kʼajoʼ naq naxra laj Lazaro». Abʼan wankebʼ nekeʼxye: «Kʼaʼut inkʼaʼ kixkol li ramiiw?». Kʼaru tixbʼaanu li Jesus anaqwan?

Li Jesus xkoho saʼ li muqlebʼaal, jun li ochoch pek, ut tzʼaptzʼo rikʼin jun li pek. Aʼan kixye: «Isihomaq li pek». Li xMarta kixye re: «Ak chu nachik xbʼaan naq ak kaahibʼ kutan xkamik». Usta joʼkan keʼrisi li pek, ut li Jesus kitijok: «At Inyuwaʼ, bʼanyox aawe naq nikinaawabʼi. Ninnaw naq junelik nikinaawabʼi, abʼan ninye chi kaw kuxej re naq ebʼ li  poyanam teʼxpaabʼ naq laaʼat xattaqlank chaq we». Tojaʼ naq kixjap re chi kaw: «Lazaro, elen chaq!». Maakʼaʼ saʼ xchʼoolebʼ naq kikʼulmank jun li naʼlebʼ: laj Lazaro kiʼelk chaq saʼ li ochoch pek, toj lanlo ajwiʼ saʼ tʼikr. Li Jesus kixye: «Isihomaq li tʼikr li lanlo wiʼ ut kanabʼomaq chi xik».

Naabʼalebʼ keʼilok re li kikʼulmank ut keʼok xpaabʼankil li Jesus, abʼan wankebʼ xkohebʼ xseeraqʼinkil rehebʼ laj Pariseey. Chalen chaq li kutan aʼin, ebʼ laj Pariseey keʼxkʼubʼ chanru teʼxkamsi laj Lazaro ut li Jesus. Jun rehebʼ li 12 chi Apostol, laj Judas Iscariote, xkoho saʼ muqmu chi xpatzʼbʼal rehebʼ laj Pariseey: «Joʼnimal teekʼe we wi texintenqʼa chi xtawbʼal li Jesus?». Keʼxyeechiʼi re 30 tumin re plaat, ut laj Judas kixkʼulubʼa ut kixsikʼ xhoonalil re xqʼaxtesinkil li Jesus rehebʼ.

«Choʼq qe li tzʼaqal Yos aʼan jun Yos li nakolok; li Jehobʼa, li Nimajwal Yos, nokooxkol chiru li kamk» (Salmo 68:20).